Huawei та Nokia — нові лідери ринку керування пристроями IoT

Нещодавно аналітична компанія ABI Research опублікувала звіт про провідних світових виробників технологій IoT. Загалом до списку потрапили дев’ять компаній, серед яких провідні позиції зайняли Huawei та Nokia.

Ці компанії працювали над підтримкою передових технологій у ключових сферах керування пристроями IoT. Обидві мають масштабні розробки у цій сфері та багато в чому перевизначили автоматизацію IoT.

Абдулла Хайдер, аналітик ABI Research, так висловився про обох лідерів ринку: «Крім масштабованого розгортання, ці постачальники платформ підвищують цінність своїх продуктів, поєднуючи служби управління пристроями зі сховищем даних, менеджментом підключень і підтримкою додатків. Крім того, вони надають послуги з керування пристроями з більшою деталізацією та чудовою видимістю. Виробники пропонують уніфіковану платформу з метриками й оповіщеннями для фізичного пристрою та мережевого підключення».

Окрім Huawei та Nokia, у звіті фігурують і такі компанії, як AVSystem, Verizon, IoTerop, Deutsche Telekom, Pelion, EdgeIQ та Ince.

Десять критеріїв якості сервісів керування пристроями IoT

Рейтинг враховує десять критеріїв керування пристроями, які є основою інновацій і широкого впровадження. Серед них:

 • широкість комунікаційного протоколу;
 • групові політики;
 • діагностика та бізнес-правила;
 • віддалене налаштування;
 • агенти пристрою;
 • простота підключення пристрою;
 • безпечна реєстрація;
 • можливість відключення;
 • сумісність;
 • співпраця, здатність запропонувати комерційну гнучкість.

У своїй роботі Huawei та Nokia брали до уваги ці аспекти та посіли перші місця в рейтингу. Звіт також торкається основних моментів, що стосуються глобального поширення LwM2M (полегшеної міжмашинної взаємодії).

Оскільки стандартний метод не застосовний для всіх пристроїв, виробнику стає складно впровадити та підтримувати його якості у своїх пристроях. Тим не менш Huawei та Nokia подолали перешкоди та посіли високі позиції на ринку.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
2
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua

Huawei и Nokia — новые лидеры рынка управления устройствами IoT

Недавно аналитическая компания ABI Research опубликовала отчет о ведущих мировых производителях технологий IoT. Всего в список попали девять компаний, среди которых лидирующие позиции заняли Huawei и Nokia.

Эти компании работали над поддержкой передовых технологий в ключевых областях управления устройствами IoT. Обе имеют масштабные разработки в этой сфере и во многом переопределили автоматизацию IoT.

Абдулла Хайдер, аналитик ABI Research, так высказался об обоих лидерах рынка: «Помимо масштабируемого развертывания, эти поставщики платформ повышают ценность своих продуктов, объединяя службы управления устройствами с хранилищем данных, менеджментом подключений и поддержкой приложений. Кроме того, они предоставляют сервисы по управлению устройствами с большей детализацией и превосходной видимостью. Производители предлагают унифицированную платформу с метриками и оповещениями для физического устройства и сетевого подключения».

Помимо Huawei и Nokia, в отчете фигурируют и такие компании, как AVSystem, Verizon, IoTerop, Deutsche Telekom, Pelion, EdgeIQ и Ince.

Десять критериев качества сервисов управления устройствами IoT

Рейтинг учитывает десять критериев управления устройствами, которые являются основой для инноваций и широкого внедрения. Среди них:

 • обширность коммуникационного протокола;
 • групповые политики;
 • диагностика и бизнес-правила;
 • удаленная настройка;
 • агенты устройства;
 • простота подключения устройства;
 • безопасная регистрация;
 • возможность отключения;
 • совместимость;
 • сотрудничество, способность предложить коммерческую гибкость.

В своей работе Huawei и Nokia принимали во внимание эти аспекты и заняли первые места в рейтинге. В отчете также затронуты основные моменты, касающиеся глобального распространения LwM2M (облегченного межмашинного взаимодействия).

Поскольку стандартный метод не применим для всех устройств, производителю становится сложно внедрить и поддерживать его качества в своих устройствах. Тем не менее Huawei и Nokia преодолели препятствия и заняли высокие позиции на рынке.

What’s your Reaction?
Cool
1
Cool
Happy
0
Happy
Shaking
0
Shaking
Interesting
0
Interesting
Sad
0
Sad
Angry
0
Angry
Читайте Gizchina в Google News

Сподобалась стаття? Подякуй редакції!

Джерело
Поділитися з друзями

Мене завжди цікавили IT-технології. І оскільки моя попередня багаторічна професійна діяльність (а це дизайн і додрукарська підготовка) неможлива без їх допомоги, то так вийшло, що всім, що було пов'язано з комп'ютерами (наприклад, збиранням і модернізацією "заліза", а також налаштуванням софта) мені завжди доводилося займатися самому.

Ну, а з появою в нашому житті гаджетів, сфера моїх інтересів розширилася й на них теж.

Люблю вивчати та аналізувати можливості різних пристроїв, і вже багато років, перш ніж придбати що-небудь нове, завжди дуже довго і ретельно вивчаю можливості кожної з потенційних моделей, проводжу досить тривалу і копітку роботу, читаю огляди, відгуки та порівняння.

Нагородою за витрачений час зазвичай є те, що найчастіше я дійсно отримую найкраще з того, що можна взяти в рамках запланованого мною бюджету.

Оцініть автора
( Поки що оцінок немає )
GizChina.Com.Ua