Google Play Store тестує нову функцію “Виділення додатків” на основі штучного інтелекту

Google розробляє нову функцію, яка висвітлюватиме додатки на основі ваших уподобань у Play Маркеті. Користувачі Play Store зможуть бачити основні моменти будь-яких додатків у Play Store. За допомогою нової функції штучного інтелекту. Цей прорив змінить спосіб, у який користувачі знаходять і завантажують додатки з Play Store.

Шукач коду @AssembleDebug поділився постом на X (раніше Twitter). У дописі йдеться про те, що Google тепер використовує штучний інтелект для створення контенту для розділу “Новинки додатків” у Play Маркеті. Натиснувши на додаток у магазині, ви отримаєте швидку інформацію про нього. Зрештою, розробник чітко заявляє, що вони використовують штучний інтелект для узагальнення свого контенту.

Google Play Store App Highlights Feature
Титровані зображення: @SparkRadar (Telegram)

Більшість контенту в розділі “Основні моменти додатка” розповідає про те, що ви можете очікувати побачити, коли завантажите додаток. Сюди входять такі функції, як прямі трансляції та прямі повідомлення. Ця функція була вперше виявлена @AssembleDebug. Він стверджує, що вона доступна лише як модифікація на стороні сервера. Безумовно, наразі Google увімкнув цю функцію для обраної групи користувачів. Google не розкрив жодної інформації про те, коли ця функція може стати доступною для всіх користувачів або чи є вона ексклюзивною для певного пристрою.

Що таке функція “Виділення додатків на основі штучного інтелекту”?

Функція “Основні моменти” на основі штучного інтелекту пропонує користувачам індивідуальні пропозиції на основі їхніх звичок, уподобань та інтересів. Google використовує потужні алгоритми машинного навчання, щоб оцінювати величезні обсяги даних і рекомендувати додатки, які, ймовірно, будуть цікаві кожному користувачеві. Це означає, що вам більше не доведеться шукати коштовності у непотрібних додатках – Google зробить всю важку роботу за вас.

Чому штучний інтелект важливий для підбиття підсумків щодо додатків?

Користувачі стикаються з проблемою, оскільки кількість додатків, доступних у Play Store, зростає в геометричній прогресії: як визначити найкращі програми, які відповідають їхнім вимогам і вподобанням? Пропонуючи користувачам персоналізовану та релевантну добірку додатків відповідно до їхніх інтересів, огляди додатків на основі штучного інтелекту можуть спростити та прискорити процес пошуку додатків.

Крім того, чітко і захоплююче підсумовуючи основні функції та переваги програми, анотації на основі штучного інтелекту можуть допомогти розробникам охопити більшу аудиторію. Це може призвести до вищих показників завантажень, більшої залученості користувачів і, зрештою, більшого успіху на жорсткому ринку мобільних додатків.

Як штучний інтелект змінить процес пошуку додатків у Play Store?

Завдяки штучному інтелекту Play Store може надавати користувачам індивідуальні пропозиції на основі їхньої історії використання додатків, вподобань і моделей поведінки. Алгоритми штучного інтелекту можуть створювати індивідуальні описи додатків, які підкреслюють основні функції та переваги кожного додатка, допомагаючи користувачам визначити ті, що найкраще відповідають їхнім потребам, шляхом вивчення даних користувача та атрибутів додатків.

Крім того, надаючи споживачам точну та релевантну інформацію про додатки, ШІ може покращити їхній досвід користування Play Store. Зрештою, даючи їм можливість приймати мудрі рішення та уникати неякісних або неактуальних додатків. Це призведе до підвищення рівня утримання користувачів, їхньої задоволеності та ефективнішого процесу пошуку додатків.

Google Play Store тестує функцію “Виділення додатків на основі штучного інтелекту”. Це великий крок у правильному напрямку для допомоги користувачам у пошуку релевантних і відмінних додатків. Завдяки використанню штучного інтелекту Google може пропонувати індивідуальні рекомендації, які заощаджують час і покращують клієнтський досвід. Слідкуйте за цією фантастичною новою функцією, яка незабаром стане доступною в магазині Play Store поблизу вас!

What’s your Reaction?
Cool
3
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
1
Shaking
Interesting
5
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 2 з 5 )
GizChina.Com.Ua

Google Play Store тестирует новую функцию “Выделение приложений” на основе искусственного интеллекта

Google разрабатывает новую функцию, которая будет освещать приложения на основе ваших предпочтений в Play Маркете. Пользователи Play Store смогут видеть основные моменты любых приложений в Play Store. С помощью новой функции искусственного интеллекта. Этот прорыв изменит способ, которым пользователи находят и загружают приложения из Play Store.

Искатель кода @AssembleDebug поделился постом на X (ранее Twitter). В заметке говорится о том, что Google теперь использует искусственный интеллект для создания контента для раздела “Новинки приложений” в Play Маркете. Нажав на приложение в магазине, вы получите быструю информацию о нем. В конце концов, разработчик четко заявляет, что они используют искусственный интеллект для обобщения своего контента.

Google Play Store App Highlights FeatureИзображения: @SparkRadar (Telegram)

Большинство контента в разделе “Основные моменты приложения” рассказывает о том, что вы можете ожидать увидеть, когда загрузите приложение. Сюда входят такие функции, как прямые трансляции и прямые сообщения. Эта функция была впервые обнаружена @AssembleDebug. Он утверждает, что он доступен только как модификация на стороне сервера. Безусловно, в настоящее время Google включил эту функцию для выбранной группы пользователей. Google не раскрыл никакой информации о том, когда эта функция может стать доступной для всех пользователей или является ли она эксклюзивной для определенного устройства.

Что такое функция “Выделение приложений на основе искусственного интеллекта”?

Функция “Основные моменты” на основе искусственного интеллекта предлагает пользователям индивидуальные предложения на основе их привычек, предпочтений и интересов. Google использует мощные алгоритмы машинного обучения, чтобы оценивать огромные объемы данных и рекомендовать приложения, которые, вероятно, будут интересны каждому пользователю. Это означает, что вам больше не придется искать драгоценности в ненужных приложениях – Google сделает всю тяжелую работу за вас.

Почему искусственный интеллект важен для подведения итогов по приложениям?

Пользователи сталкиваются с проблемой, поскольку количество приложений, доступных в Play Store, растет в геометрической прогрессии: как определить лучшие приложения, которые соответствуют их требованиям и предпочтениям? Предлагая пользователям персонализированную и релевантную подборку приложений в соответствии с их интересами, обзоры приложений на основе искусственного интеллекта могут упростить и ускорить процесс поиска приложений.

Кроме того, четко и увлекательно суммируя основные функции и преимущества приложения, аннотации на основе искусственного интеллекта могут помочь разработчикам охватить большую аудиторию. Это может привести к более высоким показателям загрузок, большей вовлеченности пользователей и, в конечном итоге, большему успеху на жестком рынке мобильных приложений.

Как искусственный интеллект изменит процесс поиска приложений в Play Store?

Благодаря искусственному интеллекту Play Store может предоставлять пользователям индивидуальные предложения на основе их истории использования приложений, предпочтений и моделей поведения. Алгоритмы искусственного интеллекта могут создавать индивидуальные описания приложений, которые подчеркивают основные функции и преимущества каждого приложения, помогая пользователям определить те, которые лучше всего соответствуют их потребностям, путем изучения данных пользователя и атрибутов приложений.

Кроме того, предоставляя потребителям точную и релевантную информацию о приложениях, ИИ может улучшить их опыт пользования Play Store. В конце концов, давая им возможность принимать мудрые решения и избегать некачественных или неактуальных приложений. Это приведет к повышению уровня удержания пользователей, их удовлетворенности и эффективного процесса поиска приложений.

Google Play Store тестирует функцию “Выделение приложений на основе искусственного интеллекта”. Это большой шаг в правильном направлении для помощи пользователям в поиске релевантных и отличных приложений. Благодаря использованию искусственного интеллекта Google может предлагать индивидуальные рекомендации, которые экономят время и улучшают клиентский опыт. Следите за этой фантастической новой функцией, которая вскоре станет доступной в магазине Play Store вблизи вас!

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
1
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 2 з 5 )
GizChina.Com.Ua