ЄС виділить до 1,2 млрд євро допомоги на проекти хмарних обчислень

Намагаючись зруйнувати монополію США та сприяти європейським інноваціям у сфері хмарних обчислень, Європейський Союз (ЄС) схвалив виділення до 1,2 мільярда євро (1,30 мільярда доларів) державної допомоги для європейського проєкту з хмарних обчислень. Таке рішення було прийнято Європейською комісією, яка дала зелене світло партнерству країн-членів ЄС у сфері хмарних обчислень за підтримки держави. Проєкт називається “Важливий проєкт спільного європейського інтересу” (IPCEI). Він має на меті сприяти співпраці та інвестиціям у технології хмарних обчислень на всьому континенті.

cloud computing projects

Фонд “Інфраструктура та послуги хмарних обчислень наступного покоління” має на меті сприяти участі підприємств ЄС у сфері хмарних обчислень. У фінансуванні беруть участь сім країн, включаючи Францію, Німеччину, Угорщину, Італію, Нідерланди, Польщу та Іспанію. Однак, це фінансування співфінансується іншими країнами ЄС. IPCEI включає 19 проєктів від 19 брендів. Ці безпосередні учасники будуть співпрацювати для розробки першого в Європі, загальноєвропейського інтероперабельного континууму хмарних периферійних послуг від декількох провайдерів.

Європейська комісія заявила, що ці країни нададуть до 1,2 мільярда євро державних коштів. Це має сприяти залученню 1,4 мільярда євро приватних інвестицій. IPCEI ЄС також має на меті об’єднати дослідницькі, фінансові та корпоративні ресурси. Це має сприяти економічному зростанню та конкурентоспроможності ЄС, а також його “зеленій” та цифровій трансформації.

Нагадаємо, що раніше ЄС схвалив шість проєктів IPCEI, що стосуються акумуляторів, водневої енергетики, мікроелектроніки та комунікаційних технологій. Наразі в цьому європейському проєкті хмарних обчислень беруть участь 19 компаній. Серед них французькі Atos і Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia і Telefonica.

Історія питання

ЄС працює над тим, щоб зменшити свою залежність від американських постачальників технологій та сприяти розвитку власних інновацій у різних секторах, включаючи хмарні обчислення. Європейська комісія раніше схвалила державну допомогу для інших проєктів, таких як субсидія в розмірі 1,2 млрд євро на хмарні та периферійні обчислення, яку нададуть Франція, Німеччина та інші члени ЄС. Це останнє рішення є частиною ширшої стратегії ЄС, спрямованої на інвестування в європейські можливості хмарних обчислень і зменшення залежності від американських постачальників технологій.

Ключові аспекти проєкту хмарних обчислень

Проєкт ЄС з хмарних обчислень має на меті:

1. Сприяти співпраці: Проєкт заохочує співпрацю між країнами-членами ЄС для розробки та впровадження технологій хмарних обчислень.
2. Інвестувати в інновації: Державна допомога буде використана для фінансування досліджень і розробок у сфері хмарних обчислень, сприяння інноваціям та розвитку нових технологій.
3. Зменшити залежність від США: Інвестуючи в європейські можливості хмарних обчислень, ЄС прагне зменшити свою залежність від американських постачальників технологій і створити більш диверсифікований технологічний ландшафт.
4. Підтримка МСП: Проєкт також надасть підтримку малим і середнім підприємствам (МСП) в секторі хмарних обчислень, допомагаючи їм отримати доступ до фінансування і ресурсів для розробки інноваційних рішень.

Висновок

Державна допомога ЄС у розмірі 1,2 мільярда євро на проєкти хмарних обчислень є значним кроком на шляху до руйнування монополії США та сприяння європейським інноваціям у секторі хмарних обчислень. Інвестуючи у вітчизняні хмарні технології, ЄС прагне створити більш диверсифікований технологічний ландшафт, зменшити свою залежність від американських постачальників технологій та сприяти співпраці між країнами-членами. Це рішення демонструє відданість ЄС просуванню інновацій та підтримці зростання індустрії хмарних обчислень в Європі. Що ви думаєте про нещодавнє фінансування хмарних обчислень з боку ЄС? Поділіться з нами своїми думками в розділі коментарів нижче

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

ЕС выделит до 1,2 млрд евро помощи на проекты облачных вычислений

Пытаясь разрушить монополию США и способствовать европейским инновациям в сфере облачных вычислений, Европейский Союз (ЕС) одобрил выделение до 1,2 миллиарда евро (1,30 миллиарда долларов) государственной помощи для европейского проекта по облачным вычислениям. Такое решение было принято Европейской комиссией, которая дала зеленый свет партнерству стран-членов ЕС в сфере облачных вычислений при поддержке государства. Проект называется “Важный проект общего европейского интереса” (IPCEI). Он имеет целью способствовать сотрудничеству и инвестициям в технологии облачных вычислений на всем континенте.

cloud computing projects

Фонд “Инфраструктура и услуги облачных вычислений следующего поколения” имеет целью способствовать участию предприятий ЕС в сфере облачных вычислений. В финансировании участвуют семь стран, включая Францию, Германию, Венгрию, Италию, Нидерланды, Польшу и Испанию. Однако это финансирование софинансируется другими странами ЕС. IPCEI включает 19 проектов от 19 брендов. Эти непосредственные участники будут сотрудничать для разработки первого в Европе, общеевропейского интероперабельного континуума облачных периферийных услуг от нескольких провайдеров.

Европейская комиссия заявила, что эти страны предоставят до 1,2 миллиарда евро государственных средств. Это должно способствовать привлечению 1,4 миллиарда евро частных инвестиций. IPCEI ЕС также имеет целью объединить исследовательские, финансовые и корпоративные ресурсы. Это должно способствовать экономическому росту и конкурентоспособности ЕС, а также его “зеленой” и цифровой трансформации.

Напомним, что ранее ЕС одобрил шесть проектов IPCEI, касающихся аккумуляторов, водородной энергетики, микроэлектроники и коммуникационных технологий. Сейчас в этом европейском проекте облачных вычислений участвуют 19 компаний. Среди них французские Atos и Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia и Telefonica.

История вопроса

ЕС работает над тем, чтобы уменьшить свою зависимость от американских поставщиков технологий и способствовать развитию собственных инноваций в различных секторах, включая облачные вычисления. Европейская комиссия ранее одобрила государственную помощь для других проектов, таких как субсидия в размере 1,2 млрд евро на облачные и периферийные вычисления, которую предоставят Франция, Германия и другие члены ЕС. Это последнее решение является частью более широкой стратегии ЕС, направленной на инвестирование в европейские возможности облачных вычислений и уменьшение зависимости от американских поставщиков технологий.

Ключевые аспекты проекта облачных вычислений

Проект ЕС по облачным вычислениям имеет целью:

1. Способствовать сотрудничеству: Проект поощряет сотрудничество между странами-членами ЕС для разработки и внедрения технологий облачных вычислений.
2. Инвестировать в инновации: Государственная помощь будет использована для финансирования исследований и разработок в сфере облачных вычислений, содействия инновациям и развития новых технологий.
3. Уменьшить зависимость от США: Инвестируя в европейские возможности облачных вычислений, ЕС стремится уменьшить свою зависимость от американских поставщиков технологий и создать более диверсифицированный технологический ландшафт.
4. Поддержка МСП: Проект также окажет поддержку малым и средним предприятиям (МСП) в секторе облачных вычислений, помогая им получить доступ к финансированию и ресурсам для разработки инновационных решений.

Вывод

Государственная помощь ЕС в размере 1,2 миллиарда евро на проекты облачных вычислений является значительным шагом на пути к разрушению монополии США и содействию европейским инновациям в секторе облачных вычислений. Инвестируя в отечественные облачные технологии, ЕС стремится создать более диверсифицированный технологический ландшафт, уменьшить свою зависимость от американских поставщиков технологий и способствовать сотрудничеству между странами-членами. Это решение демонстрирует приверженность ЕС продвижению инноваций и поддержке роста индустрии облачных вычислений в Европе. Что вы думаете о недавнем финансировании облачных вычислений со стороны ЕС? Поделитесь с нами своими мыслями в разделе комментариев ниже.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua