Як технології IoT, 5G і 5.5G впливатимуть на телеком-індустрію — головне з Міжнародного форуму широкосмугового зв’язку 2023 від Huawei

Huawei

У Дубаї, ОАЕ, завершився 14-й Міжнародний форум широкосмугового зв’язку 2023 (MBBF 2023). Захід організувала компанія Huawei спільно з галузевими партнерами — GSMA, GTI та SAMENA. Форум об’єднав мережевих операторів, лідерів галузей і партнерів екосистеми з усього світу задля дослідження успіху комерціалізації 5G і прискорення впровадження 5.5G. У цьому матеріалі ми розповімо про напрями розвитку телеком-галузі.

 1. Тенденції формування розумного цифрового майбутнього

Розвиток галузей наближує впровадження 5.5G для максимального застосування новітніх рішень.

 • Технологія Glasses-Free 3D (тривимірність без окулярів). Такі інновації, як хмарний рендеринг і 3D віртуальні аватари у режимі реального часу, забезпечують новий рівень імерсивності. У майбутньому все більша кількість пристроїв підтримуватиме Glasses-free 3D, що збільшить трафік даних у десятки разів.
 • Автоматизовані транспортні засоби. За прогнозами, до 2025 року на дорогах з’являться понад 500 млн розумних автомобілів. Завдяки мережам із високою пропускною здатністю і малою затримкою розумні авто зможуть обмінюватися інформацією з людьми, іншими транспортними засобами, дорогами і хмарою в режимі реального часу. У сценаріях автоматизованого кермування споживання даних зросте у 100 разів.
 • Процес виробництва нового покоління. Завдяки технології network slicing і периферійним обчисленням кількість мереж 5G у корпоративному секторі зросла у 100 разів, а розмір ринку — до понад 10 млрд доларів США. Виробничі лінії стають гнучкішими, а бездротові мережі набувають все більшої важливості. Huawei спільно з операторами і галузевими партнерами працювали над створенням першої у галузі гнучкої виробничої лінії 5.5G. Вона підтримує мережеві з’єднання для ефективнішого об’єднання обчислювальної потужності між хмарою і периферією.
 • Універсальний Cellular IoT. Загалом у світі існує понад 3 млрд мобільних підключень IoT. Найближчим часом 5G підтримуватиме ширший спектр технологій IoT, таких як RedCap і Passive IoT. Це урізноманітнить застосування сценаріїв IoT і забезпечить ефективніший потік даних, інформації та обчислювальної потужності.
 • Гарантовані інтелектуальні обчислення всюди. Завдяки інноваціям у сфері штучного інтелекту, наприклад, базовим моделям, попит на обчислювальну потужність стрімко зростатиме. За прогнозами, до 2025 року він збільшиться у 100 разів. Розширені мережеві можливості є надважливими для того, щоб розкрити увесь потенціал обчислювальної потужності штучного інтелекту. Мережі повинні мати більшу пропускну здатність і меншу затримку, щоб забезпечити інтелектуальне підключення. А майбутні мережі повинні бути більш автономними та інтелектуальними, щоб забезпечити надійний користувацький досвід.
 1. Технологія RedCap: комерційні досягнення

RedCap набула масштабного комерційного застосування. Наразі понад 10 операторів із семи країн світу впровадили пілотну RedCap. Очікується, що протягом наступних трьох років кількість з’єднань RedCap перевищить 100 млн. Це сприятиме розробці нових програм 5G. RedCap може забезпечити оптимальний баланс між витратами та продуктивністю для різних галузей, таких як виробництво, електроенергетика, широкосмугове з’єднання в будинках, обмін інформацією між транспортними засобами (V2X) і розумні носимі пристрої. RedCap має в 10 разів більшу пропускну здатність мережі порівняно з 4G, а її пристрої споживають на 20% менше енергії.

Компанія Huawei та галузеві партнери, зокрема Lierda, Aumiwalker, Hangzhou For-X і Hongdian, представили понад 10 продуктів, що включають модулі RedCap, DTU та CPE. Очікується, що до кінця 2023 року буде випущено понад 50 галузевих пристроїв, які прискорять розгортання додатків RedCap.

 1. Розвиток і розкриття усього потенціалу 5G

Технології 5G показали значний прогрес у розгортанні, впровадженні мереж, споживчих послуг і промислових додатків. Наразі у світі розгорнуто понад 260 мереж 5G, що охоплюють майже половину населення світу. Всього через три роки після запуску кількість підключень 5G досягла одного мільярда. Для порівняння: 4G знадобилося шість років, щоб досягти того ж показника. 5G став новим рушієм зростання для мобільних операторів на споживчому ринку: у провідних мобільних операторів світу на частку 5G зараз припадає більшість мережевого трафіку.

5G також допоміг виходу мереж мобільного зв’язку на вертикальний галузевий ринок, і це є однією з головних відмінностей 5G від 4G. Нині існують понад 50 000 промислових додатків 5G і 10 млн підключень у промислових умовах.

За підсумками форуму, інновації сприятимуть економічній трансформації галузей. 5G є надважливою частиною цього процесу, відкриваючи нові ринки і можливості. Операторам і галузевим гравцям потрібно буде не лише постійно вдосконалювати свої можливості, але й розвивати нові для інтелектуалізації галузей і прискорення формування розумного цифрового світу.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Как технологии IoT, 5G и 5.5G повлияют на телеком-индустрию — главное с Международного форума широкополосной связи 2023 от Huawei

В Дубае, ОАЭ, завершился 14-й Международный форум широкополосной связи 2023 (MBBF 2023). Мероприятие организовала компания Huawei совместно с отраслевыми партнерами — GSMA, GTI и SAMENA. Форум объединил сетевых операторов, лидеров отраслей и партнеров экосистемы по всему миру для исследования успеха коммерциализации 5G и ускорения внедрения 5.5G. В этом материале мы расскажем о направлениях развития телеком-отрасли.

 1. Тенденции формирования умного цифрового будущего

Развитие отраслей приближает внедрение 5.5G для максимального применения новейших решений.

 • Технология Glasses-Free 3D (трехмерность без очков). Такие инновации, как облачный рендеринг и 3D виртуальные аватары в режиме реального времени, обеспечивают новый уровень иммерсивности. В будущем все большее количество устройств будет поддерживать Glasses-free 3D, что увеличит трафик данных в десятки раз.
 • Автоматизированные транспортные средства. По прогнозам, к 2025 году на дорогах появятся более 500 млн умных автомобилей. Благодаря сетям с высокой пропускной способностью и малой задержкой умные авто смогут обмениваться информацией с людьми, другими транспортными средствами, дорогами и облаком в режиме реального времени. В сценариях автоматизированного управления потребление данных возрастет в 100 раз.
 • Процесс производства нового поколения. Благодаря технологии network slicing и периферийным вычислениям количество сетей 5G в корпоративном секторе выросло в 100 раз, а размер рынка — до свыше 10 млрд долларов США. Производственные линии становятся более гибкими, а беспроводные сети приобретают все большую важность. Huawei совместно с операторами и отраслевыми партнерами работали над созданием первой в отрасли гибкой производственной линии 5.5G. Она поддерживает сетевые соединения для более эффективного объединения вычислительной мощности между облаком и периферией.
 • Универсальный Cellular IoT. В общей сложности в мире существуют более 3 млрд мобильных подключений IoT. В ближайшее время 5G будет поддерживать более широкий спектр технологий IoT, таких как RedCap и Passive IoT. Это разнообразит применение сценариев IoT и обеспечит более эффективный поток данных, информации и вычислительной мощности.
 • Гарантированные интеллектуальные вычисления повсюду. Благодаря инновациям в сфере искусственного интеллекта, например, базовым моделям, спрос на вычислительную мощность будет стремительно расти. По прогнозам, к 2025 году он увеличится в 100 раз. Расширенные сетевые возможности очень важны для того, чтобы раскрыть весь потенциал вычислительной мощности искусственного интеллекта. Сети должны иметь большую пропускную способность и меньшую задержку для обеспечения интеллектуального подключения. Будущие сети должны быть более автономными и интеллектуальными, чтобы обеспечить надежный пользовательский опыт.
 1. Технология RedCap: коммерческие достижения

RedCap нашла масштабное коммерческое применение. Более 10 операторов из семи стран мира внедрили пилотную RedCap. Ожидается, что в течение следующих трех лет количество соединений RedCap превысит 100 млн. Это будет способствовать разработке новых программ 5G. RedCap может обеспечить оптимальный баланс между затратами и производительностью для разных отраслей, таких как производство, электроэнергетика, широкополосное соединение в домах, обмен информацией между транспортными средствами (V2X) и умные носимые устройства. RedCap обладает в 10 раз большей пропускной способностью сети по сравнению с 4G, а ее устройства потребляют на 20% меньше энергии.

Компания Huawei и отраслевые партнеры, включая Lierda, Aumiwalker, Hangzhou For-X и Hongdian, представили более 10 продуктов, включающих модули RedCap, DTU и CPE. Ожидается, что к концу 2023 года будет выпущено более 50 отраслевых устройств, которые ускорят развертывание приложений RedCap.

 1. Развитие и раскрытие всего потенциала 5G

Технологии 5G показали значительный прогресс в развертывании, внедрении сетей, потребительских услуг и промышленных приложений. В настоящее время в мире развернуто более 260 сетей 5G, охватывающих почти половину населения мира. Всего через три года после запуска количество подключений 5G достигло одного миллиарда. Для сравнения: 4G понадобилось шесть лет, чтобы добиться того же показателя. 5G стал новым движителем роста для мобильных операторов на потребительском рынке: у ведущих мобильных операторов мира на долю 5G сейчас приходится большинство сетевого трафика.

5G также помог выходу сетей мобильной связи на вертикальный отраслевой рынок, и это является одним из главных отличий 5G от 4G. В настоящее время существует более 50 000 промышленных приложений 5G и 10 млн подключений в промышленных условиях.

По итогам форума, инновации будут способствовать экономической трансформации отраслей. 5G является важнейшей частью этого процесса, открывая новые рынки и возможности. Операторам и отраслевым игрокам нужно будет не только постоянно совершенствовать свои возможности, но и развивать новые для интеллектуализации отраслей и ускорения формирования умного цифрового мира.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua