OpenAI не погоджується з позовом Маска – каже, що це пряма конкуренція з Microsoft

Нещодавній позов Ілона Маска проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана спричинив юридичну битву. Справа заглиблюється в основні принципи та напрямки діяльності компанії, що займається розробкою штучного інтелекту. OpenAI, колись некомерційна організація, була заснована з метою розробки штучного інтелекту на благо людства. Однак зараз вона опинилася в протиріччі зі звинуваченнями Маска в тому, що він відхилився від цього альтруїстичного шляху. Ілон Маск стверджує, що компанія тепер керується мотивами отримання прибутку, на які вплинула участь Microsoft.

OpenAI

Звинувачення Маска та деталі судового позову

У позові Маск звинувачує OpenAI у зраді своєї основної місії, поставивши прибуток на перше місце серед інтересів людства. Він стверджує, що компанія під впливом Microsoft переорієнтувалася на розробку штучного загального інтелекту (AGI) заради комерційної вигоди, а не для загального блага. Позов містить звинувачення в порушенні контракту, порушенні фідуціарних обов’язків і недобросовісній діловій практиці проти Альтмана, Брокмана та кількох підрозділів OpenAI.

Ілон Маск подав позов до Верховного суду Сан-Франциско в четвер. Він стверджує, що OpenAI та її генеральний директор Сем Альтман порушують угоду, укладену компанією. Маск хоче, щоб OpenAI повернувся до складу компанії з відкритим вихідним кодом. Крім того, він попросив судову заборону, щоб перешкодити OpenAI, її президенту Брокману і генеральному директору Альтману (вказані як співвідповідачі у справі), а також Microsoft отримувати прибуток від технології штучного інтелекту компанії.

У скарзі Маск зазначив, що

“OpenAI Inc. перетворилася на фактичну дочірню компанію з закритим кодом Microsoft, найбільшої у світі технологічної компанії. Під керівництвом нової ради директорів вона не тільки розробляє, а й удосконалює форму штучного загального інтелекту (ШІ) для максимізації прибутку Microsoft, а не на благо людства”.

Відповідь та незгода OpenAI

OpenAI категорично відкинула позов Маска, заявивши, що категорично не згодна з його претензіями. Компанія стверджує, що досягла значного прогресу в реалізації своєї місії, попри твердження Маска. OpenAI відкидає звинувачення в гонитві за прибутком на шкоду своїм початковим цілям. Вона стверджує, що компанія підкреслює свою прихильність до розвитку технології штучного інтелекту на благо суспільства.

OpenAI

Згідно з внутрішньою службовою запискою, яку OpenAI розіслала співробітникам, компанія “категорично не згодна” з позовом Маска проти компанії, повідомляє Bloomberg. Директор зі стратегії OpenAI Джейсон Квон спростував заяву Маска про те, що OpenAI є “де-факто дочірньою компанією” Microsoft. Він сказав, що думка Маска “може випливати з його жалю про те, що він не має відношення до компанії сьогодні

Квон зазначив у записці, що місія компанії “полягає в тому, щоб ШІ (штучний загальний інтелект) приносив користь усім людям” Квон також заявив, що OpenAI є незалежною компанією і безпосередньо конкурує з Microsoft.

В іншій записці, яку бачив Bloomberg, Олтман назвав Маска “своїм героєм” і сказав, що сумує за людиною, яка змагалася з конкурентами, розробляючи кращі технології. Що стосується цих двох записок, OpenAI відмовився від коментарів, як і від судового позову.

Еволюція місії OpenAI та роль Microsoft

Позов проливає світло на еволюцію траєкторії розвитку OpenAI, особливо після значних інвестицій Microsoft у компанію. Маск підкреслює занепокоєння щодо потрапляння AGI до рук комерційних структур, таких як Google, і наголошує на важливості повернення до коріння OpenAI з відкритим вихідним кодом. Судова тяганина підкреслює зіткнення між різними баченнями розвитку ШІ – одним, що керується мотивами прибутку, і іншим, що ґрунтується на гуманітарних цілях.

Юридичні складнощі та юрисдикційні виклики

Юридична драма навколо позову Маска проти OpenAI стосується не лише договірних суперечок, а й заглиблюється в юрисдикційні проблеми. Виникають питання щодо можливості примусового виконання угод, спрямованих на те, щоб розвиток ШІ приносив користь людству. Позов маневрує на складному юридичному ландшафті, включаючи питання, пов’язані з доктриною внутрішніх справ штату Делавер і юрисдикційними суперечками між судами Каліфорнії та Делавер.

Elon Musk Twitter

Правовий ландшафт, що оточує контракти у сфері штучного інтелекту (ШІ), є складним, особливо якщо розглядати юрисдикційні проблеми в міжнародних угодах у сфері ШІ. Ці проблеми випливають з глобального характеру угод у сфері ШІ, в яких беруть участь сторони з різних правових систем і лінгвістичних середовищ. Взаємозв’язок між юрисдикцією та Інтернетом створює значну дилему через глобальне охоплення Інтернету, що ускладнює його узгодження з традиційними правовими кордонами. Юристи повинні бути в курсі цих викликів, щоб забезпечити дотримання законодавства, зменшити ризики та сприяти справедливому вирішенню спорів у сфері контрактів зі штучним інтелектом.

Висновок

Отже, позов Ілона Маска проти компанії OpenAI та її генерального директора Сема Альтмана розпалив суперечливу юридичну битву, яка підкреслює фундаментальні розбіжності щодо напряму розвитку ШІ. Позов, поданий до Верховного суду Сан-Франциско, звинувачує OpenAI у відхиленні від початкової місії розробки ШІ на благо людства та наданні пріоритету мотивам, пов’язаним з отриманням прибутку, особливо під впливом Microsoft.

Звинувачення Маска порушують критичні питання щодо етичних наслідків розвитку ШІ та ролі комерційних структур у формуванні його траєкторії. Він стверджує, що переорієнтація OpenAI на комерційні інтереси суперечить її основоположним принципам, і закликає компанію повернутися до свого коріння з відкритим вихідним кодом.

OpenAI рішуче відкидає звинувачення Маска, стверджуючи, що прагне розвивати технологію ШІ для загального блага. Компанія зберігає свою незалежність і підкреслює, що її місія полягає в тому, щоб штучний загальний інтелект приносив користь усім людям, всупереч твердженням Маска.

Цей судовий спір підкреслює складність управління розвитком штучного інтелекту в умовах дедалі більшої комерціалізації. Він також висвітлює юрисдикційні виклики та юридичні тонкощі, пов’язані з контрактними угодами, спрямованими на захист етичних принципів ШІ.

Розгортання судового процесу підкреслює ширші дебати навколо етики ШІ, корпоративної відповідальності та майбутнього напрямку розвитку технологій. Зрештою, результат позову Маска проти OpenAI може мати далекосяжні наслідки для етичного управління ШІ та ролі комерційних організацій у формуванні його розвитку.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

OpenAI не соглашается с иском Маска – говорит, что это прямая конкуренция с Microsoft

Недавний иск Илона Маска против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана вызвал юридическую битву. Дело углубляется в основные принципы и направления деятельности компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта. OpenAI, некогда некоммерческая организация, была основана с целью разработки искусственного интеллекта на благо человечества. Однако сейчас она оказалась в противоречии с обвинениями Маска в том, что он отклонился от этого альтруистического пути. Илон Маск утверждает, что компания теперь руководствуется мотивами получения прибыли, на которые повлияло участие Microsoft.

OpenAI

Обвинения Маска и детали судебного иска

В иске Маск обвиняет OpenAI в измене своей основной миссии, поставив прибыль на первое место среди интересов человечества. Он утверждает, что компания под влиянием Microsoft переориентировалась на разработку искусственного всеобщего интеллекта (AGI) ради коммерческой выгоды, а не для общего блага. Иск содержит обвинения в нарушении контракта, нарушении фидуциарных обязанностей и недобросовестной деловой практике против Альтмана, Брокмана и нескольких подразделений OpenAI.

Илон Маск подал иск в Верховный суд Сан-Франциско в четверг. Он утверждает, что OpenAI и ее генеральный директор Сэм Альтман нарушают соглашение, заключенное компанией. Маск хочет, чтобы OpenAI вернулся в состав компании с открытым исходным кодом. Кроме того, он попросил судебный запрет, чтобы помешать OpenAI, ее президенту Брокману и генеральному директору Альтману (указаны как соответчики по делу), а также Microsoft получать прибыль от технологии искусственного интеллекта компании.

В жалобе Маск отметил, что

“OpenAI Inc. превратилась в фактическую дочернюю компанию с закрытым кодом Microsoft, крупнейшей в мире технологической компании. Под руководством нового совета директоров она не только разрабатывает, но и совершенствует форму искусственного общего интеллекта (ИИ) для максимизации прибыли Microsoft, а не на благо человечества”.

Ответ и несогласие OpenAI

OpenAI категорически отвергла иск Маска, заявив, что категорически не согласна с его претензиями. Компания утверждает, что достигла значительного прогресса в реализации своей миссии, несмотря на утверждения Маска. OpenAI отвергает обвинения в погоне за прибылью в ущерб своим первоначальным целям. Она утверждает, что компания подчеркивает свою приверженность развитию технологии искусственного интеллекта на благо общества.

OpenAI

Согласно внутренней служебной записке, которую OpenAI разослала сотрудникам, компания “категорически не согласна” с иском Маска против компании, сообщает Bloomberg. Директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон опроверг заявление Маска о том, что OpenAI является “де-факто дочерней компанией” Microsoft. Он сказал, что мнение Маска “может вытекать из его сожаления о том, что он не имеет отношения к компании сегодня”.

Квон отметил в записке, что миссия компании “заключается в том, чтобы ИИ (искусственный общий интеллект) приносил пользу всем людям” Квон также заявил, что OpenAI является независимой компанией и напрямую конкурирует с Microsoft.

В другой записке, которую видел Bloomberg, Олтман назвал Маска “своим героем” и сказал, что скучает по человеку, который соревновался с конкурентами, разрабатывая лучшие технологии. Что касается этих двух записок, OpenAI отказался от комментариев, как и от судебного иска.

Эволюция миссии OpenAI и роль Microsoft

Иск проливает свет на эволюцию траектории развития OpenAI, особенно после значительных инвестиций Microsoft в компанию. Маск подчеркивает обеспокоенность относительно попадания AGI в руки коммерческих структур, таких как Google, и подчеркивает важность возвращения к корням OpenAI с открытым исходным кодом. Судебная волокита подчеркивает столкновение между различными видениями развития ИИ – одним, руководствующимся мотивами прибыли, и другим, основанным на гуманитарных целях.

Юридические сложности и юрисдикционные вызовы

Юридическая драма вокруг иска Маска против OpenAI касается не только договорных споров, но и углубляется в юрисдикционные проблемы. Возникают вопросы о возможности принудительного исполнения соглашений, направленных на то, чтобы развитие ИИ приносило пользу человечеству. Иск маневрирует на сложном юридическом ландшафте, включая вопросы, связанные с доктриной внутренних дел штата Делавэр и юрисдикционными спорами между судами Калифорнии и Делавэр.

Elon Musk Twitter

Правовой ландшафт, окружающий контракты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), является сложным, особенно если рассматривать юрисдикционные проблемы в международных соглашениях в сфере ИИ. Эти проблемы вытекают из глобального характера соглашений в сфере ИИ, в которых участвуют стороны из разных правовых систем и лингвистических сред. Взаимосвязь между юрисдикцией и Интернетом создает значительную дилемму из-за глобального охвата Интернета, что затрудняет его согласование с традиционными правовыми границами. Юристы должны быть в курсе этих вызовов, чтобы обеспечить соблюдение законодательства, уменьшить риски и способствовать справедливому разрешению споров в сфере контрактов с искусственным интеллектом.

Вывод

Итак, иск Илона Маска против компании OpenAI и ее генерального директора Сэма Альтмана разжег противоречивую юридическую битву, которая подчеркивает фундаментальные разногласия относительно направления развития ИИ. Иск, поданный в Верховный суд Сан-Франциско, обвиняет OpenAI в отклонении от первоначальной миссии разработки ИИ на благо человечества и предоставлении приоритета мотивам, связанным с получением прибыли, особенно под влиянием Microsoft.

Обвинения Маска поднимают критические вопросы относительно этических последствий развития ИИ и роли коммерческих структур в формировании его траектории. Он утверждает, что переориентация OpenAI на коммерческие интересы противоречит ее основополагающим принципам, и призывает компанию вернуться к своим корням с открытым исходным кодом.

OpenAI решительно отвергает обвинения Маска, утверждая, что стремится развивать технологию ИИ для общего блага. Компания сохраняет свою независимость и подчеркивает, что ее миссия заключается в том, чтобы искусственный общий интеллект приносил пользу всем людям, вопреки утверждениям Маска.

Этот судебный спор подчеркивает сложность управления развитием искусственного интеллекта в условиях все большей коммерциализации. Он также освещает юрисдикционные вызовы и юридические тонкости, связанные с контрактными соглашениями, направленными на защиту этических принципов ИИ.

Развертывание судебного процесса подчеркивает более широкие дебаты вокруг этики ИИ, корпоративной ответственности и будущего направления развития технологий. В конце концов, результат иска Маска против OpenAI может иметь далеко идущие последствия для этического управления ИИ и роли коммерческих организаций в формировании его развития.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
1
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: