Microsoft покращує роботу пошуку в Windows 11

Корпорація Майкрософт нещодавно покращила можливості пошуку в Windows 11. Ці зміни покликані допомогти користувачам швидше знаходити документи, пов’язані з роботою. Компанія випустила прес-реліз, в якому йдеться про вдосконалення пошукової системи Microsoft Search. Користувачі відчують ці покращення під час використання таких продуктів, як “Пошук на робочому місці”, системи Windows, адресний рядок Edge та Graph Connectors.

Windows 11

У цьому оновленні корпорація Майкрософт внесла багато практичних поліпшень у пошукову систему Microsoft Search. Це включає пошук робочих файлів, тек і вмісту документів у системах Windows.

Користувачам Microsoft Windows 11 потрібно лише відкрити рядок пошуку і ввести назву документа. З’явиться список фільтрів. Користувачі можуть натиснути “Робота”, і весь вміст документів, пов’язаних з роботою, буде автоматично відфільтровано.

Корпорація Майкрософт також надає підказку для пошуку. Введіть “Робота” в поле пошуку або виберіть піктограма портфеля, щоб знайти документи, пов’язані з роботою.

Якщо ви хочете знайти більше пов’язаного вмісту, ви можете вибрати пов’язані категорії у спливаючих вікнах, щоб збільшити шанс знайти потрібний файл.

Пошук Windows на панелі завдань

У Windows 11 з’явилося вікно пошуку на панелі завдань, яке дозволяє користувачам легко знаходити все, що вони шукають. Ця функція особливо корисна для робочих документів, оскільки користувачі можуть швидко шукати файли, збережені в Windows, OneDrive, SharePoint та Інтернеті.

Windows 11

Щоб отримати доступ до цієї функції, користувачі можуть просто натиснути на поле пошуку на панелі завдань і ввести пошуковий запит. Результати пошуку з’являться у випадаючому меню, і користувачі можуть натиснути на потрібний файл, щоб відкрити його.

Налаштування пошуку на панелі завдань

Корпорація Майкрософт також додала можливість користувачам налаштовувати пошук на панелі завдань. Користувачі можуть отримати доступ до цих налаштувань, клацнувши правою кнопкою миші на панелі завдань і вибравши “Налаштування панелі завдань”, або здійснивши пошук у програмі “Налаштування” в розділі “Персоналізація” > “Панель завдань”.

Користувачі можуть показувати або приховувати поле пошуку на панелі завдань, а також вибирати, шукати в Інтернеті або тільки на своєму пристрої при використанні поля пошуку.

Портал адміністратора пошуку та аналітики

Корпорація Майкрософт також випустила нову домашню сторінку для порталу адміністратора Search & Intelligence, який є центральним місцем для вивчення та адміністрування можливостей Microsoft Search в організації. Нова домашня сторінка надає єдину точку входу для доступу до низки функцій і можливостей Microsoft Search, таких як графічні з’єднувачі, відгуки користувачів, навчальний вміст Microsoft Search тощо.

Windows 11

Нова домашня сторінка також допомагає користувачам відкрити для себе нові способи покращення пошукового досвіду та відстежувати стан функцій. Ця функція особливо корисна для ІТ-адміністраторів, яким потрібно керувати пошуковими можливостями своєї організації.

Диктор і субтитри в реальному часі

Корпорація Майкрософт також удосконалила функції диктора та субтитрів, які можуть бути корисними для глухих і та користувачів, що слабо чують. Narrator – це вбудована в Windows програма для читання з екрана, яка може читати текст і описувати події на екрані. Корпорація Майкрософт покращила зручність використання Narrator у деяких програмах Windows, таких як Outlook та Excel, додала природні голоси різними мовами та виправила багато помилок у Narrator.

З іншого боку, Live Captions забезпечує автоматичну транскрипцію аудіо, що може допомогти користувачам краще розуміти аудіоконтент. Останнє оновлення включає підтримку декількох мов і зміни в деяких пунктах меню.

Висновок

На завершення, корпорація Майкрософт зробила кілька поліпшень у пошуку в Windows 11, щоб допомогти користувачам швидше знаходити документи, пов’язані з роботою. Ці покращення включають поле пошуку на панелі завдань, настроювані параметри пошуку, портал адміністратора Search & Intelligence, а також покращення функцій диктора та живих підписів. Ці функції можуть принести користь користувачам, полегшивши пошук робочих документів і доступ до них, а також підвищивши доступність для глухих та користувачів, що слабо чують.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Microsoft улучшает работу поиска в Windows 11

Корпорация Майкрософт недавно улучшила возможности поиска в Windows 11. Эти изменения призваны помочь пользователям быстрее находить документы, связанные с работой. Компания выпустила пресс-релиз, в котором говорится об усовершенствовании поисковой системы Microsoft Search. Пользователи почувствуют эти улучшения при использовании таких продуктов, как “Поиск на рабочем месте”, системы Windows, адресная строка Edge и Graph Connectors.

Windows 11

В этом обновлении корпорация Майкрософт внесла много практических улучшений в поисковую систему Microsoft Search. Это включает поиск рабочих файлов, тек и содержимого документов в системах Windows.

Пользователям Microsoft Windows 11 нужно лишь открыть строку поиска и ввести название документа. Появится список фильтров. Пользователи могут нажать “Работа”, и все содержимое документов, связанных с работой, будет автоматически отфильтровано.

Microsoft также предоставляет подсказку для поиска. Введите “Работа” в поле поиска или выберите значок портфеля, чтобы найти документы, связанные с работой.

Если вы хотите найти больше связанного контента, вы можете выбрать связанные категории во всплывающих окнах, чтобы увеличить шанс найти нужный файл.

Поиск Windows на панели задач

В Windows 11 появилось окно поиска на панели задач, которое позволяет пользователям легко находить все, что они ищут. Эта функция особенно полезна для рабочих документов, поскольку пользователи могут быстро искать файлы, сохраненные в Windows, OneDrive, SharePoint и Интернете.

Windows 11

Чтобы получить доступ к этой функции, пользователи могут просто нажать на поле поиска на панели задач и ввести поисковый запрос. Результаты поиска появятся в выпадающем меню, и пользователи могут нажать на нужный файл, чтобы открыть его.

Настройка поиска на панели задач

Microsoft также добавила возможность пользователям настраивать поиск на панели задач. Пользователи могут получить доступ к этим настройкам, щелкнув правой кнопкой мыши на панели задач и выбрав “Настройки панели задач”, или осуществив поиск в программе “Настройки” в разделе “Персонализация” > “Панель задач”.

Пользователи могут показывать или скрывать поле поиска на панели задач, а также выбирать, искать в Интернете или только на своем устройстве при использовании поля поиска.

Портал администратора поиска и аналитики администратора

Корпорация Майкрософт также выпустила новую домашнюю страницу для портала администратора Search & Intelligence, который является центральным местом для изучения и администрирования возможностей Microsoft Search в организации. Новая домашняя страница предоставляет единую точку входа для доступа к ряду функций и возможностей Microsoft Search, таких как графические соединители, отзывы пользователей, учебный контент Microsoft Search и тому подобное.

Windows 11

Новая домашняя страница также помогает пользователям открыть для себя новые способы улучшения поискового опыта и отслеживать состояние функций. Эта функция особенно полезна для ИТ-администраторов, которым нужно управлять поисковыми возможностями своей организации.

Диктор и субтитры в реальном времени

Корпорация Майкрософт также усовершенствовала функции диктора и субтитров, которые могут быть полезными для глухих и слабослышащих пользователей. Narrator – это встроенная в Windows программа для чтения с экрана, которая может читать текст и описывать события на экране. Microsoft улучшила удобство использования Narrator в некоторых программах Windows, таких как Outlook и Excel, добавила естественные голоса на разных языках и исправила многие ошибки в Narrator.

С другой стороны, Live Captions обеспечивает автоматическую транскрипцию аудио, что может помочь пользователям лучше понимать аудиоконтент. Последнее обновление включает поддержку нескольких языков и изменения в некоторых пунктах меню.

Заключение

В завершение, корпорация Майкрософт сделала несколько улучшений в поиске в Windows 11, чтобы помочь пользователям быстрее находить документы, связанные с работой. Эти улучшения включают поле поиска на панели задач, настраиваемые параметры поиска, портал администратора Search & Intelligence, а также улучшенные функции диктора и живых подписей. Эти функции могут принести пользу пользователям, облегчив поиск рабочих документов и доступ к ним, а также повысив доступность для глухих и слабослышащих пользователей.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua