Суд США постановив, що автомобілі можуть легально зберігати та передавати дані користувачів

Нещодавнє рішення суду в США визначило, що інформаційно-розважальні системи в автомобілях можуть легально зберігати та передавати текстові повідомлення і журнали дзвінків з телефонів користувачів, навіть якщо вони були видалені з пристрою. Це рішення має величезні наслідки для приватності та захисту даних. Це означає, що автомобільні бренди можуть збирати та записувати конфіденційні персональні дані без відома або згоди користувача. Минулого тижня Апеляційний суд Вашингтона постановив, що такі компанії, як Honda, Toyota, Volkswagen і General Motors, не порушують закон, зберігаючи повідомлення і записи дзвінків з підключених мобільних телефонів. Це рішення стало відповіддю на п’ять колективних позовів, які були відхилені на початку цього року. Апеляційний суд також відхилив клопотання про відновлення цих справ для продовження розслідування.

Передісторія справи

Справа була порушена проти кількох автовиробників, включаючи Honda, Toyota, Volkswagen, General Motors і Ford, позивачами, які стверджували, що компанії порушили закони штату Вашингтон про конфіденційність, використовуючи бортові інформаційно-розважальні системи автомобілів для запису і перехоплення приватних текстових повідомлень і журналів дзвінків мобільних телефонів клієнтів. Позивачі стверджували, що інформаційно-розважальні системи зберігали кожне перехоплене, записане і завантажене текстове повідомлення в постійній пам’яті комп’ютера таким чином, що власник транспортного засобу не міг отримати до нього доступ або видалити його, навіть якщо текстове повідомлення було видалене зі смартфона. Те ж саме стосується журналів дзвінків, які, як стверджувалося в колективному позові, також перехоплювалися і записувалися.

Скарга

Згідно зі скаргою проти Honda, інформаційно-розважальні системи в автомобілях, вироблених компанією, починаючи з 2014 року, “зберігають копію кожного перехопленого, записаного і завантаженого текстового повідомлення в довготривалій пам’яті комп’ютера так, що власник не може отримати до нього доступ або видалити його”.

“Honda зберігає копію текстових повідомлень у бортовій пам’яті автомобіля, навіть якщо текстові повідомлення видаляються зі смартфона, навіть якщо смартфон відключений”, – стверджують позивачі. Той самий аргумент вони наводять і щодо журналів дзвінків.

Позивач вказує на компанію Berra з Меріленду, яка виробляє відповідне обладнання для Honda. Вони звинувачують компанію в тому, що вона “може витягувати збережені текстові повідомлення з інформаційно-розважальної системи”. Згідно з позовом, програмне забезпечення Berra не було загальнодоступним і призначалося для використання правоохоронними органами.

“Копії текстових повідомлень і журналів дзвінків, що зберігаються в автомобілях Honda, можуть бути отримані несанкціонованими користувачами пристроїв Berra без необхідності введення будь-яких паролів, відбитків пальців, зображень обличчя або інших заходів безпеки. Таким чином, вони обходять заходи, що вживаються позивачами та членами групи для захисту своїх телефонів”, – стверджується в позові.

Tesla Autopilot function

Рішення суду

Апеляційний суддя в Сіетлі постановив, що перехоплення і запис активності мобільних телефонів не відповідає стандарту Закону про конфіденційність штату Вашингтон, згідно з яким позивач повинен довести, що “його бізнесу, його особі або його репутації” загрожувала небезпека. Суддя заявив, що претензії не були достатньо серйозними, щоб вважатися порушенням Закону штату Вашингтон про конфіденційність (WPA). Це рішення означає, що автомобільні бренди можуть продовжувати збирати та записувати текстові повідомлення та журнали дзвінків користувачів, не порушуючи законів про конфіденційність.

Іншими словами, автомобілі можуть автоматично і без дозволу миттєво перехоплювати, записувати, завантажувати, зберігати і передавати текстові повідомлення та журнали дзвінків. Це пояснюється тим, що, згідно з останнім судовим рішенням, вторгнення в приватне життя є потенційним, але не завдає шкоди користувачеві. Шкода не обов’язково має бути фактичною. Невідомо, чи планують позивачі в колективному позові подавати подальші апеляції.

Наслідки

Рішення суду має значні наслідки для приватності та захисту даних. Це означає, що автомобільні бренди можуть збирати та записувати конфіденційну особисту інформацію без відома чи згоди користувача. Ці дані можуть бути доступними для правоохоронних органів, а також потенційно вразливими до хакерських та кібератак. Постанова також підкреслює необхідність посилення законів і нормативно-правових актів про конфіденційність для захисту персональних даних користувачів в епоху підключених автомобілів та Інтернету речей (IoT).

Apple’s new CarPlay interface in-car infotainment

Багато людей не жартують зі своїми персональними даними та зроблять все, щоб захистити їх. Тепер існує ймовірність того, що журнали дзвінків та повідомлення користувачів можуть бути використані поліцією та автомобільними брендами. Це може мати наслідки, можливо, навіть більші, ніж ті, на які розраховували автовиробники. Деякі люди можуть не підключати свої мобільні телефони до автомобілів, попри те, наскільки це зручно. Якщо підключення телефону до автомобіля буде обов’язковим, дехто може просто придбати боковий телефон для автомобіля. Без сумніву, ця постанова змусить людей двічі подумати, перш ніж підключати мобільні телефони до автомобіля.

Крім того, автомобільні бренди матимуть більше роботи. Адже їм доведеться витратити певні кошти на рекламу, яка переконуватиме користувачів у безпеці їхніх даних. Подібні випадки, ймовірно, з’являться і в інших регіонах, таких як Європейський Союз та Азія. Однак рішення суду в США вже задало темп, який інші регіони можуть наслідувати, а можуть і не наслідувати.

Висновок

Нещодавнє рішення суду в США дозволяє автомобільним інформаційно-розважальним системам зберігати та передавати тексти й журнали дзвінків користувачів. Це рішення має величезні наслідки для приватності та захисту даних. Це означає, що автомобільні бренди можуть легально збирати та записувати конфіденційні персональні дані. Бренду навіть не потрібна згода користувачів, і це може бути зроблено без їхнього відома. Це рішення підкреслює необхідність посилення законів і правил про конфіденційність. Вони допоможуть захистити особисту інформацію користувачів в епоху підключених автомобілів та Інтернету речей (IoT).

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Суд США постановил, что автомобили могут легально хранить и передавать данные пользователей

Недавнее решение суда в США определило, что информационно-развлекательные системы в автомобилях могут легально хранить и передавать текстовые сообщения и журналы звонков с телефонов пользователей, даже если они были удалены с устройства. Это решение имеет огромные последствия для приватности и защиты данных. Это означает, что автомобильные бренды могут собирать и записывать конфиденциальные персональные данные без ведома или согласия пользователя. На прошлой неделе Апелляционный суд Вашингтона постановил, что такие компании, как Honda, Toyota, Volkswagen и General Motors, не нарушают закон, сохраняя сообщения и записи звонков с подключенных мобильных телефонов. Это решение стало ответом на пять коллективных исков, которые были отклонены в начале этого года. Апелляционный суд также отклонил ходатайство о возобновлении этих дел для продолжения расследования.

Предыстория дела

Дело было возбуждено против нескольких автопроизводителей, включая Honda, Toyota, Volkswagen, General Motors и Ford, истцами, которые утверждали, что компании нарушили законы штата Вашингтон о конфиденциальности, используя бортовые информационно-развлекательные системы автомобилей для записи и перехвата частных текстовых сообщений и журналов звонков мобильных телефонов клиентов. Истцы утверждали, что информационно-развлекательные системы хранили каждое перехваченное, записанное и загруженное текстовое сообщение в постоянной памяти компьютера таким образом, что владелец транспортного средства не мог получить к нему доступ или удалить его, даже если текстовое сообщение было удалено со смартфона. То же самое касается журналов звонков, которые, как утверждалось в коллективном иске, также перехватывались и записывались.

Жалоба

Согласно жалобе против Honda, информационно-развлекательные системы в автомобилях, произведенных компанией, начиная с 2014 года, “сохраняют копию каждого перехваченного, записанного и загруженного текстового сообщения в долговременной памяти компьютера так, что владелец не может получить к нему доступ или удалить его”.

“Honda сохраняет копию текстовых сообщений в бортовой памяти автомобиля, даже если текстовые сообщения удаляются со смартфона, даже если смартфон отключен”, – утверждают истцы. Тот же аргумент они приводят и в отношении журналов звонков.

Истец указывает на компанию Berra из Мэриленда, которая производит соответствующее оборудование для Honda. Они обвиняют компанию в том, что она “может извлекать сохраненные текстовые сообщения из информационно-развлекательной системы”. Согласно иску, программное обеспечение Berra не было общедоступным и предназначалось для использования правоохранительными органами.

“Копии текстовых сообщений и журналов звонков, хранящихся в автомобилях Honda, могут быть получены несанкционированными пользователями устройств Berra без необходимости ввода каких-либо паролей, отпечатков пальцев, изображений лица или других мер безопасности. Таким образом, они обходят меры, принимаемые истцами и членами группы для защиты своих телефонов”, — утверждается в иске.

Tesla Autopilot function

Решение суда

Апелляционный судья в Сиэтле постановил, что перехват и запись активности мобильных телефонов не соответствует стандарту Закона о конфиденциальности штата Вашингтон, согласно которому истец должен доказать, что “его бизнесу, его личности или его репутации” угрожала опасность. Судья заявил, что претензии не были достаточно серьезными, чтобы считаться нарушением Закона штата Вашингтон о конфиденциальности (WPA). Это решение означает, что автомобильные бренды могут продолжать собирать и записывать текстовые сообщения и журналы звонков пользователей, не нарушая законов о конфиденциальности.

Другими словами, автомобили могут автоматически и без разрешения мгновенно перехватывать, записывать, загружать, хранить и передавать текстовые сообщения и журналы звонков. Это объясняется тем, что, согласно последнему судебному решению, вторжение в частную жизнь является потенциальным, но не наносит вреда пользователю. Вред не обязательно должен быть фактическим. Неизвестно, планируют ли истцы в коллективном иске подавать дальнейшие апелляции.

Последствия

Решение суда имеет значительные последствия для приватности и защиты данных. Это означает, что автомобильные бренды могут собирать и записывать конфиденциальную личную информацию без ведома или согласия пользователя. Эти данные могут быть доступными для правоохранительных органов, а также потенциально уязвимыми к хакерским и кибератакам. Постановление также подчеркивает необходимость усиления законов и нормативно-правовых актов о конфиденциальности для защиты персональных данных пользователей в эпоху подключенных автомобилей и Интернета вещей (IoT).

Apple’s new CarPlay interface in-car infotainment

Многие люди не шутят со своими персональными данными и сделают все, чтобы защитить их. Теперь существует вероятность того, что журналы звонков и сообщения пользователей могут быть использованы полицией и автомобильными брендами. Это может иметь последствия, возможно, даже большие, чем те, на которые рассчитывали автопроизводители. Некоторые люди могут не подключать свои мобильные телефоны к автомобилям, несмотря на то, насколько это удобно. Если подключение телефона к автомобилю будет обязательным, некоторые могут просто приобрести боковой телефон для автомобиля. Без сомнения, это постановление заставит людей дважды подумать, прежде чем подключать мобильные телефоны к автомобилю.

Кроме того, автомобильные бренды будут иметь больше работы. Ведь им придется потратить определенные средства на рекламу, которая будет убеждать пользователей в безопасности их данных. Подобные случаи, вероятно, появятся и в других регионах, таких как Европейский Союз и Азия. Однако решение суда в США уже задало темп, который другие регионы могут последовать, а могут и не последовать.

Вывод

Недавнее решение суда в США позволяет автомобильным информационно-развлекательным системам хранить и передавать тексты и журналы звонков пользователей. Это решение имеет огромные последствия для приватности и защиты данных. Это означает, что автомобильные бренды могут легально собирать и записывать конфиденциальные персональные данные. Бренду даже не требуется согласие пользователей, и это может быть сделано без их ведома. Это решение подчеркивает необходимость ужесточения законов и правил о конфиденциальности. Они помогут защитить личную информацию пользователей в эпоху подключенных автомобилей и Интернета вещей (IoT).

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua