ЄС виступає проти придбання компанією Adobe компанії Figma за 20 мільярдів доларів

Запропоноване Adobe придбання хмарної платформи для дизайну продуктів Figma за 20 мільярдів доларів наштовхнулося на спротив Європейського Союзу (ЄС) через антимонопольне законодавство. ЄС подав офіційну антимонопольну скаргу, відому як Заява про заперечення. У заяві викладено його занепокоєння щодо конкуренції у зв’язку з потенційним злиттям. Цей крок відображає попередню думку ЄС про те, що поглинання може зменшити конкуренцію на ринку.

Adobe-Photoshop-Express

Регулятори ЄС офіційно висунули антимонопольні звинувачення проти Adobe і виступили проти придбання за 20 мільярдів доларів США платформи для розробки хмарних продуктів Figma. Європейська комісія розпочала поглиблене розслідування 7 серпня. У п’ятницю вона попередньо дійшла висновку, що якщо угода буде успішною, вона може “значно знизити” конкуренцію на світовому ринку інтерактивних інструментів дизайну продуктів, інструментів векторного та растрового редагування. Британське Управління з питань конкуренції та ринків проводить аналогічне поглиблене розслідування цієї угоди. Крім того, ходять чутки, що Міністерство юстиції США також готує антимонопольне провадження, щоб заблокувати угоду.

ЄС заявив:

“Комісія зобов’язана оцінювати злиття та поглинання за участю компаній, оборот яких перевищує певні порогові значення (див. статтю 1 Регламенту про злиття), і запобігати концентраціям, які б суттєво перешкоджали ефективній конкуренції в ЄЕЗ або в будь-якій значній його частині. Переважна більшість заявлених злиттів не створюють проблем для конкуренції та отримують дозвіл після звичайної перевірки. З моменту отримання повідомлення про транзакцію Комісія, як правило, має 25 робочих днів для прийняття рішення про надання дозволу (Фаза I) або початок поглибленого розслідування (Фаза II)”

Антимонопольне законодавство ЄС

Європейська комісія висловила побоювання, що Figma вже має “значний обмежувальний вплив” на інструменти для редагування Adobe Illustrator і Photoshop і “з великою ймовірністю” може перетворитися на конкурентну силу на ринку інструментів для векторного і растрового редагування без злиття. У серпні агентство ЄС розпочало повномасштабну перевірку запропонованого придбання Adobe. Воно стверджує, що це може зменшити конкуренцію на світовому ринку.

Європейська комісія опублікувала заяву про незгоду, що відображає її занепокоєння щодо конкуренції. У заяві підкреслюється, що чиновники ЄС вважають, що Figma має “значний обмежувальний вплив” на інструменти Adobe. ЄС заявляє, що за відсутності злиття, Figma “ймовірно” стане домінівним гравцем на ринку інструментів для векторного та растрового редагування. Справжньою конкурентною силою, від якої не можна відмовлятися.

Заява про заперечення не передбачає результатів розслідування ЄС, яке все ще триває до 5 лютого. Adobe і Figma тепер можуть відповісти на заперечення в письмовій формі, запропонувати поступки, які розв’язують регуляторні проблеми комісії, а також вимагати слухання, після якого комісія вирішить, чи порушує придбання антимонопольне законодавство.

European Union

Кінцевий термін

Заява Комісії про заперечення не визначає результат розслідування. Згідно із заявою ЄС, Adobe та Figma мають час до 5 лютого, щоб відповісти на заперечення. Вони повинні надати відповідь у письмовій формі та запропонувати поступки, які б розв’язали регуляторні проблеми, що викликають занепокоєння Комісії. Вони також мають можливість вимагати проведення слухання, після якого Комісія вирішить, чи порушує придбання антимонопольне законодавство.

Відповідь Adobe та Figma

Adobe залишається впевненою в обґрунтованості своєї позиції. Вона стверджує, що дизайн продуктів Figma є суміжним з основними творчими продуктами Adobe. Компанія також стверджує, що не має жодних серйозних планів конкурувати у сфері дизайну продуктів. Однак, як повідомляється, сьогодні ні Adobe, ні Figma не надали жодних засобів правового захисту для розв’язання антимонопольних проблем, порушених у ході розслідування. Вони мають кілька місяців, щоб представити свою відповідь.

У заяві для Bloomberg представник Adobe сказав: “Ми залишаємося впевненими в перевагах нашої угоди, оскільки дизайн продуктів Figma є суміжною сферою з основними творчими продуктами Adobe, а Adobe не має значної присутності у сфері дизайну продуктів. Конкурентний план”.

Представник Figma також сказав Bloomberg: “Ми впевнені, що ми розв’язали проблеми регуляторів і продовжимо конструктивний діалог, зосереджений на інноваціях, які ця угода принесе споживачам і Європі. Економічні вигоди”.

Adobe Photoshop

Adobe оголосила про угоду на початку цього року після того, як почала поступово відмовлятися від Adobe XD, додатку для UX/UI-дизайну продуктів, схожого на Figma. Тепер Комісія стверджує, що ліквідація Adobe XD і будь-яких потенційних наступних продуктів буде являти собою “reverse killer acquisition”, коли компанія ліквідує власний продукт, щоб усунути потенційні конкурентні ризики, пов’язані з новопридбаним продуктом або послугою.

Висновок

Заява ЄС про заперечення проти пропозиції Adobe щодо придбання Figma вартістю 20 мільярдів доларів відображає прихильність регуляторного органу до підтримання чесної конкуренції на ринку. Результат цього антимонопольного розслідування матиме вирішальне значення для визначення майбутнього ландшафту ринку інструментів для дизайну та редагування продуктів.

Таким чином, антимонопольне попередження ЄС на адресу Adobe щодо запропонованого придбання Figma підкреслює регуляторну увагу до масштабних злиттів і поглинань, особливо в технологічному секторі. Розслідування та подальше рішення Європейської Комісії матиме значні наслідки для конкурентної динаміки на ринку інструментів для дизайну та редагування продуктів. Що ви думаєте про позицію ЄС щодо цієї угоди? Повідомте нам про свої думки в розділі коментарів нижче.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

ЕС выступает против приобретения компанией Adobe компании Figma за 20 миллиардов долларов

Предложенное Adobe приобретение облачной платформы для дизайна продуктов Figma за 20 миллиардов долларов натолкнулось на сопротивление Европейского Союза (ЕС) из-за антимонопольного законодательства. ЕС подал официальную антимонопольную жалобу, известную как “Заявление об отрицании”. В заявлении изложено его беспокойство относительно конкуренции в связи с потенциальным слиянием. Этот шаг отражает предыдущее мнение ЕС о том, что поглощение может уменьшить конкуренцию на рынке.

Adobe-Photoshop-Express

Регуляторы ЕС официально выдвинули антимонопольные обвинения против Adobe и выступили против приобретения за 20 миллиардов долларов США платформы для разработки облачных продуктов Figma. Европейская комиссия начала углубленное расследование 7 августа. В пятницу она предварительно пришла к выводу, что если сделка будет успешной, она может “значительно снизить” конкуренцию на мировом рынке интерактивных инструментов дизайна продуктов, инструментов векторного и растрового редактирования. Британское Управление по вопросам конкуренции и рынков проводит аналогичное углубленное расследование этого соглашения. Кроме того, ходят слухи, что Министерство юстиции США также готовит антимонопольное производство, чтобы заблокировать сделку.

ЕС заявил:

“Комиссия обязана оценивать слияния и поглощения с участием компаний, оборот которых превышает определенные пороговые значения (см. статью 1 Регламента о слияниях), и предотвращать концентрации, которые бы существенно препятствовали эффективной конкуренции в ЕЭЗ или в любой значительной его части. Подавляющее большинство заявленных слияний не создают проблем для конкуренции и получают разрешение после обычной проверки. С момента получения уведомления о транзакции Комиссия, как правило, имеет 25 рабочих дней для принятия решения о предоставлении разрешения (Фаза I) или начале углубленного расследования (Фаза II)”.

Антимонопольное законодательство ЕС

Европейская комиссия выразила опасения, что Figma уже имеет “значительное ограничительное влияние” на инструменты для редактирования Adobe Illustrator и Photoshop и “с большой вероятностью” может превратиться в конкурентную силу на рынке инструментов для векторного и растрового редактирования без слияния. В августе агентство ЕС начало полномасштабную проверку предложенного приобретения Adobe. Оно утверждает, что это может уменьшить конкуренцию на мировом рынке.

Европейская комиссия опубликовала заявление о несогласии, отражающее ее беспокойство относительно конкуренции. В заявлении подчеркивается, что чиновники ЕС считают, что Figma имеет “значительное ограничительное влияние” на инструменты Adobe. ЕС заявляет, что при отсутствии слияния, Figma “вероятно” станет доминирующим игроком на рынке инструментов для векторного и растрового редактирования. Настоящей конкурентной силой, от которой нельзя отказываться.

Заявление об отрицании не предусматривает результатов расследования ЕС, которое все еще продолжается до 5 февраля. Adobe и Figma теперь могут ответить на возражения в письменной форме, предложить уступки, которые решают регуляторные проблемы комиссии, а также потребовать слушания, после которого комиссия решит, нарушает ли приобретение антимонопольное законодательство.

European Union

Конечный срок

Заявление Комиссии о возражениях не определяет результат расследования. Согласно заявлению ЕС, Adobe и Figma имеют время до 5 февраля, чтобы ответить на возражения. Они должны предоставить ответ в письменной форме и предложить уступки, которые бы решили регуляторные проблемы, вызывающие беспокойство Комиссии. Они также имеют возможность потребовать проведения слушания, после которого Комиссия решит, нарушает ли приобретение антимонопольное законодательство.

Ответ Adobe и Figma

Adobe остается уверенной в обоснованности своей позиции. Она утверждает, что дизайн продуктов Figma является смежным с основными творческими продуктами Adobe. Компания также утверждает, что не имеет серьезных планов конкурировать в области дизайна продуктов. Однако, как сообщается, сегодня ни Adobe, ни Figma не предоставили никаких средств правовой защиты для решения антимонопольных проблем, поднятых в ходе расследования. У них есть несколько месяцев, чтобы представить свой ответ.

В заявлении для Bloomberg представитель Adobe сказал: “Мы остаемся уверенными в преимуществах нашей сделки, поскольку дизайн продуктов Figma является смежной областью с основными творческими продуктами Adobe, а Adobe не имеет значительного присутствия в сфере дизайна продуктов. Конкурентный план”.

Представитель Figma также сказал Bloomberg: “Мы уверены, что мы решили проблемы регуляторов и продолжим конструктивный диалог, сосредоточенный на инновациях, которые эта сделка принесет потребителям и Европе. Экономические выгоды”.

Adobe Photoshop

Adobe объявила о сделке в начале этого года после того, как начала постепенно отказываться от Adobe XD, приложения для UX/UI-дизайна продуктов, похожего на Figma. Теперь Комиссия утверждает, что ликвидация Adobe XD и любых потенциальных последующих продуктов будет представлять собой “reverse killer acquisition”, когда компания ликвидирует собственный продукт, чтобы устранить потенциальные конкурентные риски, связанные с новоприобретенным продуктом или услугой.

Заключение

Заявление ЕС о возражении против предложения Adobe по приобретению Figma стоимостью 20 миллиардов долларов отражает приверженность регуляторного органа к поддержанию честной конкуренции на рынке. Результат этого антимонопольного расследования будет иметь решающее значение для определения будущего ландшафта рынка инструментов для дизайна и редактирования продуктов.

Таким образом, антимонопольное предупреждение ЕС в адрес Adobe относительно предлагаемого приобретения Figma подчеркивает регуляторное внимание к масштабным слияниям и поглощениям, особенно в технологическом секторе. Расследование и дальнейшее решение Европейской Комиссии будет иметь значительные последствия для конкурентной динамики на рынке инструментов для дизайна и редактирования продуктов. Что вы думаете о позиции ЕС по этому соглашению? Сообщите нам о своих мыслях в разделе комментариев ниже.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua