Samsung представила функцію ND-фільтра в додатку Expert RAW

Компанія Samsung нещодавно випустила оновлення для своїх флагманських смартфонів Galaxy, яке розширило можливості програми для камери Expert RAW. Цей вдосконалений додаток, розроблений для ентузіастів фотографії, дозволяє користувачам вручну керувати різними параметрами знімання, зберігати зображення у високоякісному форматі RAW, отримувати доступ до ширшого динамічного діапазону та використовувати спеціалізовані функції, наприклад, астрофотографію

Оновлення програми Samsung Expert RAW Camera: Розкриваємо творчий потенціал за допомогою ND-фільтрів

Копірайт зображення: Androidauthority

Серед експериментальних інструментів, пропонованих Expert RAW, які вже включають астрофотографію та ручне поєднання зображень, знятих з різною експозицією, компанія представила ще одну інноваційну функцію: фільтр нейтральної щільності (ND)

Що таке фільтр нейтральної щільності? Простіше кажучи, це фільтр, який застосовується в камерах для зменшення кількості світла, що потрапляє в об’єктив. Це особливо корисно в сценаріях, що вимагають фотографування з довгою витримкою в яскравих умовах, наприклад, при денному світлі

Розглянемо такий приклад: ви хочете зняти денну сцену з розмиттям руху, наприклад, каскадний водоспад. Досягнення цього ефекту потребує довгих витримок. Однак використання довгої витримки при денному світлі може призвести до того, що фотографія вийде надмірно яскравою і переекспонованою.

Уявіть собі ND-фільтр як протисонцеві окуляри для вашої камери під час денного фотографування з довгою витримкою. Як протисонцеві окуляри захищають очі від сонячних відблисків, так і ND-фільтри запобігають переекспонуванню зображення, дозволяючи камері отримати вигоду від довшої витримки затвора.

Традиційно, ND-фільтри є фізичними аксесуарами для спеціальних камер. Однак Expert RAW привносить в цю концепцію цифровий поворот. Тепер користувачі можуть застосовувати ND-фільтри за допомогою програмного забезпечення, що розширює творчі можливості фотографів зі смартфонів.

Щоб отримати доступ до цієї нової функції, користувачам потрібно оновити додаток Expert RAW з магазину Galaxy Store. Після оновлення фільтр нейтральної щільності можна знайти в розділі “Лабораторії Expert RAW” у налаштуваннях програми. Увімкнувши цю функцію, у верхньому правому куті видошукача з’явиться піктограма “ND”, що дозволяє користувачам налаштовувати силу фільтра в кратності, кратній двом, в діапазоні від 2 до 1000. Ця цифрова інновація надає фотографам зі смартфонів більше контролю над своїми зображеннями, відкриваючи нові можливості для творчого самовираження у світі мобільної фотографії.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Samsung представила функцию ND-фильтра в приложении Expert RAW

Компания Samsung недавно выпустила обновление для своих флагманских смартфонов Galaxy, которое расширило возможности приложения для камеры Expert RAW. Это усовершенствованное приложение, разработанное для энтузиастов фотографии, позволяет пользователям вручную управлять различными параметрами съемки, сохранять изображения в высококачественном формате RAW, получать доступ к более широкому динамическому диапазону и использовать специализированные функции, например, астрофотографию.

Обновление программы Samsung Expert RAW Camera: Раскрываем творческий потенциал с помощью ND-фильтров

Копирайт изображения: Androidauthority

Среди экспериментальных инструментов, предлагаемых Expert RAW, которые уже включают астрофотографию и ручное совмещение изображений, снятых с разной экспозицией, компания представила еще одну инновационную функцию: фильтр нейтральной плотности (ND)

Что такое фильтр нейтральной плотности? Проще говоря, это фильтр, который применяется в камерах для уменьшения количества света, попадающего в объектив. Это особенно полезно в сценариях, требующих фотографирования с длинной выдержкой в ярких условиях, например, при дневном свете

Рассмотрим такой пример: вы хотите снять дневную сцену с размытием движения, например, каскадный водопад. Достижение этого эффекта требует длинных выдержек. Однако использование длинной выдержки при дневном свете может привести к тому, что фотография получится чрезмерно яркой и переэкспонированной.

Представьте себе ND-фильтр как противосолнечные очки для вашей камеры во время дневной фотосъемки с длинной выдержкой. Как противосолнечные очки защищают глаза от солнечных бликов, так и ND-фильтры предотвращают переэкспонирование изображения, позволяя камере получить выгоду от более длинной выдержки затвора.

Традиционно, ND-фильтры являются физическими аксессуарами для специальных камер. Однако Expert RAW привносит в эту концепцию цифровой поворот. Теперь пользователи могут применять ND-фильтры с помощью программного обеспечения, что расширяет творческие возможности фотографов со смартфонов.

Чтобы получить доступ к этой новой функции, пользователям нужно обновить приложение Expert RAW из магазина Galaxy Store. После обновления фильтр нейтральной плотности можно найти в разделе “Лаборатории Expert RAW” в настройках приложения. Включив эту функцию, в верхнем правом углу видоискателя появится пиктограмма “ND”, позволяющая пользователям настраивать силу фильтра в кратности, кратной двум, в диапазоне от 2 до 1000. Эта цифровая инновация предоставляет фотографам со смартфонов больше контроля над своими изображениями, открывая новые возможности для творческого самовыражения в мире мобильной фотографии.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua