Apple перехопила у Samsung корону лідера серед виробників смартфонів

У 2010 році Samsung відібрав корону у Nokia, ставши найбільшим виробником смартфонів у світі, і утримував цей титул 13 років поспіль. Однак нещодавні дані аналітичної компанії IDC свідчать про зміну ситуації: Apple випередила Samsung і претендує на першість у 2023 році. Це досягнення компанії з Купертіно заслуговує на увагу, особливо з огляду на те, що загальний ринок смартфонів пережив падіння постачання на 3,2% в річному обчисленні, досягнувши десятирічного мінімуму в 1,17 мільярда одиниць.

Apple випередила Samsung і стала новим лідером ринку смартфонів

За попередніми даними IDC, у 2023 році Apple відвантажила 234,6 мільйона iPhone, забезпечивши собі 20,1% ринку смартфонів. Ці дані свідчать про те, що Apple закінчила 2023 рік лідером з постачання смартфонів, випередивши Samsung. Це більше, ніж 226,3 мільйона постачання у 2022 році, коли Apple займала 18,8% ринку. Примітно, що це перший раз, коли Apple претендує на звання найбільшого у світі виробника смартфонів за обсягом постачання за весь календарний рік.

Samsung Smartphone
Копірайт зображення: IDC

Samsung, з іншого боку, посіла друге місце з часткою ринку 19,4% і 226,6 мільйонами постачання. Це відображає значне зниження з 262,2 млн постачання у 2022 році, що призвело до скорочення частки ринку корейської компанії на 13,6%. Райан Рейт, віцепрезидент групи IDC, пояснює зниження постачання Samsung такими факторами, як потужне повернення Huawei в Китай і конкурентні пропозиції від таких брендів, як Honor, OnePlus і Google в нижньому ціновому сегменті ринку високого класу.

Частка Apple зросла, а Samsung та інших виробників смартфонів знизилася

Samsung Smartphone

Кілька найбільших виробників смартфонів на базі Android зазнали падіння річних постачань, зокрема Xiaomi та Oppo – їхні постачання скоротилися на 4,7% та 9,9% відповідно. На противагу цьому, слід відзначити високі показники Apple у 4 кварталі 2023 року, коли компанія відвантажила 80,5 мільйона iPhone, захопивши 24,7% частки ринку і продемонструвавши зростання на 11,6% порівняно з аналогічним кварталом минулого року, що, ймовірно, було зумовлено високим попитом на серії iPhone 14 та iPhone 15.

Важливо підкреслити, що досягнення Apple, яка відвантажила більше смартфонів, ніж Samsung за весь календарний рік, є визначним, особливо враховуючи, що Apple не пропонує бюджетні телефони, як деякі виробники Android.

У 4 кварталі 2023 року Samsung відвантажила 53 мільйони телефонів Galaxy, що менше порівняно з 59,5 мільйона одиниць, відвантажених у тому ж кварталі 2022 року. Тим часом Xiaomi, Transition і Vivo продемонстрували зростання постачання пристроїв протягом останнього кварталу року. Загалом, ринок смартфонів змінив тенденцію до зниження постачання у 4-му кварталі, показавши зростання на 8,5% до 326,1 млн одиниць.

Очікується, що ринок смартфонів відновиться у 2024 році завдяки покращенню макроекономічних умов, зростанню інтересу споживачів до складних пристроїв та інтеграції нових функцій на основі штучного інтелекту. Samsung прагне використати зростальний ентузіазм щодо ШІ, випускаючи серію Galaxy S24, яка, за чутками, буде оснащена різними функціями ШІ. Цей стратегічний крок узгоджується з орієнтацією галузі на передові технології та передбачає потенційний перехід до більш інтелектуальних та інноваційних смартфонів у наступному році.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
1
Shaking
Interesting
1
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Apple перехватила у Samsung корону лидера среди производителей смартфонов

В 2010 году Samsung отобрал корону у Nokia, став крупнейшим производителем смартфонов в мире, и удерживал этот титул 13 лет подряд. Однако недавние данные аналитической компании IDC свидетельствуют об изменении ситуации: Apple опередила Samsung и претендует на первенство в 2023 году. Это достижение компании из Купертино заслуживает внимания, особенно учитывая то, что общий рынок смартфонов пережил падение поставок на 3,2% в годовом исчислении, достигнув десятилетнего минимума в 1,17 миллиарда единиц.

Apple опередила Samsung и стала новым лидером рынка смартфонов

По предварительным данным IDC, в 2023 году Apple отгрузила 234,6 миллиона iPhone, обеспечив себе 20,1% рынка смартфонов. Эти данные свидетельствуют о том, что Apple закончила 2023 год лидером по поставкам смартфонов, опередив Samsung. Это больше, чем 226,3 миллиона поставок в 2022 году, когда Apple занимала 18,8% рынка. Примечательно, что это первый раз, когда Apple претендует на звание крупнейшего в мире производителя смартфонов по объему поставок за весь календарный год.

Samsung Smartphone
Копирайт изображения: IDC

Samsung, с другой стороны, заняла второе место с долей рынка 19,4% и 226,6 миллиона поставок. Это отражает значительное снижение с 262,2 млн поставок в 2022 году, что привело к сокращению доли рынка корейской компании на 13,6%. Райан Рейт, вице-президент группы IDC, объясняет снижение поставок Samsung такими факторами, как мощное возвращение Huawei в Китай и конкурентные предложения от таких брендов, как Honor, OnePlus и Google в нижнем ценовом сегменте рынка высокого класса.

Доля Apple выросла, а Samsung и других производителей смартфонов снизилась

Samsung Smartphone

Несколько крупнейших производителей смартфонов на базе Android испытали падение годовых поставок, в частности Xiaomi и Oppo – их поставки сократились на 4,7% и 9,9% соответственно. В противовес этому, следует отметить высокие показатели Apple в 4 квартале 2023 года, когда компания отгрузила 80,5 миллиона iPhone, захватив 24,7% доли рынка и продемонстрировав рост на 11,6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, что, вероятно, было обусловлено высоким спросом на серии iPhone 14 и iPhone 15.

Важно подчеркнуть, что достижение Apple, которая отгрузила больше смартфонов, чем Samsung за весь календарный год, является выдающимся, особенно учитывая, что Apple не предлагает бюджетные телефоны, как некоторые производители Android.

В 4 квартале 2023 года Samsung отгрузила 53 миллиона телефонов Galaxy, что меньше по сравнению с 59,5 миллиона единиц, отгруженных в том же квартале 2022 года. Между тем Xiaomi, Transition и Vivo продемонстрировали рост поставок устройств в течение последнего квартала года. В целом, рынок смартфонов изменил тенденцию к снижению поставок в 4-м квартале, показав рост на 8,5% до 326,1 млн единиц.

Ожидается, что рынок смартфонов восстановится в 2024 году благодаря улучшению макроэкономических условий, росту интереса потребителей к сложным устройствам и интеграции новых функций на основе искусственного интеллекта. Samsung стремится использовать растущий энтузиазм в отношении ИИ, выпуская серию Galaxy S24, которая, по слухам, будет оснащена различными функциями ИИ. Этот стратегический шаг согласуется с ориентацией отрасли на передовые технологии и предусматривает потенциальный переход к более интеллектуальным и инновационным смартфонам в следующем году.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua