Канада заборонить продаж автомобілів на паливі до 2035 року

Як повідомляє “Toronto Star”, очікується, що канадський уряд оголосить про нові правила вже цього тижня. Нові правила вимагатимуть нульових викидів від усіх автомобілів. Це означає, що країна хоче заборонити використання автомобілів, що працюють на паливі. Регламент називається “Стандарт доступності електромобілів”. Він сподівається розв’язати проблему “надмірного часу очікування”, “забезпечивши достатню кількість електромобілів на канадському ринку”, щоб задовольнити “великий і зростальний” попит.

Mercedes Benz In car payments

Джерела повідомляють, що у 2022 році в Канаді було продано близько 85 000 електромобілів з акумуляторними батареями. Однак вплив на американський та інші ринки, ймовірно, буде мінімальним. Згідно зі “Стандартом доступності електромобілів”, до 2026 року 20% усіх нових автомобілів, проданих у Канаді, будуть транспортними засобами на нових джерелах енергії. Це містить чисто електричні транспортні засоби, транспортні засоби на паливних елементах та гібридні транспортні засоби з можливістю підзарядки. До 2030 року ця частка зросте до 60%, а до 2035 року досягне 100%.

  • До 2026 року – 20% продажів нових транспортних засобів повинні становити автомобілі з нульовим рівнем викидів (ZEV)
  • До 2030 року – 60% продажів нових транспортних засобів повинні бути ZEV
  • До 2035 року – 100% продажів нових транспортних засобів повинні бути ZEV

Нове правило не дозволить канадцям купувати нові автомобілі, що працюють на паливі, в дилерських центрах або автосалонах. Уряд планує впроваджувати ці правила протягом наступних 12 років. Очікується, що купувати та продавати автомобілі, які не є транспортними засобами з нульовим рівнем викидів, буде дедалі важче. Таким чином, це заохотить канадців розглянути більш екологічні альтернативи, такі як електромобілі.

Вплив на покупців автомобілів

Щоб бути зрозумілим, зараз автомобілі на паливі не заборонені в Канаді федеральним урядом. Федеральний уряд просто регулює продаж нових автомобілів, що працюють на паливі. Канадці й надалі зможуть купувати вживані автомобілі з бензиновим двигуном. Однак нове правило не дозволить канадцям купувати нові автомобілі на паливі в дилерських центрах або автосалонах. Це означає, що з часом не залишиться жодного автомобіля на паливі, який можна було б купити, оскільки не буде нових продуктів.

Канадська телерадіомовна корпорація (CBC) заявила, що очікується, що протягом 25 років вартість виробництва нових енергетичних транспортних засобів і зарядних станцій досягне 24,5 мільярда канадських доларів і заощадить канадцям 33,9 мільярда канадських доларів витрат на енергоносії. CBC також повідомляє, що автовиробники також можуть заробляти вуглецеві кредити на основі кількості проданих електромобілів. У цій схемі чистіші автомобілі зароблятимуть більше балів. Крім того, автомобільні бренди можуть накопичувати бали, інвестуючи в інфраструктуру зарядних станцій для електромобілів та випускаючи більше електромобілів до того, як правила будуть впроваджені у 2026 році.

Polestar electric cars

Потенційні наслідки заборони

Заборона автомобілів на паливі до 2035 року може мати непередбачувані наслідки. Наприклад, оскільки десятки автомобільних брендів готуються до остаточного припинення виробництва, подібні випадки накопичення транспортних засобів можуть вразити та канадський автомобільний ринок. Особливо, коли західні уряди поступово відмовляються від автомобілів, що працюють на паливі, саме в той час, коли двигуни внутрішнього згоряння досягають нових вершин продуктивності та ефективності.

Висновок

Нові правила канадського уряду щодо заборони продажу нових автомобілів, що працюють на паливі, до 2035 року є частиною його ширшої мети — зменшити забруднення довкілля та боротися зі зміною клімату. Нові правила не дозволять канадцям купувати нові автомобілі, що працюють на паливі, в дилерських центрах або автосалонах. Уряд також планує впроваджувати ці правила протягом наступних 12 років, а зміни почнуться вже у 2026 році. Очікується, що купувати та продавати автомобілі, які не є транспортними засобами з нульовим рівнем викидів, буде дедалі важче, що спонукатиме канадців розглядати більш екологічні альтернативи, такі як електромобілі.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
6
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
1
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Канада запретит продажу автомобилей на топливе до 2035 года

Как сообщает “Toronto Star”, ожидается, что канадское правительство объявит о новых правилах уже на этой неделе. Новые правила будут требовать нулевых выбросов от всех автомобилей. Это означает, что страна хочет запретить использование автомобилей, работающих на топливе. Регламент называется “Стандарт доступности электромобилей”. Он надеется решить проблему “чрезмерного времени ожидания”, “обеспечив достаточное количество электромобилей на канадском рынке”, чтобы удовлетворить “большой и растущий” спрос.

Mercedes Benz In car payments

Источники сообщают, что в 2022 году в Канаде было продано около 85 000 электромобилей с аккумуляторными батареями. Однако влияние на американский и другие рынки, вероятно, будет минимальным. Согласно “Стандарту доступности электромобилей”, к 2026 году 20% всех новых автомобилей, проданных в Канаде, будут транспортными средствами на новых источниках энергии. Это включает чисто электрические транспортные средства, транспортные средства на топливных элементах и гибридные транспортные средства с возможностью подзарядки. К 2030 году эта доля возрастет до 60%, а к 2035 году достигнет 100%.

  • К 2026 году – 20% продаж новых транспортных средств должны составлять автомобили с нулевым уровнем выбросов (ZEV)
  • К 2030 году – 60% продаж новых транспортных средств должны быть ZEV
  • К 2035 году – 100% продаж новых транспортных средств должны быть ZEV

Новое правило не позволит канадцам покупать новые автомобили, работающие на топливе, в дилерских центрах или автосалонах. Правительство планирует внедрять эти правила в течение следующих 12 лет. Ожидается, что покупать и продавать автомобили, которые не являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов, будет все труднее. Таким образом, это поощрит канадцев рассмотреть более экологичные альтернативы, такие как электромобили.

Влияние на покупателей автомобилей

Чтобы быть понятным, сейчас автомобили на топливе не запрещены в Канаде федеральным правительством. Федеральное правительство просто регулирует продажу новых автомобилей, работающих на топливе. Канадцы и в дальнейшем смогут покупать подержанные автомобили с бензиновым двигателем. Однако новое правило не позволит канадцам покупать новые автомобили на топливе в дилерских центрах или автосалонах. Это означает, что со временем не останется ни одного автомобиля на топливе, который можно было бы купить, поскольку не будет новых продуктов.

Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) заявила, что ожидается, что в течение 25 лет стоимость производства новых энергетических транспортных средств и зарядных станций достигнет 24,5 миллиарда канадских долларов и сэкономит канадцам 33,9 миллиарда канадских долларов расходов на энергоносители. CBC также сообщает, что автопроизводители также могут зарабатывать углеродные кредиты на основе количества проданных электромобилей. В этой схеме более чистые автомобили будут зарабатывать больше баллов. Кроме того, автомобильные бренды могут накапливать баллы, инвестируя в инфраструктуру зарядных станций для электромобилей и выпуская больше электромобилей до того, как правила будут внедрены в 2026 году.

Polestar electric cars

Потенциальные последствия запрета

Запрет автомобилей на топливе до 2035 года может иметь непредсказуемые последствия. Например, поскольку десятки автомобильных брендов готовятся к окончательному прекращению производства, подобные случаи накопления транспортных средств могут поразить и канадский автомобильный рынок. Особенно, когда западные правительства постепенно отказываются от автомобилей, работающих на топливе, именно в то время, когда двигатели внутреннего сгорания достигают новых вершин производительности и эффективности.

Вывод

Новые правила канадского правительства о запрете продажи новых автомобилей, работающих на топливе, до 2035 года являются частью его более широкой цели – уменьшить загрязнение окружающей среды и бороться с изменением климата. Новые правила не позволят канадцам покупать новые автомобили, работающие на топливе, в дилерских центрах или автосалонах. Правительство также планирует внедрять эти правила в течение следующих 12 лет, а изменения начнутся уже в 2026 году. Ожидается, что покупать и продавать автомобили, которые не являются транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов, будет все труднее, что будет побуждать канадцев рассматривать более экологичные альтернативы, такие как электромобили.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
1
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua