Google Gemini отримав розширене оновлення – тепер можна безпосередньо редагувати та запускати Python-код онлайн

8 лютого компанія Google оголосила, що перейменовує чат-бот Bard AI на Gemini та запускає спеціальний додаток для Android. Версія, оснащена моделлю Gemini Ultra 1.0, вимагає підписки Gemini Advanced. Вона використовується для логічних міркувань, виконання інструкцій, програмування та творчої співпраці. Google також повідомив, що Gemini Advanced продовжить додавати різноманітні нові та унікальні функції в найближчі місяці. Це включає підтримку багатшої контекстної довідкової інформації, потужніші можливості мультимодальної взаємодії та кращі можливості програмування.

Google Gemini

Згідно з офіційним повідомленням Google про оновлення, передплатники Gemini Advanced можуть редагувати та запускати код на Python безпосередньо в інтерфейсі Gemini. Це допоможе розробникам швидко перевірити експериментальний код і переконатися, що він працює належним чином. Це також допоможе розробникам негайно переглядати результати модифікацій коду. Наразі ця функція доступна лише для преміумкористувачів Gemini Advanced і недоступна у безплатній версії Gemini.

За словами Google, ця функція може працювати двома основними способами:

  • Навчання: Програмісти-початківці можуть використовувати Gemini для експериментів з фрагментами коду, спостереження за впливом модифікацій і глибшого розуміння принципів кодування. Це інтерактивне навчальне середовище сприяє практичному підходу до вивчення Python.

  • Верифікація: Розробники можуть використовувати Gemini для швидкої перевірки функціональності згенерованого ШІ коду на Python, перш ніж інтегрувати його у свої проєкти. Це не тільки економить дорогоцінний час, але й забезпечує безперебійну роботу коду реалізації.

Починаючи з 21 лютого, клієнти Google Workspace отримають захист даних Gemini корпоративного рівня, а редакції Gemini Business і Gemini Enterprise підтримуватимуть доступ до моделі Google Gemini 1.0 Ultra і забезпечуватимуть захист даних корпоративного рівня. Адміністратори можуть керувати налаштуваннями Gemini через консоль адміністратора Google Workspace.

Що таке Python?

Python – це популярна мова програмування, яка широко використовується в науці про дані та машинному навчанні. Вона популярна завдяки своїй простоті, читабельності та легкості у використанні. Python має велику та активну спільноту розробників, які роблять свій внесок у її бібліотеки та фреймворки. Багато популярних бібліотек машинного навчання, таких як TensorFlow та PyTorch, написані на Python.

Python tutor

Значення для науки про дані

Можливість редагувати та запускати код на Python безпосередньо в Google Gemini має кілька наслідків для науки про дані. По-перше, це спрощує робочий процес для дослідників даних та інженерів машинного навчання. Їм більше не потрібно перемикатися між різними середовищами для написання та запуску коду. Це економить час і знижує ризик помилок.

По-друге, це полегшує співпрацю. Data scientists та інженери машинного навчання тепер можуть працювати над однією і тією ж кодовою базою в режимі реального часу, не турбуючись про контроль версій або проблеми сумісності. Це може призвести до пришвидшення циклів розробки та кращої співпраці між членами команди.

По-третє, це полегшує розгортання моделей машинного навчання. Завдяки можливості писати та запускати код на Python безпосередньо в Google Gemini, аналітики даних та інженери машинного навчання можуть розробляти та тестувати свої моделі в тому ж середовищі, в якому люди будуть використовувати цю модель. Це знижує ризик помилок і полегшує розгортання моделей в масштабах.

Висновок

Нове оновлення Google Gemini є значною подією для спільноти data science. Можливість редагування та запуску коду на Python безпосередньо в IDE платформи спрощує робочий процес для аналітиків даних та інженерів машинного навчання, полегшує співпрацю та спрощує розгортання моделей машинного навчання. Оскільки сфера науки про дані продовжує зростати, такі інструменти, як Google Gemini, ставатимуть все більш важливими для науковців про дані та інженерів машинного навчання.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
4
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Расширены возможности Google Gemini – теперь вы можете редактировать и выполнять код на Python в режиме онлайн

8 февраля компания Google объявила, что переименовывает чат-бот Bard AI на Gemini и запускает специальное приложение для Android. Версия, оснащенная моделью Gemini Ultra 1.0, требует подписки Gemini Advanced. Она используется для логических рассуждений, выполнения инструкций, программирования и творческого сотрудничества. Google также сообщил, что Gemini Advanced продолжит добавлять различные новые и уникальные функции в ближайшие месяцы. Это включает поддержку более богатой контекстной справочной информации, более мощные возможности мультимодального взаимодействия и лучшие возможности программирования.

Google Gemini

Согласно официальному сообщению Google об обновлении, подписчики Gemini Advanced могут редактировать и запускать код на Python непосредственно в интерфейсе Gemini. Это поможет разработчикам быстро проверить экспериментальный код и убедиться, что он работает должным образом. Это также поможет разработчикам немедленно просматривать результаты модификаций кода. Сейчас эта функция доступна только для премиум-пользователей Gemini Advanced и недоступна в бесплатной версии Gemini.

По словам Google, эта функция может работать двумя основными способами:

  • Обучение: Начинающие программисты могут использовать Gemini для экспериментов с фрагментами кода, наблюдения за влиянием модификаций и более глубокого понимания принципов кодирования. Эта интерактивная обучающая среда способствует практическому подходу к изучению Python.

  • Верификация: Разработчики могут использовать Gemini для быстрой проверки функциональности сгенерированного ИИ кода на Python, прежде чем интегрировать его в свои проекты. Это не только экономит драгоценное время, но и обеспечивает бесперебойную работу кода реализации.

Начиная с 21 февраля, клиенты Google Workspace получат защиту данных Gemini корпоративного уровня, а редакции Gemini Business и Gemini Enterprise будут поддерживать доступ к модели Google Gemini 1.0 Ultra и обеспечивать защиту данных корпоративного уровня. Администраторы могут управлять настройками Gemini через консоль администратора Google Workspace.

Что такое Python?

Python – это популярный язык программирования, который широко используется в науке о данных и машинном обучении. Он популярен благодаря своей простоте, читабельности и легкости в использовании. Python имеет большое и активное сообщество разработчиков, которые вносят свой вклад в его библиотеки и фреймворки. Многие популярные библиотеки машинного обучения, такие как TensorFlow и PyTorch, написаны на Python.

Python tutor

Значение для науки о данных

Возможность редактировать и запускать код на Python непосредственно в Google Gemini имеет несколько последствий для науки о данных. Во-первых, это упрощает рабочий процесс для исследователей данных и инженеров машинного обучения. Им больше не нужно переключаться между различными средами для написания и запуска кода. Это экономит время и снижает риск ошибок.

Во-вторых, это облегчает сотрудничество. Data scientists и инженеры машинного обучения теперь могут работать над одной и той же кодовой базой в режиме реального времени, не беспокоясь о контроле версий или проблемах совместимости. Это может привести к ускорению циклов разработки и лучшему сотрудничеству между членами команды.

В-третьих, это облегчает развертывание моделей машинного обучения. Благодаря возможности писать и запускать код на Python непосредственно в Google Gemini, аналитики данных и инженеры машинного обучения могут разрабатывать и тестировать свои модели в той же среде, в которой люди будут использовать эту модель. Это снижает риск ошибок и облегчает развертывание моделей в масштабе.

Вывод

Новое обновление Google Gemini является значительным событием для сообщества data science. Возможность редактирования и запуска кода на Python непосредственно в IDE платформы упрощает рабочий процесс для аналитиков данных и инженеров машинного обучения, облегчает сотрудничество и упрощает развертывание моделей машинного обучения. Поскольку сфера науки о данных продолжает расти, такие инструменты, как Google Gemini, будут становиться все более важными для ученых о данных и инженеров машинного обучения.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua