Сем Альтман офіційно повертається в OpenAI на посаду генерального директора

OpenAI оголосила, що досягла принципової домовленості і що повернення Альтмана завершено. Microsoft оголосила, що отримає місце спостерігача без права голосу в некомерційній раді директорів, яка контролює OpenAI.

“Я ніколи не був так схвильований майбутнім, — сказав Альтман у службовій записці для співробітників, якою поділився з The Verge. “Я надзвичайно вдячний кожному за важку роботу в невизначених і безпрецедентних обставинах, і я вважаю, що наша стійкість і сила духу виділяють нас в індустрії. Я відчуваю себе дуже, дуже добре щодо наших шансів на успіх у виконанні нашої місії”.

OpenAI ChatGPT Google

Оскільки троє з чотирьох членів ради директорів, які вирішили раптово звільнити Альтмана, вже пішли, нова рада директорів OpenAI складається з голови Брета Тейлора, Ларрі Саммерса та Адама Д’Анджело. Адам Д’Анджело був єдиною людиною в попередній раді директорів, яка наполягала на тому, щоб не звільняти Альтмана.

OpenAI також додав Microsoft до своєї ради директорів як “спостерігача без права голосу”. Microsoft є основним інвестором OpenAI, володіючи 49% акцій цієї комерційної компанії.

У службовій записці для співробітників Альтман заявив, що у нього немає “жодної недоброзичливості” до співзасновника і головного наукового співробітника OpenAI Іллі Суцкевера. Ілля Суцкевер спочатку брав участь у звільненні ради директорів, але пізніше попросив Альтмана повернути його. “Хоча Ілля більше не буде членом правління, ми сподіваємося продовжити наші робочі відносини та обговорюємо, як він може продовжити свою роботу в OpenAI”, – сказав Альтман.

Сем Альтман повертається в OpenAI на посаду генерального директора, Microsoft приєднується до ради директорів

Після короткого періоду невизначеності Сем Альтман офіційно повернувся на посаду генерального директора OpenAI. Це сталося після його різкого і несподіваного тимчасового відходу, який викликав вихор спекуляцій і занепокоєння. Альтман, один із засновників OpenAI, звернувся до співробітників компанії у службовій записці, в якій подякував за їхню наполегливу працю під час незрозумілої та безпрецедентної ситуації. Він також підтвердив, що тимчасовий генеральний директор Міра Мураті залишить свою посаду і повернеться до своєї попередньої ролі технічного директора. Також Альтман оголосив про новий склад ради директорів, яку очолить генеральний директор Salesforce Брет Тейлор.

OpenAI

Нове початкове правління OpenAI під головуванням Брета Тейлора складається з видатних діячів з різним досвідом і знаннями. Ларрі Саммерс, колишній міністр фінансів США, і Адам Д’Анджело, генеральний директор Quora, привносять цінний досвід в правління. Приєднання Microsoft в якості спостерігача без права голосу ще більше посилює правління і відображає прагнення компанії до вдосконалення структури управління. Рада зосередиться на створенні ради з різноманітними поглядами. Це важливий крок у забезпеченні стабільності OpenAI та створенні міцного фундаменту для майбутнього.

Висновок

Офіційне повернення Сема Альтмана на посаду генерального директора OpenAI відбувається після початкових проблем, які призвели до його звільнення. Приєднання Microsoft до ради директорів в якості спостерігача без права голосу знаменує собою нову главу в історії компанії. OpenAI готова до успіху під керівництвом Альтмана. Компанія зосереджена на просуванні своїх досліджень, вдосконаленні своїх продуктів і кращому обслуговуванні клієнтів. До складу нової ради директорів, яку очолив Брет Тейлор, увійшли видатні діячі. До неї увійшли Ларрі Саммерс та Адам Д’Анджело. Це відображає прагнення компанії зміцнити свою структуру управління та сформувати різноманітну і досвідчену команду керівників. Приєднання Microsoft до ради директорів ще більше посилює стратегічне партнерство компанії. Це також прокладає шлях до світлого майбутнього для OpenAI.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
1
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Сэм Альтман официально возвращается в OpenAI на должность генерального директора

OpenAI объявила, что достигла принципиальной договоренности и что возвращение Альтмана завершено. Microsoft объявила, что получит место наблюдателя без права голоса в некоммерческом совете директоров, который контролирует OpenAI.

“Я никогда не был так взволнован будущим, – сказал Альтман в служебной записке для сотрудников, которой поделился с The Verge. “Я чрезвычайно благодарен каждому за тяжелую работу в неопределенных и беспрецедентных обстоятельствах, и я считаю, что наша стойкость и сила духа выделяют нас в индустрии. Я чувствую себя очень, очень хорошо относительно наших шансов на успех в выполнении нашей миссии”.

OpenAI ChatGPT Google

Поскольку трое из четырех членов совета директоров, которые решили внезапно уволить Альтмана, уже ушли, новый совет директоров OpenAI состоит из председателя Брета Тейлора, Ларри Саммерса и Адама Д’Анджело. Адам Д’Анджело был единственным человеком в предыдущем совете директоров, который настаивал на том, чтобы не увольнять Альтмана.

OpenAI также добавил Microsoft в свой совет директоров в качестве “наблюдателя без права голоса”. Microsoft является основным инвестором OpenAI, владея 49% акций этой коммерческой компании.

В служебной записке для сотрудников Альтман заявил, что у него нет “никакой недоброжелательности” к соучредителю и главному научному сотруднику OpenAI Илье Суцкеверу. Илья Суцкевер изначально участвовал в увольнении совета директоров, но позже попросил Альтмана вернуть его. “Хотя Илья больше не будет членом правления, мы надеемся продолжить наши рабочие отношения и обсуждаем, как он может продолжить свою работу в OpenAI”, — сказал Альтман.

Сэм Альтман возвращается в OpenAI на должность генерального директора, Microsoft присоединяется к совету директоров

После короткого периода неопределенности Сэм Альтман официально вернулся на должность генерального директора OpenAI. Это произошло после его резкого и неожиданного временного ухода, который вызвал вихрь спекуляций и беспокойства. Альтман, один из основателей OpenAI, обратился к сотрудникам компании в служебной записке, в которой поблагодарил за их упорный труд во время непонятной и беспрецедентной ситуации. Он также подтвердил, что временный генеральный директор Мира Мурати оставит свою должность и вернется к своей предыдущей роли технического директора. Также Альтман объявил о новом составе совета директоров, который возглавит генеральный директор Salesforce Брет Тейлор.

OpenAI

Новое начальное правление OpenAI под председательством Брета Тейлора состоит из выдающихся деятелей с различным опытом и знаниями. Ларри Саммерс, бывший министр финансов США, и Адам Д’Анджело, генеральный директор Quora, привносят ценный опыт в правление. Присоединение Microsoft в качестве наблюдателя без права голоса еще больше усиливает правление и отражает стремление компании к совершенствованию структуры управления. Совет сосредоточится на создании совета с разнообразными взглядами. Это важный шаг в обеспечении стабильности OpenAI и создании прочного фундамента для будущего.

Заключение

Официальное возвращение Сэма Альтмана на должность генерального директора OpenAI происходит после первоначальных проблем, которые привели к его увольнению. Присоединение Microsoft к совету директоров в качестве наблюдателя без права голоса знаменует собой новую главу в истории компании. OpenAI готова к успеху под руководством Альтмана. Компания сосредоточена на продвижении своих исследований, совершенствовании своих продуктов и лучшем обслуживании клиентов. В состав нового совета директоров, который возглавил Брет Тейлор, вошли выдающиеся деятели. В него вошли Ларри Саммерс и Адам Д’Анджело. Это отражает стремление компании укрепить свою структуру управления и сформировать разнообразную и опытную команду руководителей. Присоединение Microsoft к совету директоров еще больше усиливает стратегическое партнерство компании. Это также прокладывает путь к светлому будущему для OpenAI.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua