TikTok – це далеко не просто додаток для соціальних мереж

FOMO — це абревіатура від «fear of missing out», що означає «страх щось упустити». Це соціальна тривога, з якою стикаються багато людей, коли вони відчувають, що можуть не знати про те, що поширюється в соціальних мережах. Це змушує багатьох проводити більше часу в Інтернеті. Витрачайте більше на технології та відчувайте потребу бути в курсі всіх тенденцій. Особливо ми говоримо про покоління Z і молодих користувачів, які користуються TikTok.

Цей психічний вплив, який народився з ласки великих технологічних компаній, є тим, від чого зараз страждають вони самі через зміну правил гри, нав’язаних поколінням Z і китайською соціальною мережею TikTok. Те, що народилося як платформа короткого відео, стало революційним простором, який охоплює більше, ніж просто розваги!

Все в TikTok

Tik Tok

Для тих, хто цього не знає, TikTok — це коротка відеоплатформа, яку користувач прокручує, проводячи пальцем вгору по екрану смартфона. У його змісті зосереджені гумор, танці, мода та огляди, а також навчальні посібники, життєві історії та фантастика.

Це розмаїття контенту спокусило світ, але особливо покоління Z, більш відоме як centennials, це ті, хто народився між серединою 90-х і початком 2000-х років. Це ті, хто зі смартфоном у руках ледь не від народження вирішили покинути простори старих людей і створити власне місце в техно-світі.

Таким чином, гігант Google більше не є ідеальною пошуковою системою для них, і вони віддають перевагу аудіовізуальній відповіді TikTok, щоб знайти те, що шукають.

Пошукова система

Дослідження, проведене сайтом NewsGuard, призначений для перевірки новин та інформації, що поширюється в мережах, показав, що в TikTok майже 20% відео, які з’являлися в результатах пошуку, містили помилкову інформацію.

Розслідування показало, що проблема не лише в контенті, а в тому, як TikTok його показує. Вони зазначили, що власна пошукова система TikTok пропонувала більш суперечливі пошукові терміни, коли вводилися більш нейтральні. Наприклад, якщо ви шукаєте «зміна клімату», TikTok запропонує «зміну клімату розвінчано» або «зміну клімату не існує». Те ж саме сталося з такими темами, як вакцини від Covid.

Небезпека полягає не лише в дезінформації, але й в обмеженій можливості пошуку інших, надійніших джерел інформації. Чому це відбувається? По-перше, тому що мислення втомлює; натомість переглядаючи зображення немає. Набагато легше рухатися до суспільства споживання, ніж до суспільства рефлексії та думки.

Погані ефекти

TikTok США Китай Microsoft

Таким чином, TikTok потрапив під критику з боку федеральних органів США за практики та просування контенту. Вони стверджують, що це може завдати шкоди фізичному та психічному здоров’ю молодих користувачів. Соціальні медіа особливо популярні серед підлітків і дітей молодшого віку, і їх відвідує близько 1,5 мільярда користувачів щомісяця. Техас нещодавно розпочав розслідування заяв про те, що TikTok порушує конфіденційність дітей і сприяє торгівлі людьми.

Крім того, генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив у пресрелізі, що «наші діти ростуть в епоху соціальних мереж — і ми повинні фільтрувати те, що вони бачать на своїх екранах». Ми усвідомлюємо негативний вплив цього на психічне здоров’я та добробуту дітей.

Крім того, за словами Бонти, мета розслідування — перевірити, чи не порушує TikTok закон. Заохочуючи молодь використовувати його платформу.

Крім того, комп’ютерні алгоритми TikTok, які передають відеоконтент користувачам, за словами чиновників і спеціалістів з безпеки дітей, можуть сприяти розладам харчової поведінки, самоушкодженню і навіть самогубству серед молодих глядачів.

Негативний вплив TikTok на психічне здоров’я

 1. Заохочує негативне порівняння
 2. Демонструє невпорядковане харчування
 3. Може бути платформою для залякування
 4. Витрачає час
 5. Звертається до короткої концентрації уваги
 6. Поширює дезінформацію
 7. Розділяє людей
 8. Породи “Cancel Culture”
 9. Містить неприйнятний вміст
 10. Нерівномірно цензурує творців

5 позитивних ефектів TikTok

 1. Може бути навчальним
 2. Розважальний
 3. Будує зв’язки
 4. Платформа для важливих голосів
 5. Надихає на творчість

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

TikTok – это далеко не просто приложение для социальных сетей

FOMO – это аббревиатура от «fear of missing out», что означает «страх что-то упустить».  Это социальная тревога, с которой сталкиваются многие, когда они чувствуют, что могут не знать, что распространяется в социальных сетях.  Это заставляет многих проводить больше времени в Интернете.  Тратьте больше на технологии и чувствуйте потребность быть в курсе всех тенденций.  Особенно мы говорим о поколениях Z и молодых пользователей, пользующихся TikTok.

Это психическое влияние, родившееся по милости крупных технологических компаний, является тем, от чего сейчас страдают они сами из-за изменения правил игры, навязанных поколением Z и китайской социальной сетью TikTok.  То, что родилось как платформа короткого видео, стало революционным пространством, охватывающим больше, чем просто развлечения!

Все в TikTok

Tik Tok

Для тех, кто этого не знает, TikTok – это короткая видеоплатформа, которую пользователь прокручивает, проводя пальцем вверх по экрану смартфона.  В его содержании сосредоточены юмор, танцы, мода и обзоры, а также учебные пособия, жизненные истории и фантастика.

Это разнообразие контента совратило мир, но особенно поколение Z, более известное как centennials, это те, кто родился между серединой 90-х и началом 2000-х годов.  Это те, кто со смартфоном в руках чуть ли не с рождения решили покинуть просторы старых людей и создать собственное место в техно-мире.

Таким образом, гигант Google больше не является идеальной поисковой системой для них, и они предпочитают аудиовизуальный ответ TikTok, чтобы найти то, что ищут.

Поисковая система

Исследование, проведенное сайтом NewsGuard, предназначенное для проверки новостей и информации, распространяющейся в сетях, показало, что в TikTok почти 20% появлявшихся в результатах поиска видео содержали ложную информацию.

Расследование показало, что проблема не только в контенте, но и в том, как TikTok его показывает.  Они отметили, что собственная поисковая система TikTok предлагала более противоречивые поисковые термины, когда вводились более нейтральные.  Например, если вы ищете «изменение климата», TikTok предложит «изменение климата развенчано» или «изменение климата не существует».  То же произошло с такими темами, как вакцины от Covid.

Опасность заключается не только в дезинформации, но и в ограниченной возможности поиска других, более надежных источников информации.  Почему это происходит?  Во-первых, потому что мышление утомительно;  вместо этого просматривая изображение нет.  Гораздо легче двигаться к обществу потребления, чем к обществу рефлексии и мысли.

Плохие эффекты

TikTok США Китай Microsoft

Таким образом, TikTok попал под критику со стороны федеральных органов США за практику и продвижение контента.  Они утверждают, что это может нанести вред физическому и психическому здоровью молодых пользователей.  Социальные медиа особенно популярны среди подростков и детей помладше, и их посещает около 1,5 миллиарда пользователей ежемесячно.  Техас недавно начал расследование заявлений, что TikTok нарушает конфиденциальность детей и способствует торговле людьми.

Кроме того, генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонт заявил в прессрелизе, что «наши дети растут в эпоху социальных сетей — и мы должны фильтровать то, что они видят на своих экранах».  Мы осознаем негативное влияние этого на психическое здоровье и благополучие детей.

Кроме того, по словам Бонты, цель расследования — проверить, не нарушает ли TikTok закон.  Поощряя молодежь использовать его платформу.

Кроме того, компьютерные алгоритмы TikTok, передающие видеоконтент пользователям, по словам чиновников и специалистов по безопасности детей, могут способствовать расстройствам пищевого поведения, самоповреждению и даже самоубийству среди молодых зрителей.

Негативное влияние TikTok на психическое здоровье

 1. Поощряет отрицательное сравнение
 2. Демонстрирует неупорядоченное питание
 3. Может быть платформой для устрашения
 4. Тратит время
 5. Обращается к короткой концентрации внимания
 6. Распространяет дезинформацию
 7. Разделяет людей
 8. Породы “Cancel Culture”
 9. Содержит неприемлемое содержимое
 10. Неравномерно цензурирует создателей

5 положительных эффектов TikTok

 1. Может быть обучающим
 2. Развлекательный
 3. Строит связи
 4. Платформа для важных голосов
 5. Вдохновляет на творчество

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua