HarmonyOS NEXT: Операційна система Huawei вступає в нову еру

Huawei робить великі зміни, відходячи від Android і зосереджуючись на HarmonyOS. Нещодавно вони представили наступну версію під назвою HarmonyOS NEXT. Ця нова версія не використовуватиме звичний код Android Open-Source Project (AOSP). Натомість вона матиме власну системну архітектуру, яка заохочує створення додатків спеціально для HarmonyOS. Ці програми мають бути сумісними з HarmonyOS і використовуватимуть інсталяційні пакунки у форматі Hap. Це означає, що HarmonyOS більше не підтримуватиме програми для Android.

Перехід на HarmonyOS призвів до різкого збільшення кількості робочих місць у технологічній галузі, особливо в Китаї. Великі інтернет-компанії, такі як NetEase і Meituan, шукають кваліфікованих розробників, які можуть працювати з HarmonyOS. Вони пропонують вищі зарплати, ніж звичайні галузеві стандарти, щоб привабити таланти з досвідом роботи з HarmonyOS.

Збільшення кількості вакансій, пов’язаних з HarmonyOS

За даними аналітиків Zhilian Recruitment, з січня по жовтень 2023 року спостерігається значне зростання найму в таких секторах, як інтернет-послуги, комп’ютерне програмне забезпечення та телекомунікації. Особливо високим є попит на посади у сфері розробки програмного забезпечення та мобільних додатків, з акцентом на такі мови, як C та Java. Ці посади часто вимагають вищої освіти і декількох років досвіду, а середньомісячна заробітна плата сягає 17 537 юанів, що перевищує середню заробітну плату в цих галузях.

На додаток до зростального інтересу до HarmonyOS, LY.COM, онлайн-туристичне агентство, оголосило про плани випустити власний додаток HarmonyOS до кінця року. Цей додаток буде пропонувати різні туристичні послуги, і компанія планує продовжувати вдосконалювати свої бізнес-пропозиції в майбутніх оновленнях.

Вплив HarmonyOS, як видно на прикладі HarmonyOS NEXT, виходить за рамки лише Huawei. Вона має потенціал вплинути на глобальну екосистему програмного забезпечення та змінити пріоритети щодо навичок розробників. Агресивний набір персоналу та інвестиції в експертизу на китайському ринку підкреслюють ширші наслідки еволюції HarmonyOS.

Що таке Huawei HarmonyOS? Huawei HarmonyOS Next

HarmonyOS – це тип програмного забезпечення, створений компанією Huawei. Спочатку його було створено для роботи на різних типах пристроїв. Ідея полягала в тому, щоб мати одну операційну систему, яка могла б забезпечити уніфікований досвід роботи на смартфонах, смартгодинниках та інших розумних гаджетах.

Huawei HarmonyOS NEXT

HarmonyOS NEXT – це найновіша версія операційної системи Huawei. На відміну від попередніх, вона повністю відмовляється від використання коду Android Open-Source Project (AOSP). Натомість вона переходить на повністю незалежну системну архітектуру. Це означає, що додатки мають бути створені спеціально для HarmonyOS і використовувати тип інсталяційного пакета, який називається Hap-формат.

Вплив HarmonyOS NEXT на Android

Оскільки Huawei переходить на HarmonyOS NEXT, вони більше не підтримують додатки для Android у своїй екосистемі. Це означає, що для роботи на пристроях Huawei додатки мають бути створені спеціально для HarmonyOS, а додатки для Android більше не підтримуватимуться.

Як Huawei HarmonyOS впливає на ринок праці

Безумовно, спостерігається помітне збільшення можливостей працевлаштування в технологічному секторі Китаю, особливо для розробників, які володіють навичками роботи з HarmonyOS. Великі технологічні компанії пропонують зарплати, вищі за середні в галузі, щоб залучити кваліфікованих фахівців, які мають досвід, необхідний для розробки додатків для цієї операційної системи.

Необхідні навички для роботи з HarmonyOS Huawei HarmonyOS Next

Китайські компанії активно шукають розробників, які володіють такими мовами, як C та Java, особливо зосереджуючись на розробці програмного забезпечення та мобільних додатків, адаптованих для HarmonyOS. Посади в цих сферах, як правило, вимагають вищої освіти та декількох років досвіду роботи.

Повідомляється, що середня заробітна плата на цих посадах становить 17 537 юанів на місяць. Ця цифра перевищує середню заробітну плату на аналогічних посадах у секторах інтернет-послуг, комп’ютерного програмного забезпечення та телекомунікацій.

Компанії, які зараз працюють над нативними додатками HarmonyOS Huawei HarmonyOS Next

Безумовно, прикладом цієї тенденції є онлайн-тревел-агентство LY.COM, яке розкрило свої плани щодо запуску додатку, сумісного з HarmonyOS, до кінця року. Цей додаток надаватиме різноманітні туристичні послуги, і компанія має намір включити додаткові бізнес-функції в майбутні оновлення. Джерела також натякають на те, що такі компанії, як MacDonald’s, Alibaba та інші, розробляють власні додатки для HarmonyOS.

HarmonyOS NEXT: Глобальний вплив

Впровадження HarmonyOS NEXT може вплинути на глобальну екосистему програмного забезпечення, змінивши акцент на навичках розробників. Цей зсув підкреслюється агресивним набором персоналу та інвестиціями в експертизу для цієї специфічної операційної системи на китайському ринку.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
2
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 2 оцінки, середнє 2.5 з 5 )
GizChina.Com.Ua

HarmonyOS NEXT: Операционная система Huawei вступает в новую эру

Huawei делает большие изменения, отходя от Android и сосредотачиваясь на HarmonyOS. Недавно они представили следующую версию под названием HarmonyOS NEXT. Эта новая версия не будет использовать привычный код Android Open-Source Project (AOSP). Вместо этого она будет иметь собственную системную архитектуру, которая поощряет создание приложений специально для HarmonyOS. Эти программы должны быть совместимыми с HarmonyOS и использовать установочные пакеты в формате Hap. Это означает, что HarmonyOS больше не будет поддерживать программы для Android.

Переход на HarmonyOS привел к резкому увеличению количества рабочих мест в технологической отрасли, особенно в Китае. Крупные интернет-компании, такие как NetEase и Meituan, ищут квалифицированных разработчиков, которые могут работать с HarmonyOS. Они предлагают более высокие зарплаты, чем обычные отраслевые стандарты, чтобы привлечь таланты с опытом работы с HarmonyOS.

Увеличение количества вакансий, связанных с HarmonyOS

По данным аналитиков Zhilian Recruitment, с января по октябрь 2023 года наблюдается значительный рост найма в таких секторах, как интернет-услуги, компьютерное программное обеспечение и телекоммуникации. Особенно высок спрос на должности в сфере разработки программного обеспечения и мобильных приложений, с акцентом на такие языки, как C и Java. Эти должности часто требуют высшего образования и нескольких лет опыта, а среднемесячная заработная плата достигает 17 537 юаней, что превышает среднюю заработную плату в этих отраслях.

В дополнение к растущему интересу к HarmonyOS, LY.COM, онлайн-туристическое агентство, объявило о планах выпустить собственное приложение HarmonyOS к концу года. Это приложение будет предлагать различные туристические услуги, и компания планирует продолжать совершенствовать свои бизнес-предложения в будущих обновлениях.

Влияние HarmonyOS, как видно на примере HarmonyOS NEXT, выходит за рамки только Huawei. Она имеет потенциал повлиять на глобальную экосистему программного обеспечения и изменить приоритеты в отношении навыков разработчиков. Агрессивный набор персонала и инвестиции в экспертизу на китайском рынке подчеркивают более широкие последствия эволюции HarmonyOS.

Что такое Huawei HarmonyOS?

Huawei HarmonyOS NextHarmonyOS – это тип программного обеспечения, созданный компанией Huawei. Изначально он был создан для работы на различных типах устройств. Идея заключалась в том, чтобы иметь одну операционную систему, которая могла бы обеспечить унифицированный опыт работы на смартфонах, смартчасах и других умных гаджетах.

Huawei HarmonyOS NEXT

HarmonyOS NEXT – это новейшая версия операционной системы Huawei. В отличие от предыдущих, она полностью отказывается от использования кода Android Open-Source Project (AOSP). Вместо этого она переходит на полностью независимую системную архитектуру. Это означает, что приложения должны быть созданы специально для HarmonyOS и использовать тип установочного пакета, называемый Hap-форматом.

Влияние HarmonyOS NEXT на Android

Поскольку Huawei переходит на HarmonyOS NEXT, они больше не поддерживают приложения для Android в своей экосистеме. Это означает, что для работы на устройствах Huawei приложения должны быть созданы специально для HarmonyOS, а приложения для Android больше не будут поддерживаться.

Как Huawei HarmonyOS влияет на рынок труда

Безусловно, наблюдается заметное увеличение возможностей трудоустройства в технологическом секторе Китая, особенно для разработчиков, обладающих навыками работы с HarmonyOS. Крупные технологические компании предлагают зарплаты выше средних в отрасли, чтобы привлечь квалифицированных специалистов, имеющих опыт, необходимый для разработки приложений для этой операционной системы.

Необходимые навыки для работы с HarmonyOS

Huawei HarmonyOS Next

Китайские компании активно ищут разработчиков, владеющих такими языками, как C и Java, особенно сосредотачиваясь на разработке программного обеспечения и мобильных приложений, адаптированных для HarmonyOS. Должности в этих областях, как правило, требуют высшего образования и нескольких лет опыта работы.

Сообщается, что средняя заработная плата на этих должностях составляет 17 537 юаней в месяц. Эта цифра превышает среднюю заработную плату на аналогичных должностях в секторах интернет-услуг, компьютерного программного обеспечения и телекоммуникаций.

Компании, которые сейчас работают над нативными приложениями HarmonyOS

Huawei HarmonyOS NextБезусловно, примером этой тенденции является онлайн-тревел-агентство LY.COM, которое раскрыло свои планы по запуску приложения, совместимого с HarmonyOS, до конца года. Это приложение будет предоставлять разнообразные туристические услуги, и компания намерена включить дополнительные бизнес-функции в будущие обновления. Источники также намекают на то, что такие компании, как MacDonald’s, Alibaba и другие, разрабатывают собственные приложения для HarmonyOS.

HarmonyOS NEXT: Глобальное влияние

Внедрение HarmonyOS NEXT может повлиять на глобальную экосистему программного обеспечения, изменив акцент на навыки разработчиков. Этот сдвиг подчеркивается агрессивным набором персонала и инвестициями в экспертизу для этой специфической операционной системы на китайском рынке.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
1
Shaking
Interesting
2
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( 2 оцінки, середнє 2.5 з 5 )
GizChina.Com.Ua