Прорив Windows 11: Попрощайтеся з перезавантаженнями

Нещодавнє відкриття в каналі розробників Windows 11 натякає на потенційну зміну в тому, як операційна система обробляє щомісячні оновлення. За даними Windows Central, Microsoft тестує новий механізм, відомий як “гаряче виправлення”. Він має на меті мінімізувати потребу в перезавантаженні системи, особливо для оновлень безпеки.

Прорив у Windows 11: Попрощайтеся з перезавантаженнями за допомогою гарячих виправлень

Microsoft WIndows 11 update

Гаряче виправлення – це технологія, яка дозволяє застосовувати оновлення програмного забезпечення до запущених програм без необхідності їх перезапуску. У контексті Windows 11 це означає, що користувачі можуть отримувати та встановлювати патчі безпеки. Без перезавантаження системи, що є поширеною проблемою для користувачів Windows.

Хоча деталі залишаються обмеженими, визначення “гарячого виправлення” від Microsoft прояснює його природу: “оновлення коду процесу, що виконується в пам’яті, без перезапуску процесу” Це означає, що “гарячі латки” в першу чергу будуть спрямовані на оновлення безпеки, які постачаються у вигляді невеликих змін коду. Дозволяючи їм безперешкодно інтегруватися в працюючу систему.

Однак важливо зазначити, що ця технологія може не повністю усунути перезавантаження. Хоча перші повідомлення свідчать про те, що негайне перезавантаження після встановлення “гарячих” оновлень не буде необхідним, у статті визнається, що перезавантаження все ж може знадобитися періодично, можливо, кожні кілька місяців, для більш повного процесу оновлення.

Такий розвиток подій свідчить про постійні зусилля корпорації Майкрософт, спрямовані на покращення взаємодії з користувачами Windows 11. Потенціал зменшення кількості перезавантажень, особливо для оновлень безпеки, може виявитися корисним як для окремих користувачів, так і для організацій. Мінімізація часу простою та збільшення часу безвідмовної роботи системи.

Важливо розуміти, що ця функція наразі перебуває на стадії тестування на каналі розробників. Офіційний реліз і ширша доступність гарячих виправлень у Windows 11, ймовірно, будуть розкриті корпорацією Майкрософт у майбутньому.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
4
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 3 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Прорыв Windows 11: Попрощайтесь с перезагрузками

Недавнее открытие в канале разработчиков Windows 11 намекает на потенциальное изменение в том, как операционная система обрабатывает ежемесячные обновления. По данным Windows Central, Microsoft тестирует новый механизм, известный как “горячее исправление”. Он имеет целью минимизировать потребность в перезагрузке системы, особенно для обновлений безопасности.

Прорыв в Windows 11: Попрощайтесь с перезагрузками с помощью горячих исправлений

Microsoft WIndows 11 update

Горячее исправление – это технология, которая позволяет применять обновления программного обеспечения к запущенным приложениям без необходимости их перезапуска. В контексте Windows 11 это означает, что пользователи могут получать и устанавливать патчи безопасности. Без перезагрузки системы, что является распространенной проблемой для пользователей Windows.

Хотя детали остаются ограниченными, определение “горячего исправления” от Microsoft проясняет его природу: “обновление кода процесса, выполняемого в памяти, без перезапуска процесса” Это означает, что “горячие заплатки” в первую очередь будут направлены на обновления безопасности, которые поставляются в виде небольших изменений кода. Позволяя им беспрепятственно интегрироваться в работающую систему.

Однако важно отметить, что эта технология может не полностью устранить перезагрузку. Хотя первые сообщения свидетельствуют о том, что немедленная перезагрузка после установки “горячих” обновлений не будет необходимой, в статье признается, что перезагрузка все же может потребоваться периодически, возможно, каждые несколько месяцев, для более полного процесса обновления.

Такое развитие событий свидетельствует о постоянных усилиях корпорации Майкрософт, направленных на улучшение взаимодействия с пользователями Windows 11. Потенциал уменьшения количества перезагрузок, особенно для обновлений безопасности, может оказаться полезным как для отдельных пользователей, так и для организаций. Минимизация времени простоя и увеличение времени безотказной работы системы.

Важно понимать, что эта функция сейчас находится на стадии тестирования на канале разработчиков. Официальный релиз и более широкая доступность горячих исправлений в Windows 11, вероятно, будут раскрыты корпорацией Майкрософт в будущем.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
2
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 3 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: