Microsoft відреагувала на чутки про закриття свого Дослідницького інституту в Азії

У червні минулого року з’явилася новина про те, що Microsoft закриває Азійський дослідницький інститут. Згідно з повідомленнями, пекінська філія Microsoft Research Asia почала отримувати візи для переїзду провідних експертів зі штучного інтелекту з Пекіна до свого дослідницького інституту у Ванкувері. На той момент компанія ніяк не прокоментувала ці чутки. Однак тепер компанія заявила, що це неправда.

Microsoft Twitter

Microsoft Research Asia (MSRA) нещодавно спростувала чутки про переїзд з Китаю до Канади. Це поклало край спекуляціям про потенційне закриття її Азійського дослідницького інституту. Спростування з’явилося у відповідь на повідомлення про те, що установа, яка базується в Пекіні, прагне перевести своїх найкращих експертів зі штучного інтелекту до нової лабораторії в Канаді. Переміщення цієї лабораторії до Канади зачепило б від 20 до 40 співробітників. Така відповідь Microsoft Research Asia підтверджує прихильність компанії до регіону та її поточної діяльності в галузі досліджень і розробок.

У відповідь на ці чутки старший віцепрезидент Microsoft Global і керівник дослідницького інституту Microsoft Пітер Лі (Peter Lee) відповів, що наразі немає жодних обговорень чи пропозицій щодо закриття Microsoft Research Asia. “Ми продовжуємо підтримувати Microsoft Research Asia та її дослідницьку роботу світового рівня, і ми сповнені очікувань щодо майбутніх дослідницьких планів”, – сказав він.

Microsoft Research Asia заперечує чутки про переїзд

Microsoft Research Asia, заснована в 1998 році, є провідною дослідницькою лабораторією з офісами в Пекіні та Шанхаї. Установа проводить фундаментальні та прикладні дослідження в галузях, що є центральними для довгострокової стратегії Microsoft. Сюди входять природний інтерфейс користувача, штучний інтелект, хмарні та периферійні обчислення, великі дані та видобуток знань. Сюди також входять основи інформатики, інтелектуальні мультимедіа та обчислювальна наука. Нещодавні чутки про переїзд до Канади були категорично спростовані MSRA. MSRA наголошує на неправдивості цих новин і підтверджує свою відданість Азійсько-Тихоокеанському регіону.

Бред Сміт, президент і віцеголова ради директорів корпорації Microsoft, сказав: “Історичний досвід показує, що тільки черпаючи ідеї з усього світу, можна досягти успіху. “Огорожі” та “контроль” є важливими, але не можна ігнорувати важливість “участі””

Прихильність до інновацій та досліджень

Відповідь Microsoft Research Asia підкреслює прихильність установи до інновацій та міждисциплінарних досліджень у співпраці з академічними та промисловими партнерами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Лабораторія зберігає відкритість і прагнення до розвитку, прагнучи забезпечити інклюзивне і стійке середовище для наукових досліджень, де кожен учасник відіграє життєво важливу роль у пошуках відкриттів і робить свій внесок у розвиток.

Microsoft AI

Корпорація Майкрософт має давню прихильність до інновацій та досліджень, що є рушійною силою її успіху. Компанія інвестує в низку нових технологічних тенденцій і проривів, які пропонують потенціал для зростання та широкого впровадження її продуктів і послуг.

Інноваційна культура Microsoft сприяла створенню революційних технологій, а також сприяла зростанню інноваційної організації. Компанія також дотримується суворих етичних стандартів, виступаючи за відповідальне ведення бізнесу та підтримуючи права людини. Прихильність Microsoft до інновацій та досліджень має довготривалі зміни в житті людей по всьому світу, розширюючи можливості приватних осіб та бізнесу, долаючи цифровий розрив та стимулюючи позитивні зміни.

Вплив Азійського дослідницького інституту Майкрософт

Microsoft Research Asia (MSRA) має значний вплив на академічну спільноту в Китаї. Стипендіальна програма Microsoft Research Asia Fellowship, заснована в 1999 році, підтримала велику кількість видатних аспірантів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Вона надає фінансування досліджень, можливості стажування в MSRA та шанс зустрітися з лауреатами премії Тьюрінга. Стипендія спеціально розроблена для аспірантів молодших курсів, і кількість опублікованих робіт не є найважливішим критерієм для оцінки заявника, натомість академічний потенціал є більш важливим елементом.

MSRA також розвинула широку співпрацю з науково-дослідними установами та університетами Китаю. Вона взаємодіє з академічною спільнотою, щоб впроваджувати інновації та втілювати ідеї в життя. Лабораторія проводить фундаментальні та прикладні дослідження в галузях, що є центральними для довгострокової стратегії Microsoft. Сюди входять природний користувацький інтерфейс, штучний інтелект, хмарні та периферійні обчислення, великі дані та інтелектуальний аналіз знань, основи інформатики, інтелектуальні мультимедіа та обчислювальна наука.

Технології, розроблені MSRA, справили значний вплив на Microsoft, а також у всьому світі. Крім того, в лабораторії постійно народжуються нові, інноваційні технології. Дослідники в MSRA можуть вільно досліджувати та реалізовувати свої інтереси у відкритому середовищі співпраці. Це сприяло створенню революційних технологій, а також зростанню інноваційної організації.

Microsoft

Завершальні слова

Заперечення Microsoft Research Asia чуток про перенесення свого Азійського дослідницького інституту до Канади свідчить про незмінну прихильність компанії до регіону та її постійних досліджень і розробок. Ця відповідь поклала край спекуляціям навколо потенційного закриття лабораторії. Вона підтверджує відданість компанії інноваціям та міждисциплінарному дослідницькому прогресу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Науково-дослідний інститут є другою закордонною фундаментальною дослідницькою установою Microsoft. Це одна з двох фундаментальних науково-дослідних установ в Азії, інша – Дослідницький інститут Microsoft в Індії. Завдяки співпраці експертів та науковців з різних дисциплін та різних країн світу, Microsoft Research Asia став науково-дослідною установою світового рівня в галузі комп’ютерних фундаментальних та прикладних досліджень.

What’s your Reaction?
Cool
3
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Microsoft отреагировала на слухи о закрытии своего Исследовательского института в Азии

В июне прошлого года появилась новость о том, что Microsoft закрывает Азиатский исследовательский институт. Согласно сообщениям, пекинский филиал Microsoft Research Asia начал получать визы для переезда ведущих экспертов по искусственному интеллекту из Пекина в свой исследовательский институт в Ванкувере. На тот момент компания никак не прокомментировала эти слухи. Однако теперь компания заявила, что это неправда.

Microsoft Twitter

Microsoft Research Asia (MSRA) недавно опровергла слухи о переезде из Китая в Канаду. Это положило конец спекуляциям о потенциальном закрытии ее Азиатского исследовательского института. Опровержение появилось в ответ на сообщение о том, что учреждение, базирующееся в Пекине, стремится перевести своих лучших экспертов по искусственному интеллекту в новую лабораторию в Канаде. Перемещение этой лаборатории в Канаду затронуло бы от 20 до 40 сотрудников. Такой ответ Microsoft Research Asia подтверждает приверженность компании к региону и ее текущей деятельности в области исследований и разработок.

В ответ на эти слухи старший вице-президент Microsoft Global и руководитель исследовательского института Microsoft Питер Ли (Peter Lee) ответил, что пока нет никаких обсуждений или предложений по закрытию Microsoft Research Asia. “Мы продолжаем поддерживать Microsoft Research Asia и ее исследовательскую работу мирового уровня, и мы полны ожиданий относительно будущих исследовательских планов”, – сказал он.

Microsoft Research Asia отрицает слухи о переезде

Microsoft Research Asia, основанная в 1998 году, является ведущей исследовательской лабораторией с офисами в Пекине и Шанхае. Учреждение проводит фундаментальные и прикладные исследования в областях, являющихся центральными для долгосрочной стратегии Microsoft. Сюда входят естественный пользовательский интерфейс, искусственный интеллект, облачные и периферийные вычисления, большие данные и добыча знаний. Сюда также входят основы информатики, интеллектуальные мультимедиа и вычислительная наука. Недавние слухи о переезде в Канаду были категорически опровергнуты MSRA. MSRA подчеркивает ложность этих новостей и подтверждает свою приверженность Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Брэд Смит, президент и вице-председатель совета директоров корпорации Microsoft, сказал: “Исторический опыт показывает, что только черпая идеи со всего мира, можно достичь успеха. “Ограждения” и “контроль” важны, но нельзя игнорировать важность “участия””

Приверженность к инновациям и исследованиям

Ответ Microsoft Research Asia подчеркивает приверженность учреждения к инновациям и междисциплинарным исследованиям в сотрудничестве с академическими и промышленными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Лаборатория сохраняет открытость и стремление к развитию, стремясь обеспечить инклюзивную и устойчивую среду для научных исследований, где каждый участник играет жизненно важную роль в поисках открытий и вносит свой вклад в развитие.

Microsoft AI

Корпорация Майкрософт имеет давнюю приверженность к инновациям и исследованиям, что является движущей силой ее успеха. Компания инвестирует в ряд новых технологических тенденций и прорывов, которые предлагают потенциал для роста и широкого внедрения ее продуктов и услуг.

Инновационная культура Microsoft способствовала созданию революционных технологий, а также способствовала росту инновационной организации. Компания также придерживается строгих этических стандартов, выступая за ответственное ведение бизнеса и поддерживая права человека. Приверженность Microsoft к инновациям и исследованиям имеет долгосрочные изменения в жизни людей по всему миру, расширяя возможности частных лиц и бизнеса, преодолевая цифровой разрыв и стимулируя позитивные изменения.

Влияние Азиатского исследовательского института Майкрософт

Microsoft Research Asia (MSRA) оказывает значительное влияние на академическое сообщество в Китае. Стипендиальная программа Microsoft Research Asia Fellowship, основанная в 1999 году, поддержала большое количество выдающихся аспирантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она предоставляет финансирование исследований, возможности стажировки в MSRA и шанс встретиться с лауреатами премии Тьюринга. Стипендия специально разработана для аспирантов младших курсов, и количество опубликованных работ не является важнейшим критерием для оценки заявителя, зато академический потенциал является более важным элементом.

MSRA также развила широкое сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями и университетами Китая. Она взаимодействует с академическим сообществом, чтобы внедрять инновации и воплощать идеи в жизнь. Лаборатория проводит фундаментальные и прикладные исследования в областях, которые являются центральными для долгосрочной стратегии Microsoft. Сюда входят естественный пользовательский интерфейс, искусственный интеллект, облачные и периферийные вычисления, большие данные и интеллектуальный анализ знаний, основы информатики, интеллектуальные мультимедиа и вычислительная наука.

Технологии, разработанные MSRA, оказали значительное влияние на Microsoft, а также во всем мире. Кроме того, в лаборатории постоянно рождаются новые, инновационные технологии. Исследователи в MSRA могут свободно исследовать и реализовывать свои интересы в открытой среде сотрудничества. Это способствовало созданию революционных технологий, а также росту инновационной организации.

Microsoft

Завершающие слова

Отрицание Microsoft Research Asia слухов о переносе своего Азиатского исследовательского института в Канаду свидетельствует о неизменной приверженности компании к региону и ее постоянных исследований и разработок. Этот ответ положил конец спекуляциям вокруг потенциального закрытия лаборатории. Он подтверждает приверженность компании инновациям и междисциплинарному исследовательскому прогрессу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Научно-исследовательский институт является вторым зарубежным фундаментальным исследовательским учреждением Microsoft. Это одно из двух фундаментальных научно-исследовательских учреждений в Азии, другое – Исследовательский институт Microsoft в Индии. Благодаря сотрудничеству экспертов и ученых из разных дисциплин и разных стран мира, Microsoft Research Asia стал научно-исследовательским учреждением мирового уровня в области компьютерных фундаментальных и прикладных исследований.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua