«Синій екран смерті»: Як виправити помилки

Якщо ви давно користуєтеся Windows, то, можливо, вже стикалися з проблемою «синього екрана смерті». Ці помилки не лише дратують, але й можуть призвести до втрати даних. Іноді вони навіть можуть безповоротно пошкодити програмне та апаратне забезпечення. І якщо ви отримуєте їх часто, вам може бути цікаво, як виправити помилки «Синій екран смерті».

Деякі з помилок «Синього екрана смерті» зустрічаються частіше, ніж інші. І ці поширені помилки не вимагають нічого, крім простих кроків з усунення несправностей. У цьому посібнику ви можете дізнатися все, що стосується цих поширених помилок Windows.

Що таке «Синій екран смерті»?

Помилка «Синій екран смерті» (BSoD) – це екран критичних помилок, який з’являється лише в операційних системах ReactOS або Microsoft Windows. Вони з’являються, коли відбувається фатальний збій системи. Хоча ці екрани можуть здаватися випадковими, вони дають вам важливу інформацію.

Ви можете знайти деяку важливу інформацію про те, що спричиняє появу помилки. Крім того, хоча ці збої можуть здатися дратівливими, вони існують для захисту вашої системи. Річ у тім, що помилки «Синього екрана смерті» з’являються лише тоді, коли операційна система досягає стану, коли вона не може працювати безпечно.

Іншими словами, «Синій екран смерті» повністю вимикає операційну систему, щоб запобігти подальшій втраті даних.

Як виправити найпоширеніші помилки «Синього екрана смерті»?

Існує багато причин, чому можуть виникати фатальні системні помилки. Саме тому операційна система використовує систему ідентифікації. Ця система допомагає користувачам знайти проблему, яка викликає «Синій екран смерті”, і відповідно усунути її. Розгляньмо найпоширеніші коди помилок, щоб дати вам краще уявлення:

1. Помилка System_Service_Exception

System_Service_Exception є однією з найпоширеніших помилок «синього екрана смерті», з якими стикаються користувачі Windows. Ця помилка, як правило, виникає через несправні, пошкоджені або застарілі драйвери. Вона також може з’являтися через пошкоджені системні файли та помилки графічного інтерфейсу.

Windows laptop

Просте виправлення помилки «Синій екран смерті» System_Service_Exception полягає у видаленні нещодавно встановленого програмного забезпечення. Також слід оновити всі драйвери, встановлені у вашій системі. Якщо це не допоможе, можливо, вам доведеться перезавантажити Windows, щоб позбутися проблеми.

2. Виняток системного потоку не оброблено

Ще однією поширеною помилкою «Синього екрана смерті» є помилка “Виняток системного потоку не оброблено» (System Thread Exception Not Handled). В основному вона з’являється через застарілі, несправні або несумісні драйвери. І в більшості випадків причиною виникнення помилки є не лише один драйвер. Це може бути пов’язано з кількома драйверами.

Для цієї помилки «Синій екран смерті» найкращим рішенням буде використання хорошого інструменту пошуку помилок Windows. Ці інструменти можуть визначити драйвер або драйвери, які спричиняють виникнення проблеми. І коли ви визначите драйвери, все, що вам потрібно зробити, це оновити їх.

3. Помилка «Синій екран смерті” незнімного завантажувального тома

Помилка “Синій екран смерті незнімного завантажувального тома» (Unmountable Boot Volume) не потребує пояснень. Цей код помилки з’являється, коли Windows не може правильно завантажитися з вибраного завантажувального драйвера. Враховуючи характер помилки, ви зазвичай стикаєтеся з нею, коли намагаєтеся завантажити систему.

Як ви можете здогадатися, найпростіший спосіб виправити цю помилку — виправити завантажувальний том. Ви також можете спробувати відновити інсталяційні файли Windows. А якщо це не допоможе, продіагностуйте загальний стан системи та перевірте наявність проблем, щоб виправити помилку.

Windows Boot

4. Код помилки 0xc00000e

Ця помилка «синього екрана смерті» зазвичай виникає у системах Windows 10. По суті, це пов’язано з пошкодженням системних файлів або апаратними проблемами. Вони заважають операційній системі вашої системи завантажуватися правильно.

Ще одна особливість цієї проблеми полягає в тому, що помилка може з’явитися незалежно від того, чи знаходяться ваші файли Windows на SSD або HDD. Але хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно виконувати занадто багато складних кроків, щоб виправити помилку. Вам потрібно виконати виправлення, пов’язані з програмним забезпеченням, які включають скидання налаштувань BIOS.

Крім того, ви можете скористатися інструментом автоматичного відновлення у Windows, щоб виправити цю помилку «Синій екран смерті». Якщо ви вважаєте, що помилка пов’язана з апаратним забезпеченням, спробуйте замінити CMOS-батарею на материнській платі системи.

5. Код зупинки керування пам’яттю при помилці «Синій екран смерті»

Код зупинки управління пам’яттю — це ще одна помилка «синього екрана смерті», яка не потребує пояснень. Також відома як код помилки Windows 0x0000001A, ця помилка з’являється, коли щось йде не так зі здатністю системи Windows керувати пам’яттю.

При цьому, ця проблема може виникнути з різних причин. Це може бути несправна оперативна пам’ять, програмне забезпечення, драйвери, пошкоджені системні файли та проблеми з драйверами дисків. Щоб розв’язувати проблему, потрібно оновити ОС і драйвери. Також ви можете скористатися вбудованими засобами діагностики.

Windows system

6. Помилка «Погана інформація про конфігурацію системи»

Порівняно з іншими, помилку «Погана інформація про конфігурацію системи» (Bad System Config Info Blue Screen of Death) досить легко виправити. Відома також як код помилки Windows 0x00000074, ця помилка з’являється переважно через неправильні конфігурації системи. Щоб її виправити, потрібно просто перезавантажити систему.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

“Синий экран смерти”: Как исправить ошибки

Если вы давно пользуетесь Windows, то, возможно, уже сталкивались с проблемой “синего экрана смерти”. Эти ошибки не только раздражают, но и могут привести к потере данных. Иногда они даже могут безвозвратно повредить программное и аппаратное обеспечение. И если вы получаете их часто, вам может быть интересно, как исправить ошибки “Синий экран смерти”.

Некоторые из ошибок “Синего экрана смерти” встречаются чаще, чем другие. И эти распространенные ошибки не требуют ничего, кроме простых шагов по устранению неполадок. В этом руководстве вы можете узнать все, что касается этих распространенных ошибок Windows.

Что такое “Синий экран смерти”?

Ошибка “Синий экран смерти” (BSoD) – это экран критических ошибок, который появляется только в операционных системах ReactOS или Microsoft Windows. Они появляются, когда происходит фатальный сбой системы. Хотя эти экраны могут показаться случайными, они дают вам важную информацию.

Вы можете найти некоторую важную информацию о том, что вызывает появление ошибки. Кроме того, хотя эти сбои могут показаться раздражающими, они существуют для защиты вашей системы. Дело в том, что ошибки “Синего экрана смерти” появляются только тогда, когда операционная система достигает состояния, когда она не может работать безопасно.

Другими словами, “Синий экран смерти” полностью отключает операционную систему, чтобы предотвратить дальнейшую потерю данных.

Как исправить наиболее распространенные ошибки “Синего экрана смерти”?

Существует много причин, по которым могут возникать фатальные системные ошибки. Именно поэтому операционная система использует систему идентификации. Эта система помогает пользователям найти проблему, которая вызывает “Синий экран смерти”, и соответственно устранить ее. Давайте рассмотрим наиболее распространенные коды ошибок, чтобы дать вам лучшее представление:

1. Ошибка System_Service_Exception

System_Service_Exception является одной из самых распространенных ошибок “синего экрана смерти”, с которыми сталкиваются пользователи Windows. Эта ошибка обычно возникает из-за неисправных, поврежденных или устаревших драйверов. Он также может появляться из-за поврежденных системных файлов и ошибок графического интерфейса.

Windows laptop

Простое исправление ошибки “Синий экран смерти” System_Service_Exception заключается в удалении недавно установленного программного обеспечения. Вы также должны обновить все драйверы, установленные в вашей системе. Если это не поможет, вам может потребоваться перезагрузка Windows, чтобы избавиться от проблемы.

2. Ошибка “Исключение системного потока не обработано”

Еще одной распространенной ошибкой “Синего экрана смерти” является ошибка “Исключение системного потока не обработано” (System Thread Exception Not Handled). В основном она появляется из-за устаревших, неисправных или несовместимых драйверов. И в большинстве случаев причиной возникновения ошибки является не только один драйвер. Это может быть связано с несколькими драйверами.

Для этой ошибки “Синий экран смерти” лучшим решением будет использование хорошего инструмента поиска ошибок Windows. Эти инструменты могут определить драйвер или драйверы, которые вызывают проблему. И когда вы определите драйверы, все, что вам нужно сделать, это обновить их.

3. Ошибка “Синий экран смерти” несъемного загрузочного тома

Ошибка “Синий экран смерти несъемного загрузочного тома” (Unmountable Boot Volume) не требует объяснений. Этот код ошибки появляется, когда Windows не может правильно загрузиться с выбранного загрузочного драйвера. Учитывая характер ошибки, вы обычно сталкиваетесь с ней, когда пытаетесь загрузить систему.

Как вы можете догадаться, самый простой способ исправить эту ошибку – исправить загрузочный том. Вы также можете попробовать восстановить установочные файлы Windows. А если это не поможет, продиагностируйте общее состояние системы и проверьте наличие проблем, чтобы исправить ошибку.

Windows Boot

4. Код ошибки 0xc00000e

Эта ошибка “синего экрана смерти” обычно возникает в системах Windows 10. По сути, это связано с повреждением системных файлов или проблемами с оборудованием. Они мешают операционной системе вашей системы загружаться правильно.

Еще одна особенность этой проблемы заключается в том, что ошибка может возникнуть независимо от того, находятся ли ваши файлы Windows на SSD или HDD. Но хорошая новость заключается в том, что вам не нужно выполнять слишком много сложных шагов для исправления ошибки. Вам нужно выполнить исправления, связанные с программным обеспечением, которые включают сброс настроек BIOS.

Кроме того, вы можете использовать инструмент автоматического восстановления в Windows, чтобы исправить эту ошибку “Синий экран смерти”. Если вы считаете, что ошибка связана с аппаратным обеспечением, попробуйте заменить CMOS-батарею на материнской плате системы.

5. Код остановки управления памятью при ошибке “Синий экран смерти”

Код остановки управления памятью – это еще одна ошибка “синего экрана смерти”, которая не требует объяснений. Также известная как код ошибки Windows 0x0000001A, эта ошибка появляется, когда что-то не так со способностью системы Windows управлять памятью.

При этом эта проблема может возникнуть по разным причинам. Это может быть неисправная оперативная память, программное обеспечение, драйверы, поврежденные системные файлы и проблемы с драйверами дисков. Чтобы решить проблему, вам необходимо обновить ОС и драйверы. Также вы можете воспользоваться встроенными средствами диагностики.

Windows system

6. Ошибка “Плохая информация о конфигурации системы

По сравнению с другими, ошибку “Плохая информация о конфигурации системы” (Bad System Config Info Blue Screen of Death) довольно легко исправить. Также известная как код ошибки Windows 0x00000074, эта ошибка появляется в основном из-за неправильной конфигурации системы. Чтобы ее исправить, вам просто нужно перезагрузить систему.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua