Список країн ЄС, які заблокували обладнання Huawei 5G

Після того, як Сполучені Штати внесли Huawei до списку юридичних осіб, справа на цьому не закінчилася. Дональд Трамп, який на той час був чинним президентом, також чинив тиск на інші європейські країни, щоб ті вжили таких же заходів проти китайського технологічного гіганта. Хоча деякі країни спочатку вагалися з цього приводу, низка країн ЄС вже зробила кроки, щоб заблокувати Huawei доступ до своєї інфраструктури 5G. У червні Тьєрі Бретон, керівник галузі Європейського Союзу, закликав усі країни ЄС заблокувати доступ Huawei і ZTE до своїх телекомунікаційних мереж 5G.

Минулого тижня Німеччина стала останньою країною в ЄС, яка запропонувала заборонити використання обладнання Huawei та ZTE. Як і інші країни, Німеччина назвала основною причиною свого рішення міркування безпеки. У наведеному нижче списку вказана кількість країн, які вже ввели обмеження на використання обладнання Huawei та ZTE, а також їхні причини.

Британія заблокувала обладнання Huawei 5G

Huawei Ban

У 2020 році Британія вирішила заборонити Huawei та іншим компаніям, які вона визначила як такі, що становлять високий ризик для безпеки, користуватися своїми мережами 5G. У 2022 році вона продовжила цей термін до кінця 2023 року.

Естонія

Естонія приєдналася до клубу тих, хто забороняє Huawei, у 2021 році після схвалення цього рішення в парламенті. Парламент Естонії схвалив це нове законодавство, щоб заблокувати доступ китайських компаній до свого телекомунікаційного обладнання.

Данія

У Данії також виникло занепокоєння щодо заявки Huawei на розбудову своїх мереж 5G у 2021 році. З цієї причини вона ухвалила нове законодавство, щоб забезпечити перевірку всіх іноземних інвесторів, аби переконатися, що вони не становлять жодної загрози для безпеки.

Франція

У 2020 році французька влада повідомила телекомунікаційним компаніям, які планували придбати обладнання Huawei, що вони не зможуть поновити свої ліцензії після закінчення терміну їх дії. Це одразу ж змусило телекомунікаційні компанії у Франції відмовитися від обладнання Huawei 5G.

Німеччина

Huawei BanНімеччина прийняла остаточне рішення щодо обладнання Huawei 20 вересня 2023 року. Міністр внутрішніх справ Німеччини запропонував телекомунікаційним компаніям вилучити все обладнання Huawei та ZTE зі своїх основних мереж до 2026 року.

Італія

Італія як країна не заборонила Huawei повністю. Однак вона не дозволила національній телекомунікаційній групі Fastweb підписати угоду, яка б дозволила Huawei постачати їм обладнання 5G.

Латвія

У 2020 році Латвія офіційно підписала угоду зі Сполученими Штатами про безпеку 5G. Ця угода спрямована на обмеження діяльності китайських компаній.

Литва

У 2021 році парламент Литви оголосив, що дозволить використовувати для розбудови своєї 5G-інфраструктури лише схвалене урядом обладнання.

Португалія

Португалія також наблизилася до того, щоб вигнати Huawei зі своєї 5G-мережі. 18 вересня країна заявила, що тісно співпрацює зі своїми операторами для реалізації резолюції високого рівня. Ця резолюція фактично заблокує Huawei від інтеграції свого обладнання в мережі 5G країни.

Румунія

Румунія фактично схвалила законопроєкт, який був підтриманий урядом США у 2021 році. Цей законопроєкт зачинив двері проти участі Huawei у розбудові інфраструктури 5G в країні.

Швеція

Швеція також взяла участь у забороні Huawei у 2020 році. Країна заборонила своє телекомунікаційне обладнання Huawei та ZTE 5G. Було подано апеляцію до суду щодо скасування заборони, але суд відхилив апеляцію.

Висновок

Huawei Ban
Image Credit: GettyImages

Наразі це 11 європейських країн, які вирішили відмовитися від співпраці з Huawei та іншими китайськими компаніями у розбудові своїх мереж 5G. Інші країни можуть приєднатися в майбутньому, але вони ще не оголосили про свої наміри. Всі ці країни посилаються на міркування безпеки як на причину заборони 5G-інфраструктури Huawei. Першими цю причину назвали США, а інші країни з часом наслідували їхній приклад. З іншого боку, Huawei неодноразово заперечувала ці звинувачення, але країни закрили вуха на прохання компанії.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Список стран ЕС, которые заблокировали оборудование Huawei 5G

После того, как Соединенные Штаты внесли Huawei в список юридических лиц, дело на этом не закончилось. Дональд Трамп, который в то время был действующим президентом, также оказал давление на другие европейские страны, чтобы те приняли такие же меры против китайского технологического гиганта. Хотя некоторые страны сначала колебались по этому поводу, ряд стран ЕС уже предприняли шаги, чтобы заблокировать Huawei доступ к своей инфраструктуре 5G. В июне Тьери Бретон, руководитель отрасли Европейского Союза, призвал все страны ЕС заблокировать доступ Huawei и ZTE к своим телекоммуникационным сетям 5G.

На прошлой неделе Германия стала последней страной в ЕС, которая предложила запретить использование оборудования Huawei и ZTE. Как и другие страны, Германия назвала основной причиной своего решения соображения безопасности. В приведенном ниже списке указано количество стран, которые уже ввели ограничения на использование оборудования Huawei и ZTE, а также их причины.

Британия заблокировала оборудование Huawei 5G

Huawei Ban

В 2020 году Британия решила запретить Huawei и другим компаниям, которые она определила как представляющие высокий риск для безопасности, пользоваться своими сетями 5G. В 2022 году она продлила этот срок до конца 2023 года.

Эстония

Эстония присоединилась к клубу тех, кто запрещает Huawei, в 2021 году после одобрения этого решения в парламенте. Парламент Эстонии одобрил это новое законодательство, чтобы заблокировать доступ китайских компаний к своему телекоммуникационному оборудованию.

Дания

В Дании также возникло беспокойство относительно заявки Huawei на развитие своих сетей 5G в 2021 году. По этой причине она приняла новое законодательство, чтобы обеспечить проверку всех иностранных инвесторов, чтобы убедиться, что они не представляют никакой угрозы для безопасности.

Франция

В 2020 году французские власти сообщили телекоммуникационным компаниям, которые планировали приобрести оборудование Huawei, что они не смогут возобновить свои лицензии после окончания срока их действия. Это сразу заставило телекоммуникационные компании во Франции отказаться от оборудования Huawei 5G.

Германия

Huawei Ban

Германия приняла окончательное решение по оборудованию Huawei 20 сентября 2023 года. Министр внутренних дел Германии предложил телекоммуникационным компаниям изъять все оборудование Huawei и ZTE из своих основных сетей до 2026 года.

Италия

Италия как страна не запретила Huawei полностью. Однако она не позволила национальной телекоммуникационной группе Fastweb подписать соглашение, которое бы позволило Huawei поставлять им оборудование 5G.

Латвия

В 2020 году Латвия официально подписала соглашение с Соединенными Штатами о безопасности 5G. Это соглашение направлено на ограничение деятельности китайских компаний.

Литва

В 2021 году парламент Литвы объявил, что позволит использовать для развития своей 5G-инфраструктуры только одобренное правительством оборудование.

Португалия

Португалия также приблизилась к тому, чтобы выгнать Huawei из своей 5G-сети. 18 сентября страна заявила, что тесно сотрудничает со своими операторами для реализации резолюции высокого уровня. Эта резолюция фактически заблокирует Huawei от интеграции своего оборудования в сети 5G страны.

Румыния

Румыния фактически одобрила законопроект, который был поддержан правительством США в 2021 году. Этот законопроект закрыл дверь против участия Huawei в развитии инфраструктуры 5G в стране.

Швеция

Швеция также приняла участие в запрете Huawei в 2020 году. Страна запретила свое телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE 5G. Была подана апелляция в суд об отмене запрета, но суд отклонил апелляцию.

Заключение

Huawei BanImage Credit: GettyImagesСейчас это 11 европейских стран, которые решили отказаться от сотрудничества с Huawei и другими китайскими компаниями в развитии своих сетей 5G. Другие страны могут присоединиться в будущем, но они еще не объявили о своих намерениях. Все эти страны ссылаются на соображения безопасности как на причину запрета 5G-инфраструктуры Huawei. Первыми эту причину назвали США, а другие страны со временем последовали их примеру. С другой стороны, Huawei неоднократно отрицала эти обвинения, но страны закрыли уши по просьбе компании.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua