Конфлікт між Tesla і шведськими профспілками загострюється

Як повідомляє Reuters, конфлікт між Tesla та шведськими профспілками посилився. До переговорів приєднався постачальник ключових деталей. Профспілки вимагають від Tesla підписати колективний договір для своїх шведських працівників. Цей конфлікт призвів до блокування постачання спеціалізованих деталей до Швеції. Суперечка розгортається навколо вимоги підписання колективного договору для шведських працівників Tesla, який компанія відмовилася підписати. Це призвело до низки дій з боку різних профспілок і робітників, що вплинуло на ланцюжок постачання і діяльність Tesla у Швеції та, можливо, за її межами.

Tesla and Swedish unions

Передумови

Конфлікт розпочався, коли шведська профспілка IF Metall, що представляє 130 механіків, зажадала укладення колективного договору, який Tesla відхилила. Ця відмова спричинила страйк механіків. Відтоді він переріс у ширший конфлікт за участю інших профспілок та робітників, солідарних з профспілкою IF Metall.

IF Metall, найбільша виробнича профспілка Швеції, заявила, що близько 50 працівників Hydro Extrusions, дочірньої компанії норвезької алюмінієвої та енергетичної компанії Hydro, які виробляють деталі для Tesla, залишатимуться вдома або виконуватимуть інші завдання, починаючи з п’ятниці та до подальшого повідомлення.

“Вони постачають деталі на завод Tesla в Берліні, і якщо це порушить їх роботу, ми хочемо змусити їх сісти за стіл переговорів”, – сказав Велі-Пекка Сайккала, секретар переговорів в IF Metall.

IF Metall бореться з Tesla за укладення колективного договору для своїх 130 ремонтних робітників у Швеції. 27 жовтня Metall розпочав страйк ремонтників і відмовився обслуговувати автомобілі Tesla. Відтоді до ремонтників приєдналися інші члени профспілки, такі як поштові працівники, вантажники, прибиральники та інші, які відмовляються користуватися автомобілями Tesla та її продукцією.

Вплив на ланцюжок постачання

Конфлікт призвів до перебоїв у постачанні спеціалізованих компонентів на завод Tesla в Берліні. Як постачальник критично важливих компонентів, компанія Hydro Extrusions приєдналася до акції співчуття. Це призвело до того, що близько 50 працівників або залишилися вдома, або отримали інші завдання до подальшого повідомлення. Крім того, інші профспілки, такі як поштові працівники, докери, прибиральники та фарбувальники автомобілів, відмовилися працювати з продукцією Tesla.

Tesla China

Конфлікт у Швеції може мати глобальні наслідки, з хвильовим ефектом для робітничих рухів і працівників автомобільної промисловості по всій Європі та США. Потужна німецька профспілка IG Metall висловила готовність розпочати колективні переговори, якщо цього вимагатимуть робітники. Це свідчить про можливість поширення конфлікту на Німеччину, де Tesla має значно більшу робочу силу.

Реакція Tesla

Tesla дотримується політики непідписання колективних договорів і стверджує, що її працівники мають такі ж або навіть кращі умови, ніж ті, яких вимагає шведська профспілка. Компанія не відповіла на запити про коментарі, і конфлікт продовжує загострюватися.

Висновок

Конфлікт між Tesla і шведськими профспілками переріс у значний конфлікт на ринку праці, що впливає на ланцюжок постачання і діяльність виробника електромобілів у Швеції. Відмова Tesla підписати колективний договір призвела до масових акцій солідарності з боку різних профспілок та працівників, що може мати глобальні наслідки для робітничого руху та автомобільної промисловості. Ситуація залишається невирішеною, а залучені сторони продовжують протистояти один одному.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Конфликт между Tesla и шведскими профсоюзами обостряется

Как сообщает Reuters, конфликт между Tesla и шведскими профсоюзами усилился. К переговорам присоединился поставщик ключевых деталей. Профсоюзы требуют от Tesla подписать коллективный договор для своих шведских работников. Этот конфликт привел к блокированию поставок специализированных деталей в Швецию. Спор разворачивается вокруг требования подписания коллективного договора для шведских работников Tesla, который компания отказалась подписать. Это привело к ряду действий со стороны различных профсоюзов и рабочих, что повлияло на цепочку поставок и деятельность Tesla в Швеции и, возможно, за ее пределами.

Tesla and Swedish unions

Предпосылки

Конфликт начался, когда шведский профсоюз IF Metall, представляющий 130 механиков, потребовал заключения коллективного договора, который Tesla отклонила. Этот отказ вызвал забастовку механиков. С тех пор она переросла в более широкий конфликт с участием других профсоюзов и рабочих, солидарных с профсоюзом IF Metall.

IF Metall, крупнейший производственный профсоюз Швеции, заявил, что около 50 работников Hydro Extrusions, дочерней компании норвежской алюминиевой и энергетической компании Hydro, которые производят детали для Tesla, будут оставаться дома или выполнять другие задачи, начиная с пятницы и до дальнейшего уведомления.

“Они поставляют детали на завод Tesla в Берлине, и если это нарушит их работу, мы хотим заставить их сесть за стол переговоров”, — сказал Вели-Пекка Сайккала, секретарь переговоров в IF Metall.

IF Metall борется с Tesla за заключение коллективного договора для своих 130 ремонтных рабочих в Швеции. 27 октября Metall начал забастовку ремонтников и отказался обслуживать автомобили Tesla. С тех пор к ремонтникам присоединились другие члены профсоюза, такие как почтовые работники, грузчики, уборщики и другие, которые отказываются пользоваться автомобилями Tesla и ее продукцией.

Влияние на цепочку поставок

Конфликт привел к перебоям в поставках специализированных компонентов на завод Tesla в Берлине. Как поставщик критически важных компонентов, компания Hydro Extrusions присоединилась к акции сочувствия. Это привело к тому, что около 50 работников либо остались дома, либо получили другие задачи до дальнейшего уведомления. Кроме того, другие профсоюзы, такие как почтовые работники, докеры, уборщики и красильщики автомобилей, отказались работать с продукцией Tesla.

Tesla China

Конфликт в Швеции может иметь глобальные последствия, с волновым эффектом для рабочих движений и работников автомобильной промышленности по всей Европе и США. Мощный немецкий профсоюз IG Metall выразил готовность начать коллективные переговоры, если этого потребуют рабочие. Это свидетельствует о возможности распространения конфликта на Германию, где Tesla имеет значительно большую рабочую силу.

Реакция Tesla

Tesla придерживается политики неподписания коллективных договоров и утверждает, что ее работники имеют такие же или даже лучшие условия, чем те, которых требует шведский профсоюз. Компания не ответила на запросы о комментариях, и конфликт продолжает обостряться.

Вывод

Конфликт между Tesla и шведскими профсоюзами перерос в значительный конфликт на рынке труда, влияющий на цепочку поставок и деятельность производителя электромобилей в Швеции. Отказ Tesla подписать коллективный договор привел к массовым акциям солидарности со стороны различных профсоюзов и работников, что может иметь глобальные последствия для рабочего движения и автомобильной промышленности. Ситуация остается нерешенной, а вовлеченные стороны продолжают противостоять друг другу.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua