Samsung One UI 6 представляє функцію автоматичного блокування

Samsung продовжує бути найшвидшим OEM-виробником Android, який випускає оновлення (окрім самої Google). Компанія випустила стабільну збірку One UI 6 на базі Android 14 для серії Samsung Galaxy S23. З випуском цієї збірки реалізовано багато нових функцій. Серед нових функцій One UI 6 є нова функція, яка додає додатковий рівень безпеки для користувачів. Функція автоматичного блокування – це опціональна функція, яка захищає ваш пристрій Galaxy від різноманітних ризиків безпеки.

Функція автоматичного блокування Samsung з’являється в One UI 6

Увімкнувши функцію автоматичного блокування, ви можете захистити свій пристрій від стороннього завантаження. Він спрямований на блокування встановлення з несанкціонованого джерела. Функція автоматичного блокування також блокує програми з несанкціонованих магазинів. Ці функції зроблять вашу роботу безпечнішою, захищаючи вас від випадкового встановлення трекерів або шкідливих програм під час навігації в додатку.

Про неопубліковане завантаження програм (Sideloading) в Android:

Запуск додатків на пристроях Android також відносно простий. Спочатку користувач завантажує файл програми на пристрій. Потім користувач натискає на файл, щоб встановити його, і в цей момент йому буде запропоновано довіряти джерелу програми. Після того, як джерелу довіряють, процес встановлення програми продовжується.

Іноді вам може знадобитися додаткове завантаження програми. Однак існують також шкідливі програми, які намагаються обдурити користувачів. Деякі шкідливі програми є прихованими, і якщо ви не звернете на них уваги, то встановите їх, щоб потім виявити, що з вашим пристроєм щось не так. Є шкідливі програми, які постійно показують рекламу на екрані, а є й такі, що потрапляють на ваш телефон лише для того, щоб відстежувати ваші дані. Нова функція Samsung має на меті блокувати ці програми, роблячи вашу навігацію більш безпечною.

Samsung One UI

Єдине, що вам потрібно знати, це те, що функцію автоматичного блокування потрібно спеціально увімкнути. Ця функція також посилить перевірку безпеки додатків, виявляючи потенційне шкідливе програмне забезпечення та запобігаючи виконанню шкідливих команд. Вона також захистить від шкідливих установок через USB – особливо важливо, якщо ви використовуєте загальнодоступний USB-кабель для заряджання телефону. Автоблокувальник також оновлює Message Guard – службу, яка захищає від атак “нульового кліка” або прямих повідомлень із зображеннями, що містять шкідливий код.

Автоблокувальник є частиною One UI 6, і щоб увімкнути його, вам просто потрібно знайти його в Налаштуваннях.

Як увімкнути автоблокувальник в One UI 6

Після того, як ви оновили свій смартфон до One UI 6, ви хочете випробувати нову функцію автоблокування. Процес її ввімкнення простий. Відкрийте програму “Налаштування” і натисніть на рядок пошуку.

  • Введіть “Автоблокувальник”, і опція швидко з’явиться на екрані.
  • Натисніть на перемикач, щоб увімкнути автоблокування.

Захист програм обміну повідомленнями та Блокування програм, що встановлюються через USB – це два необов’язкові параметри. Ви можете легко вимкнути їх, якщо не хочете, щоб Автоблокувальник виходив за межі свого основного принципу. Однак, залежно від особливостей використання, ми рекомендуємо залишати ці функції безпеки увімкненими.

Говорячи про нову функцію, д-р Seungwon Shin, віцепрезидент і керівник групи безпеки Mobile eXperience Business, зазначає:

“У Samsung ми постійно прагнемо захистити наших користувачів від атак на безпеку. З впровадженням функції автоматичного блокування користувачі можуть продовжувати користуватися перевагами нашої відкритої екосистеми, знаючи, що їхня мобільна робота захищена. Ми завжди прагнемо надати нашим користувачам можливість самостійно обирати те, що найкраще відповідає їхнім потребам, а не приймати рішення від їхнього імені. Auto Blocker не є винятком”.

Висновок

Новий автоблокувальник демонструє зусилля Samsung, спрямовані на те, щоб зробити One UI безпечнішим для своїх користувачів. Він може захистити своїх користувачів від вторгнення на їхні смартфони зловмисників. Якщо ви не плануєте завантажувати додатки, ми наполегливо рекомендуємо вам залишити цю функцію увімкненою.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Samsung One UI 6 представляет функцию автоматической блокировки

Samsung продолжает быть самым быстрым OEM-производителем Android, который выпускает обновления (кроме самой Google). Компания выпустила стабильную сборку One UI 6 на базе Android 14 для серии Samsung Galaxy S23. С выпуском этой сборки реализовано много новых функций. Среди новых функций One UI 6 есть новая функция, которая добавляет дополнительный уровень безопасности для пользователей. Функция автоматической блокировки – это опциональная функция, которая защищает ваше устройство Galaxy от различных рисков безопасности.

Функция автоматической блокировки Samsung появляется в One UI 6

Включив функцию автоматической блокировки, вы можете защитить свое устройство от сторонней загрузки. Он направлен на блокировку установки из несанкционированного источника. Функция автоматической блокировки также блокирует приложения из несанкционированных магазинов. Эти функции сделают вашу работу более безопасной, защищая вас от случайной установки трекеров или вредоносных приложений во время навигации по приложению.

О непубликованой загрузке приложений (Sideloading) в Android:

Запуск приложений на устройствах Android также относительно прост. Сначала пользователь загружает файл приложения на устройство. Затем пользователь нажимает на файл, чтобы установить его, и в этот момент ему будет предложено доверять источнику приложения. После того, как источнику доверяют, процесс установки приложения продолжается.

Иногда вам может потребоваться дополнительная загрузка приложения. Однако существуют также вредоносные программы, которые пытаются обмануть пользователей. Некоторые вредоносные программы являются скрытыми, и если вы не обратите на них внимания, то установите их, чтобы потом обнаружить, что с вашим устройством что-то не так. Есть вредоносные программы, которые постоянно показывают рекламу на экране, а есть и такие, которые попадают на ваш телефон только для того, чтобы отслеживать ваши данные. Новая функция Samsung имеет целью блокировать эти программы, делая вашу навигацию более безопасной.

Samsung One UI

Единственное, что вам нужно знать, это то, что функция автоматической блокировки должна быть специально включена. Эта функция также усилит проверку безопасности приложений, выявляя потенциально вредоносное программное обеспечение и предотвращая выполнение вредоносных команд. Она также защитит от вредоносных установок через USB – особенно важно, если вы используете общедоступный USB-кабель для зарядки телефона. Автоблокировщик также обновляет Message Guard – службу, которая защищает от атак “нулевого клика” или прямых сообщений с изображениями, содержащими вредоносный код.

Автоблокировщик является частью One UI 6, и чтобы включить его, вам просто нужно найти его в настройках.

Как включить автоблокировщик в One UI 6

После того, как вы обновили свой смартфон до One UI 6, вы хотите попробовать новую функцию автоблокировки. Процесс ее включения прост. Откройте приложение “Настройки” и нажмите на строку поиска.

  • Введите “Автоблокировщик”, и опция быстро появится на экране.
  • Нажмите на переключатель, чтобы включить автоблокировку.

Защита приложений для обмена сообщениями и Блокировка приложений, устанавливаемых через USB – это два необязательных параметра. Вы можете легко отключить их, если не хотите, чтобы Автоблокировщик выходил за рамки своего основного принципа. Однако в зависимости от особенностей использования, мы рекомендуем оставлять эти функции безопасности включенными.

Говоря о новой функции, д-р Seungwon Shin, вице-президент и руководитель группы безопасности Mobile eXperience Business, отмечает:

“В Samsung мы постоянно стремимся защитить наших пользователей от атак на безопасность. С внедрением функции автоматической блокировки пользователи могут продолжать пользоваться преимуществами нашей открытой экосистемы, зная, что их мобильная работа защищена. Мы всегда стремимся предоставить нашим пользователям возможность самостоятельно выбирать то, что лучше всего соответствует их потребностям, а не принимать решения от их имени. Auto Blocker не является исключением”.

Вывод

Новый автоблокировщик демонстрирует усилия Samsung, направленные на то, чтобы сделать One UI более безопасным для своих пользователей. Он может защитить своих пользователей от вторжения злоумышленников на их смартфоны. Если вы не планируете загружать приложения, мы настоятельно рекомендуем вам оставить эту функцию включенной.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua