FCC США дозволила пристроям AR, VR та IoT використовувати частотний діапазон 6 ГГц

Федеральна комісія зв’язку США (FCC) нещодавно схвалила використання частотного діапазону 6 ГГц для різних пристроїв, включаючи пристрої доповненої реальності (AR), віртуальної реальності (VR) та інтернету речей (IoT). Це рішення дозволить цим пристроям працювати в діапазоні 5,925-7,125 ГГц. Воно також надасть колосальні 1200 МГц спектра для неліцензійного використання.

US FCC 6GHz frequency

Більшість попередніх діапазонів частот 6 ГГц були доступні лише для певних пристроїв з ліцензією. У 2019 році Apple, Microsoft, Meta та інші бренди звернулися до FCC. Вони просили заборонити несанкціоноване використання діапазону частот 6 ГГц. Вони стверджують, що в діапазоні 6 ГГц можна розраховувати на “низький рівень перешкод” і “високу швидкість”. Це дозволить ряду пристроїв більше не бути обмеженими кабелями. FCC вважає, що інновації в галузі “потребують гнучкості”. Однак вона все ще потребує “низки нормативних актів”, які дозволять відповідному обладнанню мати можливість високошвидкісної передачі даних на частоті 6 ГГц.

Передумови

Рішення FCC про дозвіл на використання діапазону частот 6 ГГц для неліцензованих пристроїв було прийнято 23 квітня 2020 року. Рішення було прийнято з метою розширення неліцензійного використання діапазону 6 ГГц шляхом дозволу дуже малопотужних пристроїв у частинах діапазону 5,925-6,425 ГГц та 6,525-7,125 ГГц, що загалом становить 850 мегагерців спектра. Рішення FCC дозволить використовувати Wi-Fi 6, наступне покоління Wi-Fi, і відіграватиме значну роль у розвитку Інтернету речей.

Наслідки для AR, VR та IoT

Рішення FCC схвалити використання діапазону частот 6 ГГц для неліцензійних пристроїв матиме значні наслідки для AR, VR та IoT-пристроїв. Ці пристрої тепер матимуть доступ до великого діапазону спектра. Це забезпечить більш швидке та надійне з’єднання. Це дозволить пристроям доповненої і віртуальної реальності надавати більш захопливе враження, а пристрої Інтернету речей (IoT) зможуть ефективніше спілкуватися один з одним.

IoT

Пристрої доповненої та віртуальної реальності потребують високошвидкісного з’єднання, щоб забезпечити користувачам безперебійну роботу. Використання частотного діапазону 6 ГГц дозволить цим пристроям працювати на більш високих швидкостях. Це дозволить їм надавати більш реалістичні та захопливі враження. Це буде особливо важливо для таких додатків, як ігри, де користувачам потрібен високий рівень занурення, щоб повністю насолодитися ігровим процесом.

Пристрої Інтернету речей також виграють від використання частотного діапазону 6 ГГц. Ці пристрої потребують надійного і швидкого з’єднання для зв’язку один з одним. Використання діапазону 6 ГГц дозволить цим пристроям спілкуватися більш ефективно. Це допоможе в розробці більш просунутих додатків IoT. Наприклад, пристрої Інтернету речей зможуть здійснювати моніторинг і управління різними системами в розумному будинку.

Висновок

FCC схвалила використання діапазону частот 6 ГГц для AR, VR, IoT та інших пристроїв. Це матиме величезні наслідки для майбутнього AR, VR, IoT та інших пристроїв. Пристрої тепер матимуть доступ до великої кількості спектра. Це дозволить їм працювати на більш високих швидкостях і більш ефективно спілкуватися. Це дозволить розробляти більш просунуті додатки та надасть користувачам більш захватний досвід. Використання частотного діапазону 6 ГГц відіграватиме важливу роль у розвитку Інтернету речей. Це також допоможе розвитку нових технологій і послуг.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

FCC США разрешила устройствам AR, VR и IoT использовать частотный диапазон 6 ГГц

Федеральная комиссия связи США (FCC) недавно одобрила использование частотного диапазона 6 ГГц для различных устройств, включая устройства дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR) и интернета вещей (IoT). Это решение позволит этим устройствам работать в диапазоне 5,925-7,125 ГГц. Оно также предоставит колоссальные 1200 МГц спектра для нелицензионного использования.

US FCC 6GHz frequency

Большинство предыдущих диапазонов частот 6 ГГц были доступны только для определенных устройств с лицензией. В 2019 году Apple, Microsoft, Meta и другие бренды обратились в FCC. Они просили запретить несанкционированное использование диапазона частот 6 ГГц. Они утверждают, что в диапазоне 6 ГГц можно рассчитывать на “низкий уровень помех” и “высокую скорость”. Это позволит ряду устройств больше не быть ограниченными кабелями. FCC считает, что инновации в отрасли “нуждаются в гибкости”. Однако она все еще нуждается в “ряде нормативных актов”, которые позволят соответствующему оборудованию иметь возможность высокоскоростной передачи данных на частоте 6 ГГц.

Предпосылки

Решение FCC о разрешении на использование диапазона частот 6 ГГц для нелицензированных устройств было принято 23 апреля 2020 года. Решение было принято с целью расширения нелицензионного использования диапазона 6 ГГц путем разрешения очень маломощных устройств в частях диапазона 5,925-6,425 ГГц и 6,525-7,125 ГГц, что в целом составляет 850 мегагерц спектра. Решение FCC позволит использовать Wi-Fi 6, следующее поколение Wi-Fi, и будет играть значительную роль в развитии Интернета вещей.

Последствия для AR, VR и IoT

Решение FCC одобрить использование диапазона частот 6 ГГц для нелицензионных устройств будет иметь значительные последствия для AR, VR и IoT-устройств. Эти устройства теперь будут иметь доступ к большому диапазону спектра. Это обеспечит более быстрое и надежное соединение. Это позволит устройствам дополненной и виртуальной реальности предоставлять более захватывающее впечатление, а устройства Интернета вещей (IoT) смогут эффективнее общаться друг с другом.

IoT

Устройства дополненной и виртуальной реальности нуждаются в высокоскоростном соединении, чтобы обеспечить пользователям бесперебойную работу. Использование частотного диапазона 6 ГГц позволит этим устройствам работать на более высоких скоростях. Это позволит им предоставлять более реалистичные и захватывающие впечатления. Это будет особенно важно для таких приложений, как игры, где пользователям требуется высокий уровень погружения, чтобы полностью насладиться игровым процессом.

Устройства Интернета вещей также выиграют от использования частотного диапазона 6 ГГц. Эти устройства нуждаются в надежном и быстром соединении для связи друг с другом. Использование диапазона 6 ГГц позволит этим устройствам общаться более эффективно. Это поможет в разработке более продвинутых приложений IoT. Например, устройства Интернета вещей смогут осуществлять мониторинг и управление различными системами в умном доме.

Вывод

FCC одобрила использование диапазона частот 6 ГГц для AR, VR, IoT и других устройств. Это будет иметь огромные последствия для будущего AR, VR, IoT и других устройств. Устройства теперь будут иметь доступ к большому количеству спектра. Это позволит им работать на более высоких скоростях и более эффективно общаться. Это позволит разрабатывать более продвинутые приложения и предоставит пользователям более захватывающий опыт. Использование частотного диапазона 6 ГГц будет играть важную роль в развитии Интернета вещей. Это также поможет развитию новых технологий и услуг.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua