«Насіння для майбутнього»: підсумки освітньої програми від Huawei в Україні

13 листопада завершилася цьогорічна програма «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future) в Україні, яку щороку організовує компанія «Хуавей Україна» спільно з партнерами. Подія тривала вісім днів і зібрала найкращих українських студентів та випускників ВНЗ, які отримали нові знання та навички від провідних експертів галузі ІКТ, після чого презентували власні командні проєкти. Найкращі команди візьмуть участь у міжнародному конкурсі Tech4Good Startup Sprint, де змагатимуться за грошовий приз у розмірі 100 000 доларів США на реалізацію стартапів для стимулювання сталого розвитку світу.

«Huawei дуже цінує багаторічну дружбу з українськими університетами. Разом ми досягнемо спільної мети — побудови сильної взаємопідключеної України з розвиненим сектором ІКТ. Програма «Насіння для майбутнього» є однією з наших головних інвестицій у наступні покоління. Вона допомагає з’єднати фахівців ІКТ і студентів, чия взаємодія стимулює розвиток різних секторів та сприяє вивченню нових можливостей», — сказав Тоні Цао, заступник директора «Хуавей Україна».

У межах програми «Насіння для майбутнього» всі учасники отримали якісні знання у сфері ІКТ, взяли участь у майстер-класах із лідерства, працевлаштування, підприємництва, сталого розвитку й ознайомилися з галузевими тенденціями у сферах телекомунікацій, цифрової трансформації, штучного інтелекту, енергетики, інновацій тощо. До того ж студенти здобули навички самопрезентації завдяки сучасним технологіям, що допоможе їм поліпшити конкурентоспроможність на ринку для подальшого працевлаштування.

Після завершення навчальної частини від провідних українських і міжнародних експертів галузі ІКТ студенти були поділені на три команди по сім учасників. У фіналі вони презентували свої проєкти майбутніх стартапів, покликаних вирішити важливі соціальні та екологічні проблеми.

  1. Дрони для збирання нафти з поверхні води. Учасники першої команди розробили екологічний проєкт, що передбачає застосування дронів для очищення поверхні води від нафти. Це менш витратно, ніж використання човнів, які очищують воду від нафти. До того ж такі дрони можуть покривати більшу площу, що забезпечує ефективніше очищення.
  2. Нова система безпеки та діагностики роботи на підприємствах. За прогнозами учасників другої команди, новітня цілісна система застосовуватиме вже наявні дані, які досі збираються й обробляються вручну, що є затратним і малоефективним. Така система розроблятиметься протягом 10 років, проте її окремі елементи патентуватимуться і впроваджуватимуться поступово, що відкриє нові можливості роботи.
  3. Робот-помічник для дітей з інвалідністю. Ця роботизована система від третьої команди дозволить стежити за прийманням таблеток і рідин, вживання яких необхідне протягом дня. Також вона підтримує функції, які дозволяють розважити і зайняти дитину, що значно спрощує побут батьків чи опікунів дітей з інвалідністю.

На церемонії закриття «Насіння для майбутнього» виступили поважні гості, серед яких представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, а також інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, університетів, представники бізнесу, ЗМІ та галузевих асоціацій.

«Локальний ринок ІКТ зростає, а разом із ним зростають його можливості і потреби. Ми дуже вдячні компанії Huawei й усім дотичним до програми «Насіння для майбутнього». Завдяки їхній підтримці наші студенти мають змогу отримувати найактуальнішу інформацію зі світу ІКТ й створювати інноваційні можливості нашого сталого й інтелектуального майбутнього», — прокоментував Володимир Толубко, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Окрім того, з 2023 року найкращі випускники «Насіння для майбутнього» матимуть змогу стати учасниками програми амбасадорів. Вони представлятимуть програму на різноманітних інформаційних платформах і заходах, а також отримають доступ до освітніх онлайн-подій у спільноті Huawei Seeds for the Future LinkedIn Group.

«Наше майбутнє у наших руках. І ми маємо докласти всіх зусиль, щоб зробити його безпечнішим і сталішим. Уже зараз ми маємо закласти фундамент для подальшого розвитку країн, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології й інноваційні рішення. Я дуже радий, що у нашої молоді є змога отримувати знання від провідних спеціалістів галузі, а водночас і можливість працевлаштування в найкращих компаніях та формування розумнішого світу, де усе взаємопов’язано», — зазначив Олександр Федієнко, народний депутат ВРУ.

«Насіння для майбутнього» — всесвітня освітня програма Huawei, в якій беруть участь найкращі студенти провідних університетів для навчання у сферах 5G, хмарних обчислень, кібербезпеки, digital power тощо. Після завершення курсів вони отримують відповідні сертифікати та можливість проходження оплачуваного стажування у компанії за умови вдалого складання іспитів. Більше деталей про програму можна дізнатися за посиланням: www.seedsforthefuture.com.ua.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
GizChina.Com.Ua

«Семена для будущего»: итоги образовательной программы от Huawei в Украине

13 ноября завершилась программа «Семена для будущего» (Seeds for the Future) в Украине, которую ежегодно организует компания «Хуавэй Украина» совместно с партнерами. Событие длилось восемь дней и собрало лучших украинских студентов и выпускников вузов, которые получили новые знания и навыки от ведущих экспертов отрасли ИКТ, после чего презентовали собственные командные проекты. Лучшие команды примут участие в международном конкурсе Tech4Good Startup Sprint, где сразятся за денежный приз в размере 100 000 долларов США на реализацию стартапов для стимулирования устойчивого развития мира.

«Huawei очень ценит многолетнюю дружбу с украинскими университетами. Вместе мы достигнем общей цели — построения сильной взаимоподключенной Украины с развитым сектором ИКТ. Программа «Семена для будущего» является одной из наших главных инвестиций в следующие поколения. Она помогает объединить специалистов ИКТ и студентов, взаимодействие которых стимулирует развитие различных секторов и способствует изучению новых возможностей», — сказал Тони Цао, заместитель директора «Хуавэй Украина».

В рамках программы «Семена для будущего» все участники получили качественные знания в сфере ИКТ, приняли участие в мастер-классах по лидерству, трудоустройству, предпринимательству, устойчивому развитию и ознакомились с отраслевыми тенденциями в сферах телекоммуникаций, цифровой трансформации, искусственного интеллекта, энергетики, инноваций и т.д. К тому же студенты получили навыки самопрезентации благодаря современным технологиям, что поможет им улучшить конкурентоспособность на рынке для дальнейшего трудоустройства.

После завершения учебной части от ведущих украинских и международных экспертов отрасли ИКТ студенты были разделены на три команды по семь участников. В финале они представили свои проекты будущих стартапов, призванных решить важные социальные и экологические проблемы.

  1. Дроны для сбора нефти с поверхности воды. Участники первой команды разработали экологический проект, предусматривающий применение дронов для очистки поверхности воды от нефти. Это менее затратно, чем использование лодок, очищающих воду от нефти. К тому же такие дроны могут покрывать большую площадь, что обеспечивает более эффективную очистку.
  2. Новая система безопасности и диагностики работы на предприятиях. По прогнозам участников второй команды, новейшая целостная система будет применять уже имеющиеся данные, которые до сих пор собираются и обрабатываются вручную, что затратно и малоэффективно. Такая система будет разрабатываться в течение 10 лет, однако ее отдельные элементы будут патентоваться и внедряться постепенно, что откроет новые возможности работы.
  3. Робот-помощник для детей с инвалидностью. Эта роботизированная система от третьей команды позволит следить за приемом таблеток и жидкостей, употребление которых необходимо в течение дня. Также она поддерживает функции, позволяющие развлечь и занять ребенка, что значительно упрощает быт родителей или опекунов детей с инвалидностью.

На церемонии закрытия «Семена для будущего» выступили уважаемые гости, среди которых представители Верховной Рады, Кабинета Министров Украины, а также других министерств и центральных органов исполнительной власти, университетов, представители бизнеса, СМИ и отраслевых ассоциаций.

«Локальный рынок ИКТ растет, а вместе с ним растут его возможности и потребности. Мы очень благодарны компании Huawei и всем причастным к программе «Семена для будущего». Благодаря их поддержке наши студенты имеют возможность получать самую актуальную информацию из мира ИКТ и создавать инновационные возможности нашего устойчивого и интеллектуального будущего», — прокомментировал Владимир Толубко, ректор Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

 

Кроме того, с 2023 года лучшие выпускники «Семена для будущего» смогут стать участниками программы амбассадоров. Они будут представлять программу на различных информационных платформах и мероприятиях, а также получат доступ к образовательным онлайн-событиям в сообществе Huawei Seeds for the Future LinkedIn Group.

«Наше будущее в наших руках. И мы должны приложить все усилия, чтобы сделать его более безопасным и устойчивым. Уже сейчас мы должны заложить фундамент для дальнейшего развития стран, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии и инновационные решения. Я очень рад, что у нашей молодежи есть возможность получать знания от ведущих специалистов отрасли, а вместе с тем и возможность трудоустройства в лучших компаниях и формирования более умного мира, где все взаимосвязано», — отметил Александр Федиенко, народный депутат ВРУ.

«Семена для будущего» — всемирная образовательная программа Huawei, в которой принимают участие лучшие студенты ведущих университетов для обучения в сферах 5G, облачных вычислений, кибербезопасности, digital power и т.д. После завершения курсов они получают соответствующие сертификаты и возможность прохождения оплачиваемой стажировки в компании при условии успешной сдачи экзаменов. Более подробную информацию о программе можно узнать по ссылке: www.seedsforthefuture.com.ua.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( 1 оцінка, середнє 5 з 5 )
GizChina.Com.Ua