Google представив Generative AI для рекламодавців: Зміна правил гри в цифровому маркетингу

Google впроваджує нові інструменти штучного інтелекту, щоб спростити створення реклами для бізнесу. Ця нова технологія стане в пригоді як рекламним агентствам, так і компаніям, які не мають власних креативних команд. Ці інструменти охоплюють різні елементи створення оголошень, включаючи заголовки, описи та зображення. Рекламодавці можуть використовувати текстові підказки, щоб вносити корективи, поки не досягнуть бажаного результату

Google гарантує, що не буде створювати ідентичні зображення, щоб уникнути ситуацій, коли конкурентні компанії в кінцевому підсумку отримують однакові візуальні ефекти. Цей покроковий конструктор оголошень є частиною продукту Google Performance Max для рекламних кампаній, призначеного для таких платформ, як пошук і покупки. Він також включає вдосконалене рішення для редагування зображень, подібне до функцій Magic Editor, які можна знайти на смартфоні Pixel 8

Генеративні оголошення Google зі штучним інтелектом значно спростять рекламу

Google Generative AI

Цей підхід пропонує гнучкість для бізнесу в адаптації та налаштуванні візуальних зображень для різних сценаріїв. Користувачі можуть оновлювати наявні візуальні оголошення, зберігаючи основні елементи. Наприклад, користувач може повторно використовувати модель із зображенням засобу для догляду за шкірою, але замінити фон на різдвяну ялинку для реклами на святкову тематику. Інструменти штучного інтелекту також дозволяють створювати різні варіанти реклами для різних ситуацій. Ритейлери, які використовують Merchant Center Next, інструмент, що контролює зовнішній вигляд продуктів у Google, матимуть доступ до цих інструментів АІ. Для забезпечення прозорості весь рекламний контент, створений за допомогою штучного інтелекту, матиме SynthID – водяний знак метаданих, який ідентифікує контент, створений за допомогою технології штучного інтелекту. Ініціатива Google має на меті спростити процес створення реклами, зробивши його доступним для ширшого кола компаній, незалежно від їхніх творчих можливостей.

Висновок Google Generative AI

Впровадження цих інструментів штучного інтелекту підкреслює прагнення Google до демократизації процесу створення реклами. Таким чином, Google прагне надати бізнесу потужні, але зручні рішення. Поєднуючи генеративний ШІ для тексту та зображень, рекламодавці можуть ефективно вносити зміни до свого рекламного контенту, поки не досягнуть переконливих результатів. Включення вдосконаленого рішення для редагування зображень розширює творчі можливості, дозволяючи компаніям оновлювати свої візуальні ефекти, зберігаючи при цьому послідовне послання бренду. Для ритейлерів, особливо тих, хто використовує Merchant Center Next, інтеграція цих інструментів штучного інтелекту пропонує безперешкодний досвід управління та покращення презентацій своїх продуктів на всіх платформах Google. У рамках цієї роботи Google гарантує, що створений штучним інтелектом контент буде позначений SynthID, що сприяє прозорості та підзвітності в рекламному ландшафті.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Google представил Generative AI для рекламодателей: Изменение правил игры в цифровом маркетинге

Google внедряет новые инструменты искусственного интеллекта, чтобы упростить создание рекламы для бизнеса. Эта новая технология пригодится как рекламным агентствам, так и компаниям, которые не имеют собственных креативных команд. Эти инструменты охватывают различные элементы создания объявлений, включая заголовки, описания и изображения. Рекламодатели могут использовать текстовые подсказки, чтобы вносить коррективы, пока не достигнут желаемого результата

Google гарантирует, что не будет создавать идентичные изображения, чтобы избежать ситуаций, когда конкурентные компании в конечном итоге получают одинаковые визуальные эффекты. Этот пошаговый конструктор объявлений является частью продукта Google Performance Max для рекламных кампаний, предназначенного для таких платформ, как поиск и покупки. Он также включает усовершенствованное решение для редактирования изображений, подобное функциям Magic Editor, которые можно найти на смартфоне Pixel 8

Генеративные объявления Google с искусственным интеллектом значительно упростят рекламу

Google Generative AI

Этот подход предлагает гибкость для бизнеса в адаптации и настройке визуальных изображений для различных сценариев. Пользователи могут обновлять существующие визуальные объявления, сохраняя основные элементы. Например, пользователь может повторно использовать модель с изображением средства для ухода за кожей, но заменить фон на рождественскую елку для рекламы на праздничную тематику. Инструменты искусственного интеллекта также позволяют создавать различные варианты рекламы для различных ситуаций. Ритейлеры, которые используют Merchant Center Next, инструмент, контролирующий внешний вид продуктов в Google, будут иметь доступ к этим инструментам ИИ. Для обеспечения прозрачности весь рекламный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, будет иметь SynthID – водяной знак метаданных, который идентифицирует контент, созданный с помощью технологии искусственного интеллекта. Инициатива Google имеет целью упростить процесс создания рекламы, сделав его доступным для более широкого круга компаний, независимо от их творческих возможностей.

Вывод

Google Generative AIВнедрение этих инструментов искусственного интеллекта подчеркивает стремление Google к демократизации процесса создания рекламы. Таким образом, Google стремится предоставить бизнесу мощные, но удобные решения. Сочетая генеративный ИИ для текста и изображений, рекламодатели могут эффективно вносить изменения в свой рекламный контент, пока не достигнут убедительных результатов. Включение усовершенствованного решения для редактирования изображений расширяет творческие возможности, позволяя компаниям обновлять свои визуальные эффекты, сохраняя при этом последовательное послание бренда. Для ритейлеров, особенно тех, кто использует Merchant Center Next, интеграция этих инструментов искусственного интеллекта предлагает беспрепятственный опыт управления и улучшения презентаций своих продуктов на всех платформах Google. В рамках этой работы Google гарантирует, что созданный искусственным интеллектом контент будет обозначен SynthID, что способствует прозрачности и подотчетности в рекламном ландшафте.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua