Apple планує оскаржити включення App Store до антимонопольного списку ЄС

Apple має намір оскаржити рішення Європейського Союзу про включення всього App Store до нового цифрового антимонопольного списку. Компанія оскаржуватиме рішення регулятора ЄС внести весь App Store до нового цифрового антимонопольного списку блоку. За словами людей, знайомих з цим питанням, вона також стверджуватиме, що її сервіс iMessage не повинен бути об’єктом пильної уваги з боку регуляторів. У цій статті йтиметься про плани Apple оскаржити включення App Store до антимонопольного списку ЄС.

App Store Price

Історія питання

Закон про цифрові ринки (DMA) набув чинності для більшості компаній у травні 2023 року. Це жорстке законодавство, яке спрямоване проти ринкового впливу провідних технологічних компаній і має на меті полегшити людям перехід між конкуруючими сервісами. Нещодавно Європейська комісія визначила 22 сервіси найбільших технологічних компаній як “воротарів” онлайн-сервісів. Це вимагає від них взаємодії їхніх додатків для обміну повідомленнями з конкурентами. Вони також дозволять користувачам вирішувати, які програми попередньо встановлювати на свої пристрої.

Пошук Google від Alphabet, Safari від Apple, маркетплейс Amazon.com, TikTok від Bytedance та Facebook від Meta Platforms є одними з сервісів, які підпадають під дію DMA. Разом із Законом про цифрові послуги, який встановлює правила таргетингу користувачів, обробки даних та обміну даними з регуляторами, ці два нормативно-правові акти, як очікується, призведуть до значних змін на платформах, що підпадають під їхню юрисдикцію.

Апеляція Apple

Apple має намір оскаржити новий наступ Європейського Союзу на домінування великих технологій у першій з очікуваних апеляцій проти Закону про цифрові ринки. Компанія оскаржуватиме рішення регулятора ЄС внести весь App Store до нового антимонопольного списку блоку. Вона також стверджуватиме, що її сервіс iMessage не повинен бути об’єктом пильної уваги з боку регуляторів.

Апеляція Apple все ще перебуває в чорновому варіанті і може змінитися до 16 листопада, коли закінчується термін подачі скарг до Генерального суду ЄС. Навіть якщо апеляція буде задоволена, Apple все одно буде зобов’язана дотримуватися правил.

App Store

Компанія оскаржуватиме рішення регулятора ЄС внести весь App Store до нового цифрового антимонопольного списку блоку. Вона також стверджуватиме, що її сервіс iMessage не повинен бути об’єктом пильної уваги з боку регуляторів. Голландське управління з питань споживачів і ринків постановило, що комісія Apple за підписку на певні додатки є зловживанням ринковою владою компанії. Результат апеляції Apple, безсумнівно, вплине на майбутнє маркетплейсів додатків і на відносини між технологічними гігантами та регуляторними органами.

Наслідки включення App Store до антимонопольного списку ЄС

Наслідки включення App Store до антимонопольного списку ЄС величезні. Ось деякі з можливих наслідків:

 1. Вища конкуренція: Закон ЄС про цифрові ринки спрямований на підвищення конкуренції. Він сподівається полегшити людям перехід між конкуруючими сервісами. Якщо App Store буде включено до антимонопольного списку, це може призвести до посилення конкуренції на ринку додатків. Це принесе величезну користь користувачам системи.
 2. Зміни до правил App Store: Apple заявила, що планує внести зміни до App Store у зв’язку з новими правилами блоку. Якщо занепокоєння ЄС буде враховано, це може призвести до змін у правилах App Store. Нові правила підуть на користь розробникам додатків і користувачам магазину.
 3. Юридичні питання: План включення App Store до антимонопольного списку ЄС вже викликає деякі юридичні проблеми. Apple планує звернутися до суду, щоб зупинити цей процес. Якщо Apple це вдасться, це матиме наслідки для того, як ЄС регулюватиме ринок додатків у майбутньому.
 4. Вплив на доходи Apple: App Store є величезним джерелом доходу для Apple. Якщо занепокоєння ЄС призведе до змін у правилах App Store, це може вплинути на доходи Apple.
 5. Вплив на розробників додатків: Розробники додатків висловили занепокоєння щодо правил App Store. Зокрема, йдеться про комісію, яку Apple бере з продажу додатків. Якщо занепокоєння ЄС призведе до змін у правилах App Store, це може піти на користь розробникам додатків.
 6. Вплив на користувачів: App Store – це єдиний спосіб завантажувати додатки на пристрої Apple. Якщо занепокоєння ЄС призведе до змін у правилах App Store, це може піти на користь користувачам. Це збільшить конкуренцію і, швидше за все, знизить ціни.

Apple App Store

Висновок

Apple має намір оскаржити рішення Європейського Союзу про включення App Store до нового цифрового антимонопольного списку. Вона оскаржуватиме рішення ЄС внести весь App Store до нового цифрового антимонопольного списку блоку. Вона також стверджуватиме, що її сервіс iMessage не повинен бути об’єктом пильної уваги з боку регуляторів. Закон про цифрові ринки є жорстким законодавчим актом, спрямованим проти ринкового впливу провідних технологічних компаній. Він має на меті полегшити людям перехід між конкуруючими сервісами.

Нещодавно Європейська комісія визначила 22 сервіси найбільших технологічних компаній як “воротарів” онлайн-сервісів. Тепер від них вимагається, щоб їхні додатки для обміну повідомленнями взаємодіяли з додатками конкурентів. Вони також дозволять користувачам вільно вирішувати, які програми попередньо встановлювати на свої пристрої. Серед таких сервісів – Google Search від Alphabet, Safari від Apple, маркетплейс Amazon.com. TikTok від Bytedance та Facebook від Meta Platforms також підпадають під дію закону. Очікується, що новий закон призведе до великих змін на платформах, які підпадають під його дію. Це одна з причин, чому бренди зі списку виступають проти нього.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Apple планирует обжаловать включение App Store в антимонопольный список ЕС

Apple намерена обжаловать решение Европейского Союза о включении всего App Store в новый цифровой антимонопольный список. Компания будет оспаривать решение регулятора ЕС внести весь App Store в новый цифровой антимонопольный список блока. По словам людей, знакомых с этим вопросом, она также будет утверждать, что ее сервис iMessage не должен быть объектом пристального внимания со стороны регуляторов. В этой статье речь пойдет о планах Apple обжаловать включение App Store в антимонопольный список ЕС.

App Store Price

История вопроса

Закон о цифровых рынках (DMA) вступил в силу для большинства компаний в мае 2023 года. Это жесткое законодательство, которое направлено против рыночного влияния ведущих технологических компаний и имеет целью облегчить людям переход между конкурирующими сервисами. Недавно Европейская комиссия определила 22 сервиса крупнейших технологических компаний как “вратарей” онлайн-сервисов. Это требует от них взаимодействия их приложений для обмена сообщениями с конкурентами. Они также позволят пользователям решать, какие приложения предварительно устанавливать на свои устройства.

Поиск Google от Alphabet, Safari от Apple, маркетплейс Amazon.com, TikTok от Bytedance и Facebook от Meta Platforms являются одними из сервисов, которые подпадают под действие DMA. Вместе с Законом о цифровых услугах, который устанавливает правила таргетинга пользователей, обработки данных и обмена данными с регуляторами, эти два нормативно-правовых акта, как ожидается, приведут к значительным изменениям на платформах, подпадающих под их юрисдикцию.

Апелляция Apple

Apple намерена оспорить новое наступление Европейского Союза на доминирование крупных технологий в первой из ожидаемых апелляций против Закона о цифровых рынках. Компания будет оспаривать решение регулятора ЕС внести весь App Store в новый антимонопольный список блока. Она также будет утверждать, что ее сервис iMessage не должен быть объектом пристального внимания со стороны регуляторов.

Апелляция Apple все еще находится в черновом варианте и может измениться до 16 ноября, когда истекает срок подачи жалоб в Генеральный суд ЕС. Даже если апелляция будет удовлетворена, Apple все равно будет обязана соблюдать правила.

App Store

Компания будет оспаривать решение регулятора ЕС внести весь App Store в новый цифровой антимонопольный список блока. Она также будет утверждать, что ее сервис iMessage не должен быть объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Голландское управление по вопросам потребителей и рынков постановило, что комиссия Apple за подписку на определенные приложения является злоупотреблением рыночной властью компании. Результат апелляции Apple, несомненно, повлияет на будущее маркетплейсов приложений и на отношения между технологическими гигантами и регуляторными органами.

Последствия включения App Store в антимонопольный список ЕС

Последствия включения App Store в антимонопольный список ЕС огромны. Вот некоторые из возможных последствий:

 1. Более высокая конкуренция: Закон ЕС о цифровых рынках направлен на повышение конкуренции. Он надеется облегчить людям переход между конкурирующими сервисами. Если App Store будет включен в антимонопольный список, это может привести к усилению конкуренции на рынке приложений. Это принесет огромную пользу пользователям системы.
 2. Изменения в правила App Store: Apple заявила, что планирует внести изменения в App Store в связи с новыми правилами блока. Если беспокойство ЕС будет учтено, это может привести к изменениям в правилах App Store. Новые правила пойдут на пользу разработчикам приложений и пользователям магазина.
 3. Юридические вопросы: План включения App Store в антимонопольный список ЕС уже вызывает некоторые юридические проблемы. Apple планирует обратиться в суд, чтобы остановить этот процесс. Если Apple это удастся, это будет иметь последствия для того, как ЕС будет регулировать рынок приложений в будущем.
 4. Влияние на доходы Apple: App Store является огромным источником дохода для Apple. Если беспокойство ЕС приведет к изменениям в правилах App Store, это может повлиять на доходы Apple.
 5. Влияние на разработчиков приложений: Разработчики приложений выразили обеспокоенность относительно правил App Store. В частности, речь идет о комиссии, которую Apple берет с продажи приложений. Если беспокойство ЕС приведет к изменениям в правилах App Store, это может пойти на пользу разработчикам приложений.
 6. Влияние на пользователей: App Store – это единственный способ загружать приложения на устройства Apple. Если беспокойство ЕС приведет к изменениям в правилах App Store, это может пойти на пользу пользователям. Это увеличит конкуренцию и, скорее всего, снизит цены.

Apple App Store

Заключение

Apple намерена обжаловать решение Европейского Союза о включении App Store в новый цифровой антимонопольный список. Она будет оспаривать решение ЕС внести весь App Store в новый цифровой антимонопольный список блока. Она также будет утверждать, что ее сервис iMessage не должен быть объектом пристального внимания со стороны регуляторов. Закон о цифровых рынках является жестким законодательным актом, направленным против рыночного влияния ведущих технологических компаний. Он имеет целью облегчить людям переход между конкурирующими сервисами.

Недавно Европейская комиссия определила 22 сервиса крупнейших технологических компаний как “вратарей” онлайн-сервисов. Теперь от них требуется, чтобы их приложения для обмена сообщениями взаимодействовали с приложениями конкурентов. Они также позволят пользователям свободно решать, какие программы предварительно устанавливать на свои устройства. Среди таких сервисов – Google Search от Alphabet, Safari от Apple, маркетплейс Amazon.com. TikTok от Bytedance и Facebook от Meta Platforms также подпадают под действие закона. Ожидается, что новый закон приведет к большим изменениям на платформах, которые подпадают под его действие. Это одна из причин, почему бренды из списка выступают против него.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua