Huawei інвестує 300 млн доларів у програму підтримки глобальних партнерів

У другій день конференції HUAWEI CONNECT 2022, що проходить у Бангкоку, компанія Huawei представила низку інноваційних інфраструктурних рішень для забезпечення цифровізації галузей за рахунок пошуку відповідних технологій для правильного сценарію застосування та оголосила про початок реалізації програми Huawei Empower Program, у рамках якої протягом наступних трьох років буде інвестовано 300 млн доларів США на підтримку глобальних партнерів.

Представники галузі зібралися разом і провели обговорення майбутніх напрямів і можливостей галузевої цифровізації, що об’єднані темою «Інноваційна інфраструктура для розкриття цифрового потенціалу» (Innovative Infrastructure to Discovery Digital). Вони проаналізували проблеми різних галузей, які прагнуть переходу на цифрові технології, а компанія Huawei представила рішення, підкріплені її технологічними можливостями, які допоможуть у подоланні цих проблем.

Раян Дін, президент Huawei Enterprise BG

Раян Дін (Ryan Ding), президент Huawei Enterprise BG, у своїй вступній промові «Розширення можливостей і створення цінності» (Empowering Industry, Creating Value) заявив: «Поглиблення цифрової трансформації допоможе компаніям краще адаптуватися до світу, що постійно змінюється. Компанія Huawei тісно співпрацює зі своїми партнерами з метою пошуку відповідних технологій для правильного сценарію, надання підтримки клієнтам у здійсненні цифрової трансформації і реалізації потенціалу цифрових технологій».

За словами пана Діна, використовуючи свої технології мережевої взаємодії, обчислювальні та хмарні технології, компанія Huawei разом зі своїми партнерами стимулює безперервне впровадження інновацій у галузі та синергію різних технологій, створюючи рішення на основі сценаріїв для задоволення різноманітних потреб клієнтів. Він додав, що це підвищить цінність і полегшить для клієнтів заключний етап цифрової трансформації.

Боб Чен, віцепрезидент Huawei Enterprise BG, розповів про те, що синергія різних технологій має вирішальне значення для пошуку потрібних технологій для правильного сценарію. У своїй вступній промові «Інноваційна цифрова інфраструктура прискорює цифрову трансформацію» (Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation) він зазначив: «Дані лежать в основі цифрової трансформації, а їх прийом, передача, зберігання та аналіз є ключовими кроками. Компанія Huawei надає повний спектр продуктів і портфелів продуктів для підтримки комплексної обробки даних, прискорюючи цифрову трансформацію клієнтів».

На цьому заході компанія Huawei запустила програму Huawei Empower Program, мета якої полягає у сприянні партнерам по всьому світу у розвитку успішної цифрової екосистеми. У рамках цієї програми Huawei здійснюватиме спільну інноваційну діяльність із партнерами через OpenLabs, розширюватиме можливості партнерів за рахунок нового рамкового механізму, нового плану та інтегрованої платформи, а також створюватиме кадровий резерв у рамках програм Huawei ICT Academy та Huawei Authorized Learning Partner (HALP) (HALP). Компанія Huawei також оголосила про те, що протягом наступних трьох років вона інвестує в цю програму 300 млн доларів США для підтримки глобальних партнерів.

What’s your Reaction?
Cool
0
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Huawei инвестирует 300 млн. долларов в программу поддержки глобальных партнеров

Во второй день проходящей в Бангкоке конференции HUAWEI CONNECT 2022 компания Huawei представила ряд инновационных инфраструктурных решений для обеспечения цифровизации отраслей за счет поиска подходящих технологий для правильного сценария применения и объявила о начале реализации программы Huawei Empower Program, в рамках которой в течение следующих трех лет будет инвестировано 300 млн долл. США в поддержку глобальных партнеров.

Представители отрасли собрались вместе и провели обсуждения будущих направлений и возможностей отраслевой цифровизации, объединенные темой «Инновационная инфраструктура для раскрытия цифрового потенциала» (Innovative Infrastructure to Discovery Digital). Они проанализировали проблемы различных отраслей, стремящихся к переходу на цифровые технологии, а компания Huawei представила решения, подкрепленные ее технологическими возможностями, которые помогут в преодолении этих проблем.

Райан Дин, президент Huawei Enterprise BG

Президент Huawei Enterprise BG Райан Дин (Ryan Ding) в своей вступительной речи «Расширение возможностей и создание ценности» (Empowering Industry, Creating Value) заявил: «Углубление цифровой трансформации поможет компаниям лучше адаптироваться к постоянно меняющемуся миру. Компания Huawei тесно сотрудничает со своими партнерами в целях поиска подходящих технологий для правильного сценария, оказания поддержки клиентам в осуществлении цифровой трансформации и реализации потенциала цифровых технологий».

По словам г-на Дина, используя свои технологии сетевого взаимодействия, вычислительные и облачные технологии, компания Huawei вместе со своими партнерами стимулирует непрерывное внедрение инноваций в отрасли и синергию различных технологий, создавая решения на основе сценариев для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов. Он добавил, что это повысит ценность и облегчит для клиентов заключительный этап цифровой трансформации.

Вице-президент Huawei Enterprise BG Боб Чен (Bob Chen) рассказал о том, что синергия различных технологий имеет решающее значение для поиска нужных технологий для правильного сценария. В своей вступительной речи «Инновационная цифровая инфраструктура ускоряет цифровую трансформацию» (Innovative Digital Infrastructure Accelerates Digital Transformation) он отметил: «Данные лежат в основе цифровой трансформации, а их прием, передача, хранение и анализ являются ключевыми шагами. Компания Huawei предоставляет полный спектр продуктов и портфелей продуктов для поддержки комплексной обработки данных, ускоряя цифровую трансформацию клиентов».

На этом мероприятии компания Huawei запустила программу Huawei Empower Program, цель которой заключается в содействии партнерам по всему миру в развитии процветающей цифровой экосистемы. В рамках этой программы компания Huawei будет осуществлять совместную инновационную деятельность с партнерами через OpenLabs, расширять возможности партнеров за счет нового рамочного механизма, нового плана и интегрированной платформы, а также создавать кадровый резерв в рамках программ Huawei ICT Academy и Huawei Authorized Learning Partner (HALP) (HALP). Компания Huawei также объявила о том, что в течение следующих трех лет она инвестирует в эту программу 300 млн долл. США для поддержки глобальных партнеров.

What’s your Reaction?
Cool
2
Cool
Happy
1
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua