До 2035 року падіння супутників буде вбивати або травмувати когось кожні два роки, повідомляє FAA

Згідно з новим звітом Федерального управління цивільної авіації США (FAA), незабаром кожен другий рік хтось може загинути або отримати травму внаслідок падіння супутника. У звіті, підготовленому на замовлення FAA, йдеться про те, що якщо SpaceX продовжить запускати супутники за планом, то до 2035 року в атмосферу щороку потраплятиме приблизно 28 000 уламків супутників. Серед них ймовірність того, що уламки супутника не згорять повністю під час падіння і спричинять травми або смерть людей на землі, становить 0,6 на рік. Це означає, що таке траплятиметься раз на два роки. У звіті також наголошується на зростанні ризику падіння уламків через збільшення кількості запусків, необхідних для розгортання і підтримки великих угруповань на низькій навколоземній орбіті.

Satellites
“Fengyun-4 Weather Satellite”

У звіті також зазначено, що уламки супутника, що впав, можуть становити загрозу навіть для літаків. До 2035 року щорічна ймовірність того, що літак буде збитий уламками супутника, становитиме 0,0007. У цій статті ми детально обговоримо звіт FAA, зокрема ризики, які несуть падіння супутників, причини цих ризиків та потенційні рішення для їх зменшення.

Потреба у звіті

FAA висловило занепокоєння рівнем космічного сміття. В останні роки такі бренди, як SpaceX, щороку запускають у космос все більше супутників. Експерти попереджають, що швидкість цих запусків може призвести до ризику зіткнень як у космосі, так і на землі. У звіті, який має на меті оцінити ризики, пов’язані з падінням космічного сміття, також йдеться про те, що деякі небезпеки можна було б зменшити шляхом посилення регулювання.

У звіті також зазначається, що, як і для багатьох інших проблем у космосі, наразі світ не має глобальних рішень щодо космічного сміття, нових супутників і небезпек, які ці об’єкти можуть спричинити.

SpaceX Ілона Маска вже має плани щодо запуску сузір’я супутників, що і зумовило необхідність цього звіту. Компанія вже запустила 5 000 таких супутників і планує значно збільшити кількість запусків. У звіті FAA стверджується, що на SpaceX припадає понад 85% ризику загроз для людей на землі. Однак у звіті не були враховані інші супутникові мережі, які планують запустити інші країни.

SpaceX, зі свого боку, заявила, що аналіз, використаний для розрахунку цієї цифри, був “серйозно недосконалим”. Компанія стверджує, що він ґрунтується на неправильних припущеннях про небезпеку для її супутників. Девід Голдштейн, головний інженер компанії, заявив у листі до FAA, що ймовірність того, що супутники компанії згорять при вході в атмосферу, є вищою, ніж передбачалося у звіті.

SpaceX Starlink Internet satellites

Ризики, пов’язані з падінням супутників

Звіт FAA попереджає, що падіння уламків американських супутників на низькій орбіті може призвести до травмування або загибелі людини кожні два роки. Це станеться лише в тому випадку, якщо супутники продовжуватимуть розгортатися згідно з планом. У звіті зазначається, що до 2035 року загальна кількість небезпечних фрагментів, що виживають після входження в атмосферу щороку, досягне 28 000, а очікувана кількість жертв, тобто кількість людей на землі, які, за прогнозами, будуть поранені або вбиті уламками, що виживають після входження в атмосферу супутників, які утилізуються з цих сузір’їв, становитиме 0,6 на рік. Це означає, що кожні два роки одна людина на планеті може бути травмована або вбита падаючим уламком.

Причини ризиків, пов’язаних з падінням супутників

У звіті FAA підкреслюється зростальний ризик падіння уламків через збільшення кількості запусків, необхідних для розгортання і підтримки великих сузір’їв на низьких орбітах. Американські комерційні ракети, які запускають великі супутники, зазвичай залишають на орбіті верхній ступінь. Він зазвичай має більшу масу, ніж окремі супутники. Це означає, що розгінний блок з більшою ймовірністю переживе входження в атмосферу і становитиме небезпеку для людей. Звіт також попереджає, що швидке розширення угруповання Starlink компанії SpaceX може суттєво погіршити ситуацію. У звіті зазначається, що якщо очікуване значне зростання угруповання відбудеться і уламки супутників Starlink виживуть після входу в атмосферу, то до 2035 року очікувана кількість жертв становитиме 0,6 на рік.

Потенційні рішення для зменшення ризиків, пов’язаних з падінням супутників

У звіті FAA пропонується кілька потенційних рішень для зменшення ризиків, пов’язаних з падінням супутників. Одне з них — проєктувати супутники і ракети-носії таким чином, щоб мінімізувати кількість уламків, що утворюються при вході в атмосферу. Інше рішення — проєктувати супутники та ракети-носії так, щоб вони поверталися в атмосферу. Це необхідно для того, щоб вони входили в атмосферу Землі та повністю згорали. У звіті також пропонується, щоб оператори супутників розробляли і впроваджували плани утилізації після закінчення терміну експлуатації. Це має звести до мінімуму ризик того, що уламки виживуть після входу в атмосферу. Крім того, у звіті рекомендується, щоб супутникові оператори працювали з FAA над розробкою і впровадженням стандартів. Ці стандарти стосуватимуться проєктування і експлуатації супутників і ракет-носіїв. Мета — звести до мінімуму ризик того, що уламки супутника виживуть після входу в атмосферу.

Starlink satellites

Висновок

FAA попереджає про ризик падіння супутників, якщо збережеться величезна кількість запусків. У звіті повідомляється, що незабаром люди можуть опинитися під загрозою загибелі або травмування внаслідок падіння супутника кожні два роки. У звіті підкреслюється зростальний ризик падіння уламків через збільшення кількості запусків, необхідних для розгортання великих сузір’їв на низьких орбітах. У ньому також пропонується кілька потенційних рішень для зменшення ризиків, пов’язаних з падінням супутників. Сюди входить проєктування супутників і ракет-носіїв таким чином, щоб мінімізувати кількість уламків, що утворюються під час входження в атмосферу.

Вони також повинні увійти в атмосферу Землі і повністю згоріти. FAA також вважає, що галузь повинна розробити і впровадити плани утилізації після закінчення терміну експлуатації, які мінімізують ризик того, що уламки виживуть після входу в атмосферу. Нарешті, вона пропонує розробити стандарти для проєктування та експлуатації супутників і ракет-носіїв. Важливо серйозно ставитися до цих ризиків і вживати заходів для їх зменшення, підсумовує FAA.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

К 2035 году падение спутников будет убивать или травмировать кого-то каждые два года, сообщает FAA

Согласно новому отчету Федерального управления гражданской авиации США (FAA), вскоре каждый второй год кто-то может погибнуть или получить травму в результате падения спутника. В отчете, подготовленном по заказу FAA, говорится, что если SpaceX продолжит запускать спутники по плану, то к 2035 году в атмосферу ежегодно будет попадать примерно 28 000 обломков спутников. Среди них вероятность того, что обломки спутника не сгорят полностью при падении и вызовут травмы или смерть людей на земле, составляет 0,6 в год. Это означает, что такое будет случаться раз в два года. В отчете также отмечается рост риска падения обломков из-за увеличения количества запусков, необходимых для развертывания и поддержания крупных группировок на низкой околоземной орбите.

Satellites
“Fengyun-4 Weather Satellite”

В отчете также указано, что обломки упавшего спутника могут представлять угрозу даже для самолетов. К 2035 году ежегодная вероятность того, что самолет будет сбит обломками спутника, составит 0,0007. В этой статье мы подробно обсудим отчет FAA, в частности риски, которые несут падения спутников, причины этих рисков и потенциальные решения для их уменьшения.

Потребность в отчете

FAA выразило обеспокоенность уровнем космического мусора. В последние годы такие бренды, как SpaceX, ежегодно запускают в космос все больше спутников. Эксперты предупреждают, что скорость этих запусков может привести к риску столкновений как в космосе, так и на земле. В отчете, который имеет целью оценить риски, связанные с падением космического мусора, также говорится о том, что некоторые опасности можно было бы уменьшить путем усиления регулирования.

В отчете также отмечается, что, как и для многих других проблем в космосе, пока мир не имеет глобальных решений по космическому мусору, новым спутникам и опасностям, которые эти объекты могут вызвать.

SpaceX Илона Маска уже имеет планы по запуску созвездия спутников, что и обусловило необходимость этого отчета. Компания уже запустила 5 000 таких спутников и планирует значительно увеличить количество запусков. В отчете FAA утверждается, что на SpaceX приходится более 85% риска угроз для людей на земле. Однако в отчете не были учтены другие спутниковые сети, которые планируют запустить другие страны.

SpaceX, в свою очередь, заявила, что анализ, использованный для расчета этой цифры, был “серьезно несовершенным”. Компания утверждает, что он основывается на неправильных предположениях об опасности для ее спутников. Дэвид Голдштейн, главный инженер компании, заявил в письме к FAA, что вероятность того, что спутники компании сгорят при входе в атмосферу, выше, чем предполагалось в отчете.

SpaceX Starlink Internet satellites

Риски, связанные с падением спутников

Отчет FAA предупреждает, что падение обломков американских спутников на низкой орбите может привести к травмированию или гибели человека каждые два года. Это произойдет только в том случае, если спутники будут продолжать разворачиваться согласно плану. В отчете отмечается, что к 2035 году общее количество опасных фрагментов, выживающих после вхождения в атмосферу каждый год, достигнет 28 000, а ожидаемое количество жертв, то есть количество людей на земле, которые, по прогнозам, будут ранены или убиты обломками, выживающими после вхождения в атмосферу спутников, которые утилизируются из этих созвездий, составит 0,6 в год. Это означает, что каждые два года один человек на планете может быть травмирован или убит падающим обломком.

Причины рисков, связанных с падением спутников

В отчете FAA подчеркивается растущий риск падения обломков из-за увеличения количества запусков, необходимых для развертывания и поддержания крупных созвездий на низких орбитах. Американские коммерческие ракеты, которые запускают большие спутники, обычно оставляют на орбите верхнюю ступень. Он обычно имеет большую массу, чем отдельные спутники. Это означает, что разгонный блок с большей вероятностью переживет вхождение в атмосферу и будет представлять опасность для людей. Отчет также предупреждает, что быстрое расширение группировки Starlink компании SpaceX может существенно ухудшить ситуацию. В отчете отмечается, что если ожидаемый значительный рост группировки произойдет и обломки спутников Starlink выживут после входа в атмосферу, то к 2035 году ожидаемое количество жертв составит 0,6 в год.

Потенциальные решения для уменьшения рисков, связанных с падением спутников

В отчете FAA предлагается несколько потенциальных решений для уменьшения рисков, связанных с падением спутников. Одно из них – проектировать спутники и ракеты-носители таким образом, чтобы минимизировать количество обломков, образующихся при входе в атмосферу. Другое решение – проектировать спутники и ракеты-носители так, чтобы они возвращались в атмосферу. Это необходимо для того, чтобы они входили в атмосферу Земли и полностью сгорали. В отчете также предлагается, чтобы операторы спутников разрабатывали и внедряли планы утилизации после окончания срока эксплуатации. Это должно свести к минимуму риск того, что обломки выживут после входа в атмосферу. Кроме того, в отчете рекомендуется, чтобы спутниковые операторы работали с FAA над разработкой и внедрением стандартов. Эти стандарты будут касаться проектирования и эксплуатации спутников и ракет-носителей. Цель – свести к минимуму риск того, что обломки спутника выживут после входа в атмосферу.

Starlink satellites

Вывод

FAA предупреждает о риске падения спутников, если сохранится огромное количество запусков. В отчете сообщается, что вскоре люди могут оказаться под угрозой гибели или травмирования в результате падения спутника каждые два года. В отчете подчеркивается растущий риск падения обломков из-за увеличения количества запусков, необходимых для развертывания крупных созвездий на низких орбитах. В нем также предлагается несколько потенциальных решений для уменьшения рисков, связанных с падением спутников. Сюда входит проектирование спутников и ракет-носителей таким образом, чтобы минимизировать количество обломков, образующихся при вхождении в атмосферу.

Они также должны войти в атмосферу Земли и полностью сгореть. FAA также считает, что отрасль должна разработать и внедрить планы утилизации после окончания срока эксплуатации, которые минимизируют риск того, что обломки выживут после входа в атмосферу. Наконец, она предлагает разработать стандарты для проектирования и эксплуатации спутников и ракет-носителей. Важно серьезно относиться к этим рискам и принимать меры для их уменьшения, заключает FAA.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua