GSMA: Половина населення світу вже має смартфон

Смартфони стали невідійманою частиною нашого повсякденного життя. Згідно з новим звітом GSMA, більш ніж половина (54%) населення планети зараз володіє смартфоном. Це близько 4,3 мільярда людей, йдеться у звіті. У звіті розглядається кількість власників мобільних телефонів станом на кінець 2022 року. Це величезна віха для мобільної індустрії. Він підкреслює зростальне значення мобільних технологій у нашому житті. Крім того, у звіті також йдеться про те, що 57% населення світу (4,6 мільярда людей) активно користується мобільним інтернетом.

Image Source: GSMA

Користувачі мобільного інтернету

Якщо розбити користувачів інтернету на категорії, то майже 4 мільярди людей мають доступ до інтернету через смартфони. Це близько 49% населення планети. Однак зараз у світі налічується близько 600 мільйонів людей, які покладаються на звичайні телефони. Це близько 8% населення планети. Крім того, є 350 мільйонів власників смартфонів, які вирішили не користуватися мобільним інтернетом. На кінець 2022 року 69% смартфонів, якими користуються користувачі мобільного інтернету, підтримують 4G, 17% – 5G, а 14% обмежуються 3G.

Хоча база мобільного інтернету постійно зростала, темпи зростання сповільнилися у 2022 році. За даними GSMA, у 2022 році було лише 200 мільйонів нових користувачів. Це менше, ніж 300 мільйонів нових користувачів, які були зафіксовані у 2021 та 2020 роках.

Більша частина зростання припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу. У найменш розвинених країнах майже 30 мільйонів людей матимуть доступ до мобільного інтернету у 2022 році. Це означає, що чверть населення в країнах з низьким і середнім рівнем доходу вже підключена до інтернету.

Image Source: GSMA

Варто зазначити, що 5% населення світу все ще не мають доступу до широкосмугового зв’язку. Це стосується майже 400 мільйонів людей. GSMA вважає, що ці “прогалини” в основному існують у сільській місцевості, бідних і малонаселених районах. Крім того, GSMA повідомляє, що у світі налічується 3,4 мільярда людей, які не підключені до інтернету. При цьому майже 90% з них живуть в районах, де є активний інтернет, але “ніколи не користувалися послугою”. У цій статті ми розповімо про GSMA та її роль у мобільній індустрії, а також про висновки останнього звіту.

Що таке GSMA?

GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) – це торгова організація, яка представляє інтереси операторів мобільного зв’язку в усьому світі. Вона була заснована в 1987 році зі штаб-квартирою в Лондоні, Великобританія. Місія GSMA – сприяти зростанню та розвитку мобільної індустрії, надаючи операторам мобільного зв’язку платформу для співпраці та обміну передовим досвідом. GSMA також проводить дослідження та аналіз мобільної індустрії та публікує звіти на різні теми, пов’язані з мобільними технологіями.

Звіт про мобільну економіку

Звіт про мобільну економіку є одним з найбільш повних звітів, опублікованих GSMA. Він дає уявлення про стан мобільної індустрії в усьому світі. Він також містить низку технологічних, соціально-економічних та фінансових даних, включаючи прогнози до 2030 року. Звіт готується GSMA Intelligence, дослідницьким підрозділом GSMA. Він публікується щорічно на MWC в Барселоні, найбільшому у світі заході мобільної індустрії.

Останнє видання звіту показує, що зараз у світі налічується 5,9 мільярда унікальних абонентів мобільного зв’язку. Це еквівалентно 76% населення планети. У звіті також висвітлюються наступні ключові статистичні дані:

 • Очікується, що кількість підключень 5G досягне 5 мільярдів до 2030 року.
 • Азійсько-Тихоокеанський регіон є найбільшим мобільним ринком з більш ніж 2,8 мільярдами унікальних мобільних абонентів.
 • Мобільна індустрія робить значний внесок у світову економіку, створюючи 4,9 трильйона доларів США економічної вартості у 2020 році.

Звіт про гендерний розрив у мобільному секторі

Звіт про гендерний розрив у мобільному секторі — ще один важливий звіт, опублікований GSMA. Він присвячений гендерному розриву у володінні мобільними телефонами та користуванні мобільним інтернетом у країнах з низьким та середнім рівнем доходу (СНД). Останнє видання звіту показує, що жінки все ще на 7% рідше, ніж чоловіки, володіють мобільними телефонами. Крім того, жінки на 16% рідше користуються мобільним інтернетом. У звіті також висвітлюються наступні ключові висновки:

 • Смартфони мають вирішальне значення для зменшення гендерного розриву у використанні мобільного інтернету. Як тільки жінки стають власницями смартфонів, їхня обізнаність та використання мобільного інтернету майже зрівнюється з чоловіками.
 • Гендерний розрив у володінні смартфонами збільшився з 16% у 2020 році до 18% у 2021 році, що відображає уповільнення прогресу в подоланні гендерного розриву в мобільному інтернеті.
 • Подолання ґендерного розриву в мобільному інтернеті вимагає зосередження уваги на підвищенні доступності телефонів, грамотності та цифрових навичок.

Висновок

GSMA є життєво важливою організацією в мобільній індустрії, і її звіти надають цінну інформацію про стан галузі в усьому світі. Останній звіт показує, що більш ніж половина населення планети зараз володіє смартфонами, що є значною віхою для мобільної індустрії. Однак у Звіті про гендерний розрив у мобільному зв’язку підкреслюється, що для подолання гендерного розриву у володінні мобільними пристроями та користуванні мобільним інтернетом у країнах з низькими та середніми доходами ще багато чого треба зробити. Дослідження та аналіз GSMA і надалі відіграватимуть вирішальну роль у формуванні майбутнього мобільної індустрії та забезпеченні доступності мобільних технологій для всіх.

За даними GSMA, 54% населення світу, а це близько 4,3 мільярда людей, мають мобільні телефони. Також 57% (4,6 мільярда) активно користуються мобільним інтернетом, причому майже 4 мільярди отримують доступ до нього через мобільні телефони. Однак 600 мільйонів людей все ще користуються звичайними телефонами, а 350 мільйонів власників смартфонів утримуються від мобільного інтернету. Темпи зростання, хоча і сповільнилися у 2022 році, зберігаються переважно в країнах з низьким та середнім рівнем доходу. Попри прогрес, 5% світу не мають широкосмугового покриття, що впливає на 400 мільйонів людей, переважно в сільській місцевості та бідних регіонах. Близько 3,4 мільярда людей мають доступ до інтернету, але ніколи не користувалися цією послугою.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

GSMA: Половина населения мира уже имеет смартфон

Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Согласно новому отчету GSMA, более половины (54%) населения планеты сейчас владеет смартфоном. Это около 4,3 миллиарда человек, говорится в отчете. В отчете рассматривается количество владельцев мобильных телефонов по состоянию на конец 2022 года. Это огромная веха для мобильной индустрии. Он подчеркивает растущее значение мобильных технологий в нашей жизни. Кроме того, в отчете также говорится о том, что 57% населения мира (4,6 миллиарда человек) активно пользуется мобильным интернетом.

Image Source: GSMA

Пользователи мобильного интернета

Если разбить пользователей интернета на категории, то почти 4 миллиарда людей имеют доступ к интернету через смартфоны. Это около 49% населения планеты. Однако сейчас в мире насчитывается около 600 миллионов людей, которые полагаются на обычные телефоны. Это около 8% населения планеты. Кроме того, есть 350 миллионов владельцев смартфонов, которые решили не пользоваться мобильным интернетом. На конец 2022 года 69% смартфонов, которыми пользуются пользователи мобильного интернета, поддерживают 4G, 17% – 5G, а 14% ограничиваются 3G.

Хотя база мобильного интернета постоянно росла, темпы роста замедлились в 2022 году. По данным GSMA, в 2022 году было только 200 миллионов новых пользователей. Это меньше, чем 300 миллионов новых пользователей, которые были зафиксированы в 2021 и 2020 годах.

Большая часть роста приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. В наименее развитых странах почти 30 миллионов человек будут иметь доступ к мобильному интернету в 2022 году. Это означает, что четверть населения в странах с низким и средним уровнем дохода уже подключена к интернету.

Image Source: GSMA

Стоит отметить, что 5% населения мира все еще не имеют доступа к широкополосной связи. Это касается почти 400 миллионов человек. GSMA считает, что эти “пробелы” в основном существуют в сельской местности, бедных и малонаселенных районах. Кроме того, GSMA сообщает, что в мире насчитывается 3,4 миллиарда человек, которые не подключены к интернету. При этом почти 90% из них живут в районах, где есть активный интернет, но “никогда не пользовались услугой”. В этой статье мы расскажем о GSMA и ее роли в мобильной индустрии, а также о выводах последнего отчета.

Что такое GSMA?

GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) – это торговая организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи во всем мире. Она была основана в 1987 году со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Миссия GSMA – способствовать росту и развитию мобильной индустрии, предоставляя операторам мобильной связи платформу для сотрудничества и обмена передовым опытом. GSMA также проводит исследования и анализ мобильной индустрии и публикует отчеты на различные темы, связанные с мобильными технологиями.

Отчет о мобильной экономике

Отчет о мобильной экономике является одним из наиболее полных отчетов, опубликованных GSMA. Он дает представление о состоянии мобильной индустрии во всем мире. Он также содержит ряд технологических, социально-экономических и финансовых данных, включая прогнозы до 2030 года. Отчет готовится GSMA Intelligence, исследовательским подразделением GSMA. Он публикуется ежегодно на MWC в Барселоне, крупнейшем в мире мероприятии мобильной индустрии.

Последнее издание отчета показывает, что сейчас в мире насчитывается 5,9 миллиарда уникальных абонентов мобильной связи. Это эквивалентно 76% населения планеты. В отчете также освещаются следующие ключевые статистические данные:

 • Ожидается, что количество подключений 5G достигнет 5 миллиардов к 2030 году.
 • Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим мобильным рынком с более чем 2,8 миллиарда уникальных мобильных абонентов.
 • Мобильная индустрия вносит значительный вклад в мировую экономику, создавая 4,9 триллиона долларов США экономической стоимости в 2020 году.

Отчет о гендерном разрыве в мобильном секторе

Отчет о гендерном разрыве в мобильном секторе – еще один важный отчет, опубликованный GSMA. Он посвящен гендерному разрыву во владении мобильными телефонами и пользовании мобильным интернетом в странах с низким и средним уровнем дохода (СНГ). Последнее издание отчета показывает, что женщины все еще на 7% реже, чем мужчины, владеют мобильными телефонами. Кроме того, женщины на 16% реже пользуются мобильным интернетом. В отчете также освещаются следующие ключевые выводы:

 • Смартфоны имеют решающее значение для уменьшения гендерного разрыва в использовании мобильного интернета. Как только женщины становятся обладательницами смартфонов, их осведомленность и использование мобильного интернета почти сравнивается с мужчинами.
 • Гендерный разрыв во владении смартфонами увеличился с 16% в 2020 году до 18% в 2021 году, что отражает замедление прогресса в преодолении гендерного разрыва в мобильном интернете.
 • Преодоление гендерного разрыва в мобильном интернете требует сосредоточения внимания на повышении доступности телефонов, грамотности и цифровых навыков.

Вывод

GSMA является жизненно важной организацией в мобильной индустрии, и ее отчеты предоставляют ценную информацию о состоянии отрасли во всем мире. Последний отчет показывает, что более половины населения планеты сейчас владеет смартфонами, что является значительной вехой для мобильной индустрии. Однако в Отчете о гендерном разрыве в мобильной связи подчеркивается, что для преодоления гендерного разрыва во владении мобильными устройствами и пользовании мобильным интернетом в странах с низкими и средними доходами еще многое предстоит сделать. Исследования и анализ GSMA и в дальнейшем будут играть решающую роль в формировании будущего мобильной индустрии и обеспечении доступности мобильных технологий для всех.

По данным GSMA, 54% населения мира, а это около 4,3 миллиарда человек, имеют мобильные телефоны. Также 57% (4,6 миллиарда) активно пользуются мобильным интернетом, причем почти 4 миллиарда получают доступ к нему через мобильные телефоны. Однако 600 миллионов человек все еще пользуются обычными телефонами, а 350 миллионов владельцев смартфонов воздерживаются от мобильного интернета. Темпы роста, хотя и замедлились в 2022 году, сохраняются преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Несмотря на прогресс, 5% мира не имеют широкополосного покрытия, что влияет на 400 миллионов человек, преимущественно в сельской местности и бедных регионах. Около 3,4 миллиарда человек имеют доступ к интернету, но никогда не пользовались этой услугой.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua