Пошук Google запустив експериментальну функцію “Нотатки”

Нещодавно Google запустив експериментальну функцію під назвою “Нотатки”, яка дозволяє користувачам переглядати та залишати коментарі до результатів пошуку та статей у Discover. Ця функція була випущена через Пошукові лабораторії Google, які пропонують попередній перегляд експериментальних функцій, щоб користувачі могли протестувати нові можливості, які ще не доступні широкому загалу.Увімкнувши функцію “Нотатки” в Пошуковій лабораторії Google, користувачі зможуть побачити низку “Нотаток” під результатами вебпошуку.

За словами представників Google, вони сподіваються, що “Нотатки” зможуть співіснувати з чинним контентом в Інтернеті. Це дозволить компанії отримувати більше інформації від людей в якості посилань. Крім того, користувачі зможуть записувати свій власний досвід для спілкування з іншими. У Google зазначили, що користувачі можуть використовувати функцію Нотаток як окремий додаток для ведення нотаток. Вони також можуть налаштувати інтерфейс Нотаток, шрифти тощо. Крім того, Google оголосив, що ця функція буде розширена в майбутньому і планує запустити її в Сполучених Штатах.

Google також враховує, що зловмисники можуть використовувати функції Нотаток для реклами або поширення неправдивих новин. Тому Google стверджує, що контент, розміщений користувачами в “Нотатках”, буде відображатися після алгоритмічної та ручної перевірки. Наразі “Нотатки” є опціональною функцією в Search Labs і наразі доступні в Індії та США з підтримкою англійської та хінді мов.

Як працюють “Нотатки”

  • Користувачі, які під’єдналися до Пошукової лабораторії Google, побачать кнопку “Нотатки” під певними результатами пошуку та статтями “Відкрий для себе” в додатку Google. Натиснувши кнопку, ви побачите нотатки, залишені іншими користувачами про цю сторінку, а також можете створювати власні нотатки, щоб поділитися своїми знаннями зі світом.
  • Нотатки можуть містити текст, фотографії, наліпки та інші елементи, що налаштовуються. Незабаром Google також додасть до нотаток зображення, згенеровані штучним інтелектом.
  • Кожна нотатка оцінюється для певної вебсторінки на основі її релевантності пошуковому запиту та вмісту на сторінці. Нотатки можуть скануватися Google з метою ранжування, але це ранжування стосується лише функції нотаток. Google не планує використовувати нотатки для ранжування у звичайних результатах пошуку.

Взаємодія з користувачами та модерація

  • Користувачі можуть залишати публічні коментарі на окремих вебсторінках, які з’являються в результатах пошуку Google. Буде створено соціальний компонент, який дозволить користувачам вподобати нотатки інших користувачів. Після того, як нотатка буде опублікована, зображення профілю користувача та його ім’я стануть видимими для інших користувачів Google. Однак особисті дані, такі як адреса електронної пошти, не будуть публічними.
  • Текст за замовчуванням радить користувачам ділитися своїми думками про посилання, зберігаючи при цьому “дружній і корисний характер” Нотатки будуть модеруватися, і є певні типи сторінок, які не можуть бути використані для нотаток. Вони містять медичну інформацію, порнографію і контент зі сценами насильства.

Переваги та занепокоєння власників сайтів

Google розробив Нотатки так, щоб вони працювали пліч-о-пліч з чинним контентом в Інтернеті. Це додасть новий рівень людського розуміння до результатів пошуку. Ця функція має на меті надавати користувачам релевантні поради, наприклад, розкривати інформацію про райони в статтях про нові міста або змінювати рівень спецій у рецептах на основі досвіду інших користувачів. Власники вебсайтів висловили занепокоєння щодо цієї функції. Однак Google працює над тим, щоб надати видавцям інформацію про коментарі, залишені про їхні вебсторінки та контент.

Завершальні слова

Експериментальна функція Google “Нотатки” є інноваційним доповненням до пошукової системи. Вона дозволяє користувачам ділитися своїми думками та отримувати користь від знань, якими діляться інші. Хоча ця функція відкриває нові можливості для взаємодії з користувачами, вона також порушує питання модерації контенту та інсайтів власників сайтів. Оскільки ця функція продовжує розвиватися, вона має потенціал для поліпшення пошукового досвіду користувачів по всьому світу.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Поиск Google запустил экспериментальную функцию “Заметки”

Недавно Google запустил экспериментальную функцию под названием “Заметки”, которая позволяет пользователям просматривать и оставлять комментарии к результатам поиска и статьям в Discover. Эта функция была выпущена через Поисковые лаборатории Google, которые предлагают предварительный просмотр экспериментальных функций, чтобы пользователи могли протестировать новые возможности, которые еще не доступны широкой общественности.Включив функцию “Заметки” в Поисковой лаборатории Google, пользователи смогут увидеть ряд “Заметок” под результатами веб-поиска.

По словам представителей Google, они надеются, что “Заметки” смогут сосуществовать с существующим контентом в Интернете. Это позволит компании получать больше информации от людей в качестве ссылок. Кроме того, пользователи смогут записывать свой собственный опыт для общения с другими. В Google отметили, что пользователи могут использовать функцию Заметок как отдельное приложение для ведения заметок. Они также могут настроить интерфейс Заметок, шрифты и тому подобное. Кроме того, Google объявил, что эта функция будет расширена в будущем и планирует запустить ее в Соединенных Штатах.

Google также учитывает, что злоумышленники могут использовать функции Заметок для рекламы или распространения ложных новостей. Поэтому Google утверждает, что контент, размещенный пользователями в “Заметках”, будет отображаться после алгоритмической и ручной проверки. Сейчас “Заметки” являются опциональной функцией в Search Labs и сейчас доступны в Индии и США с поддержкой английского и хинди языков.

Как работают “Заметки”

  • Пользователи, которые подключились к Поисковой лаборатории Google, увидят кнопку “Заметки” под определенными результатами поиска и статьями “Открой для себя” в приложении Google. Нажав кнопку, вы увидите заметки, оставленные другими пользователями об этой странице, а также можете создавать собственные заметки, чтобы поделиться своими знаниями с миром.
  • Заметки могут содержать текст, фотографии, стикеры и другие настраиваемые элементы. Вскоре Google также добавит к заметкам изображения, сгенерированные искусственным интеллектом.
  • Каждая заметка оценивается для определенной веб-страницы на основе ее релевантности поисковому запросу и содержимого на странице. Заметки могут сканироваться Google для ранжирования, но это ранжирование относится только к функции заметок. Google не планирует использовать заметки для ранжирования в обычных результатах поиска.

Взаимодействие с пользователями и модерация

  • Пользователи могут оставлять публичные комментарии на отдельных веб-страницах, которые появляются в результатах поиска Google. Будет создан социальный компонент, который позволит пользователям лайкнуть заметки других пользователей. После того, как заметка будет опубликована, изображение профиля пользователя и его имя станут видимыми для других пользователей Google. Однако личные данные, такие как адрес электронной почты, не будут публичными.
  • Текст по умолчанию советует пользователям делиться своими мыслями о ссылках, сохраняя при этом “дружественный и полезный характер” Заметки будут модерироваться, и есть определенные типы страниц, которые не могут быть использованы для заметок. Они включают в себя медицинскую информацию, порнографию и контент со сценами насилия.

Преимущества и беспокойство владельцев сайтов

Google разработал Заметки так, чтобы они работали бок о бок с существующим контентом в Интернете. Это добавит новый уровень человеческого понимания к результатам поиска. Эта функция имеет целью предоставлять пользователям релевантные советы, например, раскрывать информацию о районах в статьях о новых городах или изменять уровень специй в рецептах на основе опыта других пользователей. Владельцы веб-сайтов выразили беспокойство по поводу этой функции. Однако Google работает над тем, чтобы предоставить издателям информацию о комментариях, оставленных об их веб-страницах и контенте.

Заключительные слова

Экспериментальная функция Google “Заметки” является инновационным дополнением к поисковой системе. Она позволяет пользователям делиться своими мыслями и извлекать пользу из знаний, которыми делятся другие. Хотя эта функция открывает новые возможности для взаимодействия с пользователями, она также поднимает вопрос модерации контента и инсайтов владельцев сайтов. Поскольку эта функция продолжает развиваться, она имеет потенциал для улучшения поискового опыта пользователей по всему миру.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua