Генератори датацентрів Tet відтепер працюватимуть на відновлюваному дизельному пальному

Технологічна компанія Tet у 2023 році розпочала реалізацію стратегію «озеленення» бізнесу і відтепер використовує пальне Neste MY Renewable Diesel™ для живлення генераторів своїх центрів обробки даних. Neste – найбільший світовий виробник екологічно чистого авіаційного пального (SAF) та відновлюваного дизельного пального.

Чому це важливо?

Центри обробки даних є одними з найбільших споживачів електроенергії в секторі інформаційних і комунікаційних технологій. Наразі на їхню частку припадає 3% загального світового споживання електроенергії, але до 2030-х років вона може збільшитися до 4%. Tet щороку інвестує близько 300 000 євро у підвищення енергоефективності своїх датацентрів.

Як відбувається «озеленення» бізнесу Tet?

Більш екологічний дизель, виготовлений зі 100% відновлюваної сировини, допоможе забезпечити роботу дата-центрів DATTUM та DC6, значно знижуючи викиди CO2. З першою покупкою шести тонн відновлюваного дизельного пального Tet інвестував близько 20 000 євро в перехід на більш зелене джерело енергії.

«Тривалий час ми працювали над підвищенням ефективності потужностей наших датацентрів та можливістю пропонувати нашим клієнтам більш конкурентоспроможні послуги. Цього року ми розпочали реалізацію Європейського Зеленого Курсу, яка для нас пов’язана із переходом до низькоемісійних датацентрів. Цей шлях ми розпочнемо із застосування більш екологічно чистого пального у двох перших датацентрах, що дозволить скоротити викиди вуглекислого газу, — говорить Маріс Сперга, директор з розвитку бізнесу ЦОД компанії Tet. — Перехід на відновлюване дизельне пальне в датацентрах скоротить викиди парникових газів у середньому на 90%».

Які плани в ЄС на шляху до скорочення впливу на екологію?

Головними цілями Європейського Зеленого Курсу (The European Green Deal) є перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року, зменшення рівня викидів парникових газів на 55% до 2030 року порівняно з 1990-м, висадження 3 мільярдів дерев в ЄС до 2030 року, та напрям розвитку економік країн-членів Європейського Союзу на економічне зростання, не пов’язане з використанням природних ресурсів.

Зобов’язання Tet щодо зменшення впливу на довкілля прописане у політиці сталого розвитку компанії, яка передбачає поступовий перехід на відновлювальні ресурси для власного споживання як ключову стратегію декарбонізації діяльності компанії.

Відео – за посиланням.

Про Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) розробляє рішення для боротьби зі зміною клімату і прискорення переходу до циркулярної економіки. Neste переробляє відходи та інші інноваційні сировини у відновлювальне пальне та більш стійкі сировини для пластикових та інших матеріалів. Neste MY — відновлювальне дизельне пальне, виготовлене з екологічно чистої відновлювальної сировини.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Генераторы дата-центров Tet отныне будут работать на возобновляемом дизельном топливе

Технологическая компания Tet в 2023 году начала реализацию стратегии “озеленения” бизнеса и отныне использует топливо Neste MY Renewable Diesel™ для питания генераторов своих центров обработки данных. Neste – крупнейший мировой производитель экологически чистого авиационного топлива (SAF) и возобновляемого дизельного топлива.

Почему это важно?

Центры обработки данных являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии в секторе информационных и коммуникационных технологий. Сейчас на их долю приходится 3% общего мирового потребления электроэнергии, но к 2030-м годам она может увеличиться до 4%. Tet ежегодно инвестирует около 300 000 евро в повышение энергоэффективности своих дата-центров.

Как происходит “озеленение” бизнеса Tet?

Более экологичный дизель, изготовленный из 100% возобновляемого сырья, поможет обеспечить работу дата-центров DATTUM и DC6, значительно снижая выбросы CO2. С первой покупкой шести тонн возобновляемого дизельного топлива Tet инвестировал около 20 000 евро в переход на более зеленый источник энергии.

“Долгое время мы работали над повышением эффективности мощностей наших датацентров и возможностью предлагать нашим клиентам более конкурентоспособные услуги. В этом году мы начали реализацию Европейского Зеленого Курса, которая для нас связана с переходом к низкоэмиссионным датацентрам. Этот путь мы начнем с применения более экологически чистого топлива в двух первых датацентрах, что позволит сократить выбросы углекислого газа, – говорит Марис Сперга, директор по развитию бизнеса ЦОД компании Tet. – Переход на возобновляемое дизельное топливо в датацентрах сократит выбросы парниковых газов в среднем на 90%”.

Какие планы у ЕС на пути к сокращению влияния на экологию?

Главными целями Европейского Зеленого Курса (The European Green Deal) является превращение Европы в первый климатически нейтральный континент к 2050 году, уменьшение уровня выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году по сравнению с 1990-м, высадка 3 миллиардов деревьев в ЕС до 2030 года, и направление развития экономик стран-членов Европейского Союза на экономический рост, не связанный с использованием природных ресурсов.

Обязательства Tet по уменьшению воздействия на окружающую среду прописано в политике устойчивого развития компании, которая предусматривает постепенный переход на возобновляемые ресурсы для собственного потребления как ключевую стратегию декарбонизации деятельности компании.

Видео — по ссылке.

О Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) разрабатывает решения для борьбы с изменением климата и ускорения перехода к циркулярной экономике. Neste перерабатывает отходы и другие инновационные сырья в возобновляемое топливо и более устойчивые сырья для пластиковых и других материалов. Neste MY – возобновляемое дизельное топливо, изготовленное из экологически чистого возобновляемого сырья.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua