Нова технологія Meta дозволяє віртуальним об’єктам мати реальні тіні та відблиски

Останні досягнення в технології Meta наблизили віртуальну реальність (VR) до імітації реального світу. Зосередженість компанії на створенні більш реалістичного та захопливого метапростору призвела до розробки нових функцій, які дозволяють віртуальним об’єктам мати реальні тіні та відблиски. Минулого року на конференції Connect 2023 Meta представила інструментарій для розробки змішаної реальності MR Utility Kit.

Це інструментарій, спеціально розроблений для розробників додатків змішаної реальності, який містить різноманітні практичні функції, готові компоненти та рекомендації з проєктування. Інструментарій тепер доступний для Unity та Unreal і пропонує нову захопливу функцію під назвою Passthrough Relighting. Ця функція дозволяє розробникам легко додавати реалістичні тіні та відблиски до цифрових об’єктів у змішаній реальності. Це значно покращує занурення та візуальні ефекти змішаної реальності.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Тіні та відблиски

Історично склалося так, що імітація реалістичних тіней і відблисків у змішаній реальності була технічно складним процесом, який вимагав досвіду роботи з комп’ютерною графікою. Passthrough Relighting повністю змінив цю ситуацію. Він надає багаторазові компоненти, зразки коду, детальну документацію та рекомендації з проєктування, що значно зменшує складність розробки. Ця функція також дозволяє розробникам легко узгоджувати світло віртуального світу з реальним оточенням. Вона плавно інтегрує цифрові об’єкти з реальним оточенням.

VR shadows and highlights

Meta сподівається зробити змішану реальність більш реалістичною та привабливою за допомогою наскрізного освітлення. На зображенні вище візуально показано три різні ефекти: ліворуч – початковий стан без тіней, посередині – ефект після додавання простих тіней, а праворуч – реалістичний ефект тіней, створений за допомогою Passthrough Relighting. На зображенні нижче показано, як відблиски відбиваються від реального середовища на віртуальних об’єктах.

Наразі розробникам потрібно інтегрувати ці ефекти у свої додатки змішаної реальності, щоб користувачі могли відчути їхню силу. Тож може пройти деякий час, перш ніж ми побачимо ці ефекти в дії в додатках. Очікується, що гра-пісочниця змішаної реальності Figmin XR стане одним з перших додатків, який отримає вигоду від технології Passthrough Relighting. Розробник Хав’єр Давалос (Javier Davalos) натякнув, що ця функція буде інтегрована в майбутнє оновлення версії 21.

Наскрізне підсвічування дозволяє користувачам бачити реальний світ через VR-гарнітуру. Технологія наскрізного освітлення від Meta була предметом як похвали, так і критики, і ми постійно працюємо над покращенням її якості.

Поточний стан наскрізної технології

Наскрізна технологія Meta отримала змішані відгуки. Meta Quest Pro (MQP) критикували за низьку роздільну здатність наскрізного режиму, що знижує його ефективність для додатків доповненої реальності (AR). Також було відзначено, що наскрізний режим Quest 3 страждає від таких проблем, як зернистість зображень в умовах низької освітленості та спотворення навколо об’єктів, що вказує на необхідність подальшого вдосконалення. Однак Meta все ще працює над цією технологією, і зараз компанія досягла значного прогресу.

VR shadows and highlights

Meta працює над прототипами, які демонструють досягнення в технології наскрізного знімання. До них відносяться прототипи Flamera і Butterscotch, які демонструють прогрес у проходженні світлового поля і роздільній здатності сітківки відповідно. Прототип Flamera, зокрема, отримав високу оцінку за високоякісне проходження через доповнену реальність, з акцентом на забезпечення більш захопливого і точного відображення реального світу.

Перспективи на майбутнє

Meta висловила свою прихильність до вдосконалення технології наскрізного проходження з часом за допомогою оновлень програмного забезпечення. Технічний директор компанії Ендрю Босворт (Andrew Bosworth) підтвердив, що якість зображення на Quest 3 буде і надалі покращуватися, розв’язувати такі проблеми, як спотворення і зернистість зображення. Ці зусилля відображають постійне прагнення Meta до покращення користувацького досвіду та розширення меж технологій VR та AR.

Технологія наскрізного підсвічування має багатообіцяльне майбутнє, оскільки компанія Meta постійно проводить дослідження та розробки, спрямовані на покращення якості наскрізного освітлення. Мета також працює над прототипами, які демонструють досягнення наскрізної технології, такими як прототипи Flamera. Прототип Flamera, зокрема, отримав високу оцінку за високоякісний наскрізний AR-перехід. Він зосереджений на забезпеченні більш захопливого і точного відображення реального світу.

Прагнення Meta вдосконалювати технологію наскрізного проходження з часом, оновлюючи програмне забезпечення та вдосконалюючи апаратне забезпечення, відображає відданість компанії покращенню користувацького досвіду та розширенню меж технологій VR та AR. Оскільки Meta продовжує отримувати реальні умови освітлення та інформацію від гарнітур, алгоритми, які керують технологією наскрізного проходження, будуть налаштовані більш ефективно. Це призведе до більш стабільного та якісного наскрізного досвіду.

Завершальні слова

Реалістичні тіні та відблиски тепер можна використовувати з технологією Passthrough Relighting від Meta, хоча це і складно, але тепер вони можуть бути реалістичними. Ця функція дозволяє розробникам легко узгоджувати світло віртуального світу з реальним оточенням. Вона плавно інтегрує цифрові об’єкти з реальним середовищем. Втім, технологія наскрізного освітлення Meta має як виклики, так і досягнення. Хоча поточні ітерації критикують за їхню обмеженість, постійні зусилля компанії в галузі досліджень і розробок очевидні. Про це свідчать нещодавні прототипи, такі як Flamera та Butterscotch. Такі прототипи сигналізують про багатообіцяльне майбутнє для більш захопливого і високоточного наскрізного досвіду. Орієнтуючись на інновації та відгуки користувачів, компанія Meta також готова зробити значний крок у розвитку технології наскрізного доступу.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
3
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Новая технология Meta позволяет виртуальным объектам иметь реальные тени и блики

Последние достижения в технологии Meta приблизили виртуальную реальность (VR) к имитации реального мира. Сосредоточенность компании на создании более реалистичного и захватывающего метапространства привела к разработке новых функций, которые позволяют виртуальным объектам иметь реальные тени и блики. В прошлом году на конференции Connect 2023 Meta представила инструментарий для разработки смешанной реальности MR Utility Kit.

Это инструментарий, специально разработанный для разработчиков приложений смешанной реальности, который содержит различные практические функции, готовые компоненты и рекомендации по проектированию. Инструментарий теперь доступен для Unity и Unreal и предлагает новую захватывающую функцию под названием Passthrough Relighting. Эта функция позволяет разработчикам легко добавлять реалистичные тени и блики к цифровым объектам в смешанной реальности. Это значительно улучшает погружение и визуальные эффекты смешанной реальности.

Ray-Ban Meta Smart Glasses

Тени и блики

Исторически сложилось так, что имитация реалистичных теней и бликов в смешанной реальности была технически сложным процессом, который требовал опыта работы с компьютерной графикой. Passthrough Relighting полностью изменил эту ситуацию. Он предоставляет многоразовые компоненты, образцы кода, подробную документацию и рекомендации по проектированию, что значительно уменьшает сложность разработки. Эта функция также позволяет разработчикам легко согласовывать свет виртуального мира с реальным окружением. Она плавно интегрирует цифровые объекты с реальным окружением.

VR shadows and highlights

Meta надеется сделать смешанную реальность более реалистичной и привлекательной с помощью сквозного освещения. На изображении выше визуально показано три разных эффекта: слева – исходное состояние без теней, посередине – эффект после добавления простых теней, а справа – реалистичный эффект теней, созданный с помощью Passthrough Relighting. На изображении ниже показано, как блики отражаются от реальной среды на виртуальных объектах.

Сейчас разработчикам нужно интегрировать эти эффекты в свои приложения смешанной реальности, чтобы пользователи могли почувствовать их силу. Поэтому может пройти некоторое время, прежде чем мы увидим эти эффекты в действии в приложениях. Ожидается, что игра-песочница смешанной реальности Figmin XR станет одним из первых приложений, которое получит выгоду от технологии Passthrough Relighting. Разработчик Хавьер Давалос (Javier Davalos) намекнул, что эта функция будет интегрирована в будущее обновление версии 21.

Сквозная подсветка позволяет пользователям видеть реальный мир через VR-гарнитуру. Технология сквозного освещения от Meta была предметом как похвалы, так и критики, и мы постоянно работаем над улучшением ее качества.

Текущее состояние сквозной технологии

Сквозная технология Meta получила смешанные отзывы. Meta Quest Pro (MQP) критиковали за низкое разрешение сквозного режима, что снижает его эффективность для приложений дополненной реальности (AR). Также было отмечено, что сквозной режим Quest 3 страдает от таких проблем, как зернистость изображений в условиях низкой освещенности и искажения вокруг объектов, что указывает на необходимость дальнейшего совершенствования. Однако Meta все еще работает над этой технологией, и сейчас компания достигла значительного прогресса.

VR shadows and highlights

Meta работает над прототипами, которые демонстрируют достижения в технологии сквозной съемки. К ним относятся прототипы Flamera и Butterscotch, которые демонстрируют прогресс в прохождении светового поля и разрешении сетчатки соответственно. Прототип Flamera, в частности, получил высокую оценку за высококачественное прохождение через дополненную реальность, с акцентом на обеспечение более захватывающего и точного отображения реального мира.

Перспективы на будущее

Meta выразила свою приверженность к совершенствованию технологии сквозного прохождения со временем с помощью обновлений программного обеспечения. Технический директор компании Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) подтвердил, что качество изображения на Quest 3 будет и в дальнейшем улучшаться, решать такие проблемы, как искажения и зернистость изображения. Эти усилия отражают постоянное стремление Meta к улучшению пользовательского опыта и расширению границ технологий VR и AR.

Технология сквозной подсветки имеет многообещающее будущее, поскольку компания Meta постоянно проводит исследования и разработки, направленные на улучшение качества сквозного освещения. Мета также работает над прототипами, которые демонстрируют достижения сквозной технологии, такими как прототипы Flamera. Прототип Flamera, в частности, получил высокую оценку за высококачественный сквозной AR-переход. Он сосредоточен на обеспечении более захватывающего и точного отображения реального мира.

Стремление Meta совершенствовать технологию сквозного прохождения со временем, обновляя программное обеспечение и совершенствуя аппаратное обеспечение, отражает приверженность компании улучшению пользовательского опыта и расширению границ технологий VR и AR. Поскольку Meta продолжает получать реальные условия освещения и информацию от гарнитур, алгоритмы, которые управляют технологией сквозного прохождения, будут настроены более эффективно. Это приведет к более стабильному и качественному сквозному опыту.

Заключительные слова

Реалистичные тени и блики теперь можно использовать с технологией Passthrough Relighting от Meta, хотя это сложно, но теперь они могут быть реалистичными. Эта функция позволяет разработчикам легко согласовывать свет виртуального мира с реальным окружением. Она плавно интегрирует цифровые объекты с реальной средой. Впрочем, технология сквозного освещения Meta имеет как вызовы, так и достижения. Хотя текущие итерации критикуют за их ограниченность, постоянные усилия компании в области исследований и разработок очевидны. Об этом свидетельствуют недавние прототипы, такие как Flamera и Butterscotch. Такие прототипы сигнализируют о многообещающем будущем для более захватывающего и высокоточного сквозного опыта. Ориентируясь на инновации и отзывы пользователей, компания Meta также готова сделать значительный шаг в развитии технологии сквозного доступа.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua