Нові вдосконалення Chrome: Персоналізований досвід перегляду вебсторінок

Нещодавно компанія Google представила три варті уваги функції у своєму браузері Chrome, які мають на меті покращити користувацький досвід, пропонуючи користувачам підвищену зручність та доступність без шкоди для продуктивності.

Ознайомтеся з розширеними функціями Chrome для більш комфортної роботи в Інтернеті

Перше помітне доповнення – це розширені пошукові пропозиції. Ця функція адаптує пошукові пропозиції більш точно до індивідуальних потреб користувачів, враховуючи інформацію з популярних пошукових запитів, пов’язаних з їхніми інтересами. В результаті користувачі можуть очікувати більш релевантні пропозиції, засновані на їхніх попередніх запитах. Наприклад, якщо хтось нещодавно шукав “Джапче”, він може отримати пропозиції щодо інших популярних корейських страв. Ця вдосконалена система підказок має на меті сприяти більш персоналізованому та ефективному використанню пошукових запитів.

Ще одним цінним доповненням до Chrome є функція розширених результатів пошуку зображень. Раніше ця функція обмежувалася пошуком конкретних товарів, наприклад, меблів, тепер вона надає ширший діапазон результатів пошуку за зображеннями. Користувачі пристроїв на Android та iOS тепер можуть скористатися більш повним візуальним досвідом, особливо при дослідженні категорій, що виходять за рамки пошуку товарів, наприклад, “богемний стіл” Таке розширення спрощує візуальний перегляд для користувачів з різними уподобаннями та інтересами.

У районах з поганим інтернет-зв’язком доступ до інформації може бути значною проблемою. Щоб розв’язати цю проблему, Chrome удосконалив пошукові пропозиції в умовах поганого з’єднання. Це вдосконалення фокусується на розширенні можливостей пристрою для надання пошукових пропозицій навіть при слабкому з’єднанні з мережею. Це гарантує, що користувачі, навіть у режимі інкогніто, зможуть продовжувати отримувати цінні пропозиції, тим самим пом’якшуючи вплив низької якості зв’язку на роботу в Інтернеті.

Ці три функції поступово впроваджуються для користувачів Chrome, починаючи відсьогодні. Джессі Лі, менеджер з продуктів Chrome, підкреслив мотивацію цих оновлень. Він сказав: “Іноді, коли ви переглядаєте вебсторінки, ви не впевнені в тому, що шукаєте. Сьогодні ми представляємо три нові функції в Chrome, які допоможуть вам надихнутися. Ви отримаєте більше корисних пошукових пропозицій у Chrome, заснованих на інтересах інших користувачів, і навіть зможете отримувати доступ до результатів навіть за слабкого інтернет-з’єднання” З цими доповненнями Google прагне забезпечити більш персоналізований, універсальний і стійкий досвід роботи в Інтернеті для користувачів Chrome по всьому світу.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
2
Interesting
Sad
2
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 2 оцінки, середнє 2.5 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Новые усовершенствования Chrome: Персонализированный опыт просмотра веб-страниц

Недавно Google представила три достойные внимания функции в своем браузере Chrome, которые призваны улучшить пользовательский опыт, предлагая пользователям повышенное удобство и доступность без ущерба для производительности.

Ознакомьтесь с расширенными функциями Chrome для более комфортной работы в Интернете

Первое заметное дополнение – это расширенные поисковые предложения. Эта функция адаптирует поисковые предложения более точно к индивидуальным потребностям пользователей, учитывая информацию из популярных поисковых запросов, связанных с их интересами. В результате пользователи могут ожидать более релевантные предложения, основанные на их предыдущих запросах. Например, если кто-то недавно искал “Джапче”, он может получить предложения по другим популярным корейским блюдам. Эта усовершенствованная система подсказок имеет целью способствовать более персонализированному и эффективному использованию поисковых запросов.

Еще одним ценным дополнением к Chrome является функция расширенных результатов поиска изображений. Ранее эта функция ограничивалась поиском конкретных товаров, например, мебели, теперь она предоставляет более широкий диапазон результатов поиска по изображениям. Пользователи устройств на Android и iOS теперь могут воспользоваться более полным визуальным опытом, особенно при исследовании категорий, выходящих за рамки поиска товаров, например, “богемный стол” Такое расширение упрощает визуальный просмотр для пользователей с различными предпочтениями и интересами.

В районах с плохой интернет-связью доступ к информации может быть значительной проблемой. Чтобы решить эту проблему, Chrome усовершенствовал поисковые предложения в условиях плохого соединения. Это усовершенствование фокусируется на расширении возможностей устройства для предоставления поисковых предложений даже при слабом соединении с сетью. Это гарантирует, что пользователи, даже в режиме инкогнито, смогут продолжать получать ценные предложения, тем самым смягчая влияние низкого качества связи на работу в Интернете.

Эти три функции постепенно внедряются для пользователей Chrome, начиная с сегодняшнего дня. Джесси Ли, менеджер по продуктам Chrome, подчеркнул мотивацию этих обновлений. Он сказал: “Иногда, когда вы просматриваете веб-страницы, вы не уверены в том, что ищете. Сегодня мы представляем три новые функции в Chrome, которые помогут вам вдохновиться. Вы получите больше полезных поисковых предложений в Chrome, основанных на интересах других пользователей, и даже сможете получать доступ к результатам даже при слабом интернет-соединении” С этими дополнениями Google стремится обеспечить более персонализированный, универсальный и устойчивый опыт работы в Интернете для пользователей Chrome по всему миру.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 2 оцінки, середнє 2.5 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: