Google почне видаляти фотографії та вміст Gmail з неактивних акаунтів

Компанія Google оголосила, що з 1 грудня почне видаляти певні персональні акаунти Google. Видалення торкнеться широкого спектра контенту, включаючи повідомлення Gmail, бібліотеки Google Фото, зустрічі в Google Календарі та архіви Google Документів. Якщо новина про видалення Google неактивних акаунтів застала вас зненацька, це не вина Google. У липні Google розіслав електронні листи з попередженням про видалення акаунтів, починаючи з грудня. У цих листах зазначалося, що неактивні акаунти отримають “кілька листів-нагадувань” перед будь-якими діями. Навіть якщо обліковий запис наразі не активний, повідомлення будуть надіслані на будь-яку адресу електронної пошти для відновлення, вказану в записі. У грудні першими постраждають акаунти, які були створені, але більше ніколи не використовувалися.

Чи видалить Google ваші фотографії та вміст Gmail?

Google Account

Оскільки кількість користувачів Gmail перевищує 1,8 мільярда, а користувачів Google Фото сягає 2 мільярдів, ймовірність того, що ваш акаунт постраждає, статистично низька. Видалення з міркувань безпеки стосується лише неактивних акаунтів — тих, у які не входили щонайменше два роки. Якщо ви використовували Gmail, зберігали файли на Google Диску, завантажували з Play Store, додавали фотографії в Google Фото або здійснювали пошук в Google під своїм обліковим записом протягом останніх двох років, ваш вміст у безпеці. Бізнес-акаунти Google залишаються без змін.

Неактивні акаунти Google можуть бути в зоні ризику

Рут Крічелі (Ruth Kricheli), віцепрезидент Google з управління продуктами, пояснила оновлення політики щодо неактивних акаунтів у травні. За словами Крічелі, невикористовувані акаунти більш схильні до компрометації через відсутність регулярних перевірок безпеки, відсутність двофакторної автентифікації та потенційне використання ненадійних паролів. Внутрішній аналіз показав, що покинуті акаунти щонайменше в 10 разів рідше, ніж активні, проходять двоетапну перевірку. Скомпрометовані акаунти Google надають зловмисникам значний доступ до електронної пошти, документів, а також можливість скидати паролі, викрадати особисті дані та займатися шкідливою діяльністю.

Що потрібно робити, щоб не втратити свій контент в Google

Google Account

Щоб захистити Gmail, Google Фото та інший пов’язаний вміст, більшості користувачів не потрібно вживати жодних заходів. Власники одного акаунта, які входили в систему протягом останніх двох років, знаходяться в безпеці. Однак ті, хто має кілька акаунтів, повинні входити в систему щонайменше раз на 24 місяці, щоб запобігти їх видаленню. Якщо ви забули дані облікового запису, можна скористатися процедурою відновлення облікового запису Google, для чого потрібно вказати адресу електронної пошти або номер телефону для відновлення. Будуть надіслані коди підтвердження, які дозволять користувачам відновити паролі за маршрутом забутого пароля.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Google начнет удалять фотографии и содержимое Gmail с неактивных аккаунтов

Компания Google объявила, что с 1 декабря начнет удалять определенные персональные аккаунты Google. Удаление коснется широкого спектра контента, включая сообщения Gmail, библиотеки Google Фото, встречи в Google Календаре и архивы Google Документов. Если новость об удалении Google неактивных аккаунтов застала вас врасплох, это не вина Google. В июле Google разослал электронные письма с предупреждением об удалении аккаунтов, начиная с декабря. В этих письмах отмечалось, что неактивные аккаунты получат “несколько писем-напоминаний” перед любыми действиями. Даже если учетная запись пока не активна, сообщения будут отправлены на любой адрес электронной почты для восстановления, указанный в записи. В декабре первыми пострадают аккаунты, которые были созданы, но больше никогда не использовались.

Удалит ли Google ваши фотографии и содержимое Gmail?

Google Account

Поскольку количество пользователей Gmail превышает 1,8 миллиарда, а пользователей Google Фото достигает 2 миллиардов, вероятность того, что ваш аккаунт пострадает, статистически низкая. Удаление из соображений безопасности касается только неактивных аккаунтов – тех, в которые не входили не менее двух лет. Если вы использовали Gmail, хранили файлы на Google Диске, загружали из Play Store, добавляли фотографии в Google Фото или осуществляли поиск в Google под своей учетной записью в течение последних двух лет, ваше содержимое в безопасности. Бизнес-аккаунты Google остаются без изменений.

Неактивные аккаунты Google могут быть в зоне риска

Рут Кричели (Ruth Kricheli), вице-президент Google по управлению продуктами, объяснила обновление политики в отношении неактивных аккаунтов в мае. По словам Кричели, неиспользуемые аккаунты более подвержены компрометации из-за отсутствия регулярных проверок безопасности, отсутствия двухфакторной аутентификации и потенциального использования ненадежных паролей. Внутренний анализ показал, что брошенные аккаунты по меньшей мере в 10 раз реже, чем активные, проходят двухэтапную проверку. Скомпрометированные аккаунты Google предоставляют злоумышленникам значительный доступ к электронной почте, документам, а также возможность сбрасывать пароли, похищать личные данные и заниматься вредоносной деятельностью.

Что нужно делать, чтобы не потерять свой контент в Google

Google Account

Чтобы защитить Gmail, Google Фото и другое связанное содержимое, большинству пользователей не нужно принимать никаких мер. Владельцы одного аккаунта, которые входили в систему в течение последних двух лет, находятся в безопасности. Однако те, кто имеет несколько аккаунтов, должны входить в систему как минимум раз в 24 месяца, чтобы предотвратить их удаление. Если вы забыли данные учетной записи, можно воспользоваться процедурой восстановления учетной записи Google, для чего нужно указать адрес электронной почты или номер телефона для восстановления. Будут отправлены коды подтверждения, которые позволят пользователям восстановить пароли по маршруту забытого пароля.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua