US FCC наклала перший штраф за космічне сміття

Уряд Сполучених Штатів вперше в історії наклав штраф на приватну компанію, яка залишила космічне сміття на орбіті. Федеральна комісія зв’язку (FCC) оштрафувала компанію Dish Network на 150 000 доларів. Штраф накладено за те, що компанія не змогла належним чином утилізувати один зі своїх супутників, порушивши правила FCC щодо космічного сміття.

ISS

“Це новаторське врегулювання, яке чітко демонструє, що FCC має сильні повноваження і можливості для забезпечення дотримання своїх критично важливих правил щодо космічного сміття”, – заявив у пресрелізі Лойан А. Егал, директор Бюро з правозастосування FCC.

Історія питання

Космічне сміття стає все більш актуальною проблемою для супутникових операторів. За оцінками, на орбіті Землі знаходиться близько 700 000 неконтрольованих об’єктів, розмір яких перевищує 0,4 дюйма (1 см). Ці об’єкти можуть становити ризик зіткнення з наявними супутниками, Міжнародною космічною станцією або іншими уламками. Це може ще більше збільшити ризик нових зіткнень у космосі. Донедавна супутникова індустрія значною мірою саморегулювала дотримання вимог законодавства.

Штраф

Компанія Dish Network була оштрафована за те, що не змогла вивести з орбіти свій супутник EchoStar-7. Він був запущений у 2002 році та був прямо звільнений від правила FCC, що вимагає мінімальної орбіти виведення. FCC повідомила, що компанія Dish погодилася в рамках мирової угоди сплатити штраф у розмірі 150 000 доларів. Штраф накладено за те, що компанія не змогла вивести свій супутник на вищу орбіту. У постанові про згоду FCC зазначено, що “орбітальне сміття в космосі ставить під загрозу наземні та космічні системи зв’язку країни, збільшуючи ризик пошкодження супутникових систем зв’язку”.

Реакція Dish

Компанія Dish відреагувала у своїй заяві. У ній сказано, що супутник, про який йде мова, є “старим космічним апаратом, який був чітко звільнений від правил ФКС, що вимагають мінімальної орбіти утилізації”. У заяві також сказано, що FCC не заявляла, що супутник “становить загрозу для безпеки орбітального сміття”. Крім того, компанія стверджує, що має “тривалий досвід безпечного управління великим флотом супутників і серйозно ставиться до своїх обов’язків як ліцензіата FCC”.

Завершальні слова

Рішення FCC накласти перший в історії штраф за космічне сміття знаменує собою значний крок у зусиллях агентства з регулювання супутникової політики та зменшення ризиків, пов’язаних з космічним сміттям. Оскільки кількість супутників на орбіті продовжує зростати, цілком ймовірно, що проблема космічного сміття стане ще більш актуальною, а дії FCC можуть слугувати попередженням для інших супутникових операторів про необхідність серйозного ставлення до своїх обов’язків.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

US FCC наложила первый штраф за космический мусор

Правительство Соединенных Штатов впервые в истории наложило штраф на частную компанию, которая оставила космический мусор на орбите. Федеральная комиссия связи (FCC) оштрафовала компанию Dish Network на 150 000 долларов. Штраф наложен за то, что компания не смогла должным образом утилизировать один из своих спутников, нарушив правила FCC в отношении космического мусора.

ISS

“Это новаторское урегулирование, которое четко демонстрирует, что FCC имеет сильные полномочия и возможности для обеспечения соблюдения своих критически важных правил в отношении космического мусора”, – заявил в пресс-релизе Лойан А. Эгал, директор Бюро по правоприменению FCC.

История вопроса

Космический мусор становится все более актуальной проблемой для спутниковых операторов. По оценкам, на орбите Земли находится около 700 000 неконтролируемых объектов, размер которых превышает 0,4 дюйма (1 см). Эти объекты могут представлять риск столкновения с существующими спутниками, Международной космической станцией или другими обломками. Это может еще больше увеличить риск новых столкновений в космосе. До недавнего времени спутниковая индустрия в значительной степени саморегулировала соблюдение требований законодательства.

Штраф

Компания Dish Network была оштрафована за то, что не смогла вывести с орбиты свой спутник EchoStar-7. Он был запущен в 2002 году и был прямо освобожден от правила FCC, требующего минимальной орбиты вывода. FCC сообщила, что компания Dish согласилась в рамках мирового соглашения уплатить штраф в размере 150 000 долларов. Штраф наложен за то, что компания не смогла вывести свой спутник на более высокую орбиту. В постановлении о согласии FCC указано, что “орбитальный мусор в космосе ставит под угрозу наземные и космические системы связи страны, увеличивая риск повреждения спутниковых систем связи”.

Реакция Dish

Компания Dish отреагировала в своем заявлении. В нем сказано, что спутник, о котором идет речь, является “старым космическим аппаратом, который был четко освобожден от правил FCC, требующих минимальной орбиты утилизации”. В заявлении также сказано, что FCC не заявляла, что спутник “представляет угрозу для безопасности орбитального мусора”. Кроме того, компания утверждает, что имеет “длительный опыт безопасного управления большим флотом спутников и серьезно относится к своим обязанностям как лицензиата FCC”.

Завершающие слова

Решение FCC наложить первый в истории штраф за космический мусор знаменует собой значительный шаг в усилиях агентства по регулированию спутниковой политики и уменьшению рисков, связанных с космическим мусором. Поскольку количество спутников на орбите продолжает расти, вполне вероятно, что проблема космического мусора станет еще более актуальной, а действия FCC могут служить предупреждением для других спутниковых операторов о необходимости серьезного отношения к своим обязанностям.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Постійна авторка сайту gizchina.com.ua

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua