Корпорація Майкрософт оптимізує програми для Windows 11 Store

Корпорація Майкрософт оптимізувала програми з Магазину Windows 11 і знизила пріоритет відображення встановлених програм. Ці оптимізації спрямовані на підвищення загальної продуктивності Windows 11. Нещодавно корпорація Майкрософт запропонувала учасникам проєкту Windows Insider протестувати нові функції магазину Microsoft Store. Ця функція регулює пріоритет відображення програм і знижує пріоритет показу встановлених програм для користувачів. Це має великий сенс, адже навіщо показувати користувачеві додаток, який у нього вже є? Microsoft продовжує шліфувати додатки Microsoft Store, і ця зміна є корисною спробою як для звичайних користувачів, так і для розробників.

Для звичайних користувачів, якщо певний додаток встановлено, він не буде відображатися на сторінці рекомендацій. Для розробників це може підвищити популярність програми, тим самим залучаючи більше користувачів. Ця функція не перевіряє всі програми, встановлені на комп’ютері користувача, а коригує рекомендації на основі встановлених програм з бібліотеки Microsoft Store. Користувачі також можуть знайти ці інстальовані програми за допомогою пошуку інстальованих програм у Microsoft Store або пошуку в бібліотеці.

Інші оновлення для програм із Магазину Windows 11

Оптимізація доставлення

Оптимізація доставлення — це функція, яка допомагає користувачам ефективніше отримувати оновлення Windows і програми з Microsoft Store. Вона дозволяє користувачам отримувати оновлення та програми з інших комп’ютерів у локальній мережі або з Інтернету. Потім Windows отримує частини оновлення або програми з комп’ютерів, на яких вони встановлені, а частини — від корпорації Майкрософт. Оптимізація доставлення створює локальний кеш і зберігає в ньому завантажені файли протягом короткого періоду часу. Користувачі можуть керувати цією функцією за допомогою параметрів, описаних у цій статті.

Керування пам’яттю

У Windows 11 оптимізовано виклики апаратних компонентів, які потребують увімкнення, для кращого загального керування пам’яттю. На програмному рівні корпорація Майкрософт зменшила споживання диска, спричинене самою ОС і кешем браузера. Корпорація Майкрософт також провела велику роботу з керування пам’яттю, щоб надати перевагу програмам, які користувачі Windows запускають на передньому плані. Це означає, що коли користувачі запускають програму під навантаженням, вона все одно запускається швидко і без затримок. Ці процеси знаходяться на передньому плані, тому вони отримують більше обчислювальних ресурсів, що економить час.

Оптимізація для віконних ігор

Оптимізації для віконних ігор покращують гру на ПК, використовуючи нову модель представлення для ігор DirectX 10 і DirectX 11, які з’являються у вікні або безмежному вікні. Після використання цих оптимізацій ігри, які спочатку використовували застарілу blt-модель представлення, можуть використовувати новішу flip-модель. Це призводить до зменшення затримки кадрів і дає змогу користувачам використовувати інші нові ігрові функції, як-от автоматичний HDR і змінну частоту оновлення (для дисплеїв, які її підтримують). Користувачі можуть увімкнути оптимізацію для віконних ігор, вибравши параметр “Оптимізація для віконних ігор”, щоб увімкнути її в налаштуваннях графіки.

Джерело: XDA

Завершальні слова

На завершення, корпорація Майкрософт зробила кілька оптимізацій у Windows 11 для покращення її загальної продуктивності. Основна оптимізація дозволить користувачам бачити лише ті програми, яких вони не мають на своєму телефоні. Інші оновлення включають оптимізацію доставлення, управління пам’яттю та оптимізацію для віконних ігор.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
3
Happy
Shaking
2
Shaking
Interesting
1
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
2
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 2 оцінки, середнє 4.5 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Корпорация Майкрософт оптимизирует приложения для Windows 11 Store

Корпорация Майкрософт оптимизировала приложения из Магазина Windows 11 и снизила приоритет отображения установленных программ. Эти оптимизации направлены на повышение общей производительности Windows 11. Недавно корпорация Майкрософт предложила участникам проекта Windows Insider протестировать новые функции магазина Microsoft Store. Эта функция регулирует приоритет отображения программ и снижает приоритет показа установленных программ для пользователей. Это имеет большой смысл, ведь зачем показывать пользователю приложение, которое у него уже есть? Microsoft продолжает шлифовать приложения Microsoft Store, и это изменение является полезной попыткой как для обычных пользователей, так и для разработчиков.

Для обычных пользователей, если определенное приложение установлено, оно не будет отображаться на странице рекомендаций. Для разработчиков это может повысить популярность приложения, тем самым привлекая больше пользователей. Эта функция не проверяет все приложения, установленные на компьютере пользователя, а корректирует рекомендации на основе установленных приложений из библиотеки Microsoft Store. Пользователи также могут найти эти установленные приложения с помощью поиска установленных приложений в Microsoft Store или поиска в библиотеке.

Другие обновления для программ из Магазина Windows 11

Оптимизация доставки

Оптимизация доставки — это функция, которая помогает пользователям более эффективно получать обновления Windows и приложения из Microsoft Store. Она позволяет пользователям получать обновления и приложения с других компьютеров в локальной сети или из Интернета. Затем Windows получает части обновления или приложения с компьютеров, на которых они установлены, а части — от корпорации Майкрософт. Оптимизация доставки создает локальный кэш и сохраняет в нем загруженные файлы в течение короткого периода времени. Пользователи могут управлять этой функцией с помощью параметров, описанных в этой статье.

Управление памятью

В Windows 11 оптимизированы вызовы аппаратных компонентов, которые требуют включения, для лучшего общего управления памятью. На программном уровне корпорация Майкрософт уменьшила потребление диска, вызванное самой ОС и кэшем браузера. Microsoft также проделала большую работу по управлению памятью, чтобы отдать предпочтение программам, которые пользователи Windows запускают на переднем плане. Это означает, что когда пользователи запускают приложение под нагрузкой, оно все равно запускается быстро и без задержек. Эти процессы находятся на переднем плане, поэтому они получают больше вычислительных ресурсов, что экономит время.

Оптимизация для оконных игр

Оптимизации для оконных игр улучшают игру на ПК, используя новую модель представления для игр DirectX 10 и DirectX 11, которые появляются в окне или безграничном окне. После использования этих оптимизаций игры, которые изначально использовали устаревшую модель представления blt, могут использовать более новую модель флипа. Это приводит к уменьшению задержки кадров и позволяет пользователям использовать другие новые игровые функции, такие как автоматический HDR и переменную частоту обновления (для дисплеев, которые ее поддерживают). Пользователи могут включить оптимизацию для оконных игр, выбрав параметр “Оптимизация для оконных игр”, чтобы включить ее в настройках графики.

Источник: XDA

Заключительные слова

В заключение, корпорация Майкрософт внесла несколько оптимизаций в Windows 11 для улучшения ее общей производительности. Основная оптимизация позволит пользователям видеть только те приложения, которых у них нет на их телефоне. Другие обновления включают оптимизацию доставки, управления памятью и оптимизацию для оконных игр.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 2 оцінки, середнє 4.5 з 5 )
GizChina.Com.Ua