Великобританія інвестує 2 мільярди фунтів стерлінгів в автомобільну промисловість

Уряд Великобританії оголосив про значні інвестиції у розмірі 2 мільярдів фунтів стерлінгів в автомобільну промисловість. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку розвитку електромобілів (EV). Це також сприятиме переходу країни до майбутнього з нульовим рівнем викидів. Ця інвестиція є частиною більшої інвестиційної програми вартістю 4,5 мільярда фунтів стерлінгів для ключових виробничих галузей. Вона спрямована на створення більш кваліфікованих і високооплачуваних робочих місць у нових галузях. Автомобільний сектор має відігравати вирішальну роль в економічному зростанні Великобританії. Він також відіграватиме певну роль у виконанні зобов’язань уряду щодо досягнення нульового рівня викидів до 2050 року.

Xiaomi car

Деталі інвестицій

Інвестиції в автомобільну промисловість у розмірі 2 мільярдів фунтів стерлінгів будуть розподілені протягом п’яти років. Однак 2 мільярди фунтів стерлінгів призначені саме для автомобільної промисловості. Ці кошти будуть спрямовані на розробку та виробництво інноваційних електромобілів. Сюди входять водневі паливні елементи для автобусів і легкі електричні силові агрегати для важких вантажних автомобілів. Кошти також будуть спрямовані на автоспортивні технології, вбудовані у високоефективні двигуни для легкових автомобілів та мікроавтобусів. Інвестиції доповнять загальний обсяг державного та галузевого фінансування у розмірі понад 54 мільйони фунтів стерлінгів, що становить понад 59,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Ключові проєкти

Автомобільна промисловість Великобританії визначила три інноваційні проєкти, які отримають вигоду від цих інвестицій. Метою є прискорення переходу до майбутнього з нульовим рівнем викидів. Ці проєкти включають:

1. Водневі паливні елементи для автобусів: У Північній Ірландії 11,2 млн фунтів стерлінгів буде інвестовано в розробку і виробництво недорогих автобусів на водневих паливних елементах, а також у водневий центр передового досвіду з компанією Wrightbus в Баллімені.
2. Силові агрегати для легких електромобілів: Ці силові агрегати будуть розроблятися для важких вантажних автомобілів і фургонів, допомагаючи скоротити викиди і підвищити ефективність в транспортному секторі.
3. Автоспортивні технології: Високоефективні двигуни будуть вбудовані в автомобілі та мікроавтобуси, підвищуючи їхню продуктивність та зменшуючи викиди.

Вплив на робочі місця та економіку

Автомобільна промисловість Великобританії створить і збереже майже 10 000 робочих місць завдяки цим трансформаційним програмам в Англії, Північній Ірландії, Шотландії та Уельсі. Крім того, інвестиції допоможуть вирівняти рівень життя громад по всій Великій Британії шляхом створення висококваліфікованих робочих місць у “зеленій” економіці.

Зобов’язання Великої Британії інвестувати в передові технології та інноваційні проєкти позиціює країну як світового лідера в розробці електромобілів і передових силових установок. Ці інвестиції не тільки допоможуть прискорити більш широке застосування екологічно чистих технологій у вантажних автомобілях і автобусах, а й посилять конкурентні переваги Великобританії на світовому ринку.

Завершальні слова

Інвестиції Великобританії в автомобільну промисловість у розмірі 2 мільярдів фунтів стерлінгів є значним кроком на шляху до досягнення мети з нульовими викидами та сприяння економічному зростанню. Підтримуючи розвиток електромобілів і передових силових установок, уряд створює більш стійке і конкурентоспроможне майбутнє для автомобільного сектора Великобританії.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Великобритания инвестирует 2 миллиарда фунтов стерлингов в автомобильную промышленность

Правительство Великобритании объявило о значительных инвестициях в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов в автомобильную промышленность. Эти средства будут направлены на поддержку развития электромобилей (EV). Это также будет способствовать переходу страны к будущему с нулевым уровнем выбросов. Эта инвестиция является частью более крупной инвестиционной программы стоимостью 4,5 миллиарда фунтов стерлингов для ключевых производственных отраслей. Она направлена на создание более квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест в новых отраслях. Автомобильный сектор должен играть решающую роль в экономическом росте Великобритании. Он также будет играть определенную роль в выполнении обязательств правительства по достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Xiaomi car

Детали инвестиций

Инвестиции в автомобильную промышленность в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов будут распределены в течение пяти лет. Однако 2 миллиарда фунтов стерлингов предназначены именно для автомобильной промышленности. Эти средства будут направлены на разработку и производство инновационных электромобилей. Сюда входят водородные топливные элементы для автобусов и легкие электрические силовые агрегаты для тяжелых грузовых автомобилей. Средства также будут направлены на автоспортивные технологии, встроенные в высокоэффективные двигатели для легковых автомобилей и микроавтобусов. Инвестиции дополнят общий объем государственного и отраслевого финансирования в размере более 54 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 59,5 миллиона фунтов стерлингов.

Ключевые проекты

Автомобильная промышленность Великобритании определила три инновационных проекта, которые получат выгоду от этих инвестиций. Целью является ускорение перехода к будущему с нулевым уровнем выбросов. Эти проекты включают:

1. Водородные топливные элементы для автобусов: В Северной Ирландии 11,2 млн фунтов стерлингов будет инвестировано в разработку и производство недорогих автобусов на водородных топливных элементах, а также в водородный центр передового опыта с компанией Wrightbus в Баллимене.
2. Силовые агрегаты для легких электромобилей: Эти силовые агрегаты будут разрабатываться для тяжелых грузовых автомобилей и фургонов, помогая сократить выбросы и повысить эффективность в транспортном секторе.
3. Автоспортивные технологии: Высокоэффективные двигатели будут встроены в автомобили и микроавтобусы, повышая их производительность и уменьшая выбросы.

Влияние на рабочие места и экономику

Автомобильная промышленность Великобритании создаст и сохранит почти 10 000 рабочих мест благодаря этим трансформационным программам в Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Кроме того, инвестиции помогут выровнять уровень жизни общин по всей Великобритании путем создания высококвалифицированных рабочих мест в “зеленой” экономике.

Обязательство Великобритании инвестировать в передовые технологии и инновационные проекты позиционирует страну как мирового лидера в разработке электромобилей и передовых силовых установок. Эти инвестиции не только помогут ускорить более широкое применение экологически чистых технологий в грузовых автомобилях и автобусах, но и усилят конкурентные преимущества Великобритании на мировом рынке.

Завершающие слова

Инвестиции Великобритании в автомобильную промышленность в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов являются значительным шагом на пути к достижению цели с нулевыми выбросами и содействию экономическому росту. Поддерживая развитие электромобилей и передовых силовых установок, правительство создает более устойчивое и конкурентоспособное будущее для автомобильного сектора Великобритании.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua