Antidetect: Інноваційний прорив для майбутніх етичних хакерів

Vektor T13 Technologies щойно запустила свою систему Antidetect. Вона запобігає шахрайству та слугує інструментом для етичних хакерів-початківців для налагодження програмного забезпечення та вебдодатків.

Antidetect є джерелом хвилювання в технологічній частині інтернету. Розробник Antidetect, компанія Vektor T13, започаткувала навчальний курс, щоб навчити користувачів основам роботи системи Antidetect і тому, як використовувати її для забезпечення власної анонімності в Інтернеті. Крім того, він об’єднав ці два курси, щоб ті, хто хоче дізнатися про етичне хакерство, могли з легкістю здійснити свою мрію і розвинути навички налагодження.

Основи структури захисту від шахрайства

Vektor T13 є творцем системи Antidetect, яка слугує не лише методом забезпечення анонімності та захисту даних в Інтернеті, але й способом для користувачів створювати власні персоналізовані профілі. Як система, вона значною мірою покладається на віртуальні машини, які шифрують особисту інформацію користувача. Не залишаючи місця для помилок або кіберзлочинців, які могли б зламати дані користувача. Крім того, віртуальні машини можуть емулювати існуюче обладнання, операційні системи та різні браузери. Таким чином, кіберзлочинець не зможе проникнути на персональний комп’ютер користувача.

Antidetect надає своїм клієнтам можливість унікального самовираження за допомогою декількох особистостей на одному комп’ютері. Кожна особистість захищена, а будь-які ідентифікатори або відбитки пальців зазвичай виявляються зовнішнім джерелом. І в іншому випадку підробляються через систему. З кожною особистістю користувачі можуть створювати програми, вебдодатки та вебсайти та тестувати їх. А Antidetect може допомогти їм знайти помилки і видалити їх зі своїх додатків.

На відміну від хмарних антивірусних систем і сервісів, Antidetect не збирає приватні та конфіденційні дані користувачів і не продає їх для власної вигоди розробника. Ці приватні дані включають безліч персональних даних користувача на одному комп’ютері, емульовані користувачем системи або рішення користувача. Інші системи захисту, які зазвичай базуються на веббраузері, збирають IP-адреси користувачів, їхні дії під час використання браузера та їхні приватні дані.

Додатковий курс з протидії шахрайству для етичних хакерів

Компанія Vektor T13 Technologies та Академія Кібербезпеки спільно створили програму «Етичний злом системи протидії шахрайству». Протягом п’яти місяців вона детально розповідає, як користуватися Antidetect і які тактики використовують кіберзлочинці, провокуючи кібератаки на вебсайти та програми компаній.

Навчальна програма ілюструє, як користувачі системи Antidetect можуть стати кібердетективами та допомагати запобігати кібератакам. Навчаючи їх основам етичного хакінгу. Крім того, курс демонструє, як вони можуть професійно тестувати свої вебсайти та додатки на наявність потенційних вразливостей. Це може призвести до порушення безпеки.

З точки зору бізнесу, програма навчає користувачів, як консультуватися з професійними компаніями та захищати їх від шахрайства. Крім того, вона розповідає, як користувачі можуть обійти блокування при виконанні регіональних транзакцій або методів верифікації.

Про Vektor T13 Technologies

Компанія Vektor T13 Technologies була заснована Дмитром Момотом і наразі має статутний капітал у розмірі $5 млрд. Дмитро, генеральний директор компанії, є фахівцем у відділах інтернет- та інформаційної безпеки та добре обізнаний з анонімністю, безпекою мереж і мобільних пристроїв SS7, системами протидії шахрайству, криміналістичним аналізом і захистом від анонімізації. Час від часу він надає детальну інформацію про ІТ-безпеку на європейських конференціях та допомагає професійним компаніям розв’язувати проблеми безпеки.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Antidetect: Инновационный прорыв для будущих этических хакеров

Vektor T13 Technologies только что запустила свою систему Antidetect. Она предотвращает мошенничество и служит инструментом для начинающих этических хакеров для отладки программного обеспечения и веб-приложений.

Antidetect является источником волнения в технологической части интернета. Разработчик Antidetect, компания Vektor T13, начала учебный курс, чтобы научить пользователей основам работы системы Antidetect и тому, как использовать ее для обеспечения собственной анонимности в Интернете. Кроме того, он объединил эти два курса, чтобы те, кто хочет узнать об этическом хакерстве, могли с легкостью осуществить свою мечту и развить навыки отладки.

Основы структуры защиты от мошенничества

Vektor T13 является создателем системы Antidetect, которая служит не только методом обеспечения анонимности и защиты данных в Интернете, но и способом для пользователей создавать собственные персонализированные профили. Как система, она в значительной степени полагается на виртуальные машины, которые шифруют личную информацию пользователя. Не оставляя места для ошибок или киберпреступников, которые могли бы взломать данные пользователя. Кроме того, виртуальные машины могут эмулировать существующее оборудование, операционные системы и различные браузеры. Таким образом, киберпреступник не сможет проникнуть на персональный компьютер пользователя.

Antidetect предоставляет своим клиентам возможность уникального самовыражения с помощью нескольких личностей на одном компьютере. Каждая личность защищена, а любые идентификаторы или отпечатки пальцев обычно обнаруживаются внешним источником. И в противном случае подделываются через систему. С каждой личностью пользователи могут создавать приложения, веб-приложения и веб-сайты и тестировать их. А Antidetect может помочь им найти ошибки и удалить их из своих приложений.

В отличие от облачных антивирусных систем и сервисов, Antidetect не собирает частные и конфиденциальные данные пользователей и не продает их для собственной выгоды разработчика. Эти частные данные включают множество персональных данных пользователя на одном компьютере, эмулированные пользователем системы или решения пользователя. Другие системы защиты, обычно основанные на веб-браузере, собирают IP-адреса пользователей, их действия при использовании браузера и их личные данные.

Дополнительный курс по противодействию мошенничеству для этических хакеров

Компания Vektor T13 Technologies и Академия Кибербезопасности совместно создали программу “Этический взлом системы противодействия мошенничеству”. В течение пяти месяцев она подробно рассказывает, как пользоваться Antidetect и какие тактики используют киберпреступники, провоцируя кибератаки на веб-сайты и приложения компаний.

Учебная программа иллюстрирует, как пользователи системы Antidetect могут стать кибердетективами и помогать предотвращать кибератаки. Обучая их основам этического хакинга. Кроме того, курс демонстрирует, как они могут профессионально тестировать свои веб-сайты и приложения на наличие потенциальных уязвимостей. Это может привести к нарушению безопасности.

С точки зрения бизнеса, программа учит пользователей, как консультироваться с профессиональными компаниями и защищать их от мошенничества. Кроме того, она рассказывает, как пользователи могут обойти блокировку при выполнении региональных транзакций или методов верификации.

О Vektor T13 Technologies

Компания Vektor T13 Technologies была основана Дмитрием Момотом и на данный момент имеет уставный капитал в размере $5 млрд. Дмитрий, генеральный директор компании, является специалистом в отделах интернет- и информационной безопасности и хорошо знаком с анонимностью, безопасностью сетей и мобильных устройств SS7, системами противодействия мошенничеству, криминалистическим анализом и защитой от анонимизации. Время от времени он предоставляет подробную информацию об ИТ-безопасности на европейских конференциях и помогает профессиональным компаниям решать проблемы безопасности.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями
Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua